Utolsó frissítés: 17/11/2020

Uniós családtagok

Uniós ország állampolgáraként Ön csatlakozhat szintén uniós házastársához egy másik EU-országban, vagy saját uniós jogaival élve, vagy pedig uniós polgár hozzátartozójaként. Az ezen az oldalon található információk az uniós polgárok gyermekeire és unokáira is vonatkoznak, amennyiben ők is EU-ország állampolgárai.

Tartózkodás saját jogon

Uniós polgárként Önnek joga van ahhoz, hogy bármely uniós országba költözzön, ott munkát vállaljon, tanulmányokat folytasson, állást keressen vagy nyugdíjba vonuljon.

Érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél birtokában Önnek joga van legfeljebb három hónapig egy másik EU-országban tartózkodni anélkül, hogy ott letelepedne. Előfordulhat azonban, hogy tájékoztatnia kell ottlétéről a fogadó ország hatóságait. Ha három hónapnál tovább kíván maradni, a fogadó ország megkövetelheti Öntől, hogy jelentkezzen be az illetékes szervnél.

Sok uniós tagállamban követelmény, hogy az ott tartózkodók mindig maguknál tartsák személyi igazolványukat vagy útlevelüket. Ha igazoltatáskor nem tudja bemutatni ezeket a dokumentumokat, Önt ezekben az országokban pénzbüntetéssel lehet sújtani, sőt ideiglenesen őrizetbe is lehet venni, de kizárólag ebből az okból kifolyólag nem lehet visszatoloncolni a származási országába. Tájékozódjon bővebben a kitoloncolásról.

Ha Ön öt éven át megszakítás nélkül és jogszerűen tartózkodik valamelyik uniós országban, automatikusan jogot szerez arra, hogy határozatlan ideig ott éljen.

Ott-tartózkodás eltartott hozzátartozóként

Ha nem áll szándékában dolgozni, állást keresni vagy tanulni a fogadó EU-országban, uniós házastársa vagy bejegyzett élettársa eltartott hozzátartozójaként is jogosult az országban tartózkodni.

Figyelmeztetés

Egyes EU-országok nem ismerik el a bejegyzett élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékű életközösségnek, így előfordulhat, hogy ezekben az országokban Ön nem minősül eltartott hozzátartozónak. Ha az Ön esetében a célország ebbe a csoportba tartozik, nézzen utána az egyéb családtagokra vonatkozó tartózkodási jogoknak és feltételeknek.

További információk: a bejegyzett élettársi kapcsolat elismerése Európában

Regisztráció

Ha három hónapnál tovább tartózkodik a fogadó EU-országban, be kell jelentkeznie az illetékes hatóságoknál.

A következő dokumentumokat kell benyújtania az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrkapitányságon:

A fentieken kívül Ön nem kötelezhető egyéb dokumentumok bemutatására.

A szükséges dokumentumok benyújtása esetén a hatóságoknak azonnal ki kell állítaniuk a regisztrációs igazolást.

Díjak

A regisztrációs igazolás kiállításának költsége nem haladhatja meg azt az összeget, amit az adott ország állampolgárai a személyi igazolvány vagy más hasonló okmány kiállításakor fizetnek.

Érvényesség

A regisztrációs igazolás határozatlan ideig érvényes (nem kell megújítani), de a lakcím esetleges megváltozását be kell jelenteni a helyi hatóságoknak.

Tartózkodás bejelentésének helye és módja országok szerinti bontásban

Itt utánanézhet, hol és hogyan tud bejelentkezni uniós családtagként a lakhelyéül szolgáló EU-országban:

Egy konkrét országgal kapcsolatban szeretne valamit megtudni?

A fogadó ország megbírságolhatja Önt, de nem utasíthatja ki azért, mert Ön:

Ha problémába ütközik a regisztrációs igazolás kiváltásakor, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz Külső honlaphoz vezető link.

Mi történik a tartózkodási joggal válás esetén?

Mivel Ön uniós polgár, a válás nem befolyásolja az Ön tartózkodási jogát a fogadó EU-országban. Mindaddig, amíg teljesíti a tartózkodási feltételeket, saját jogán az országban maradhat.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Ha nem áll szándékában dolgozni, állást keresni vagy tanulni a fogadó EU-országban, Önnek bizonyítania kell, hogy teljes körű egészségbiztosítással és a megélhetéséhez elegendő anyagi forrással rendelkezik.

Mi történik az Ön tartózkodási jogával, ha házastársa elhalálozik?

Ha az Ön házastársa vagy bejegyzett élettársa egy másik uniós országban alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként dolgozott, és a huzamos tartózkodási jog megszerzése előtt elhalálozott, Ön jogosulttá válhat a huzamos (határozatlan) idejű tartózkodásra, amennyiben:

Felszólítás az ország területének elhagyására, kitoloncolás

Önt uniós polgárként mindaddig megilleti a jog, hogy egy másik uniós tagállamban éljen, amíg teljesíti az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesíti a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják arra, hogy hagyja el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kitoloncolja Önt a területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell Önnek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Huzamos tartózkodás

Eltartott családtagként Önnek akkor is joga van a huzamos tartózkodáshoz, ha nem dolgozik, és jövedelemtámogatásra van szüksége. Önt ugyanazok a jogok, ellátások és kedvezmények illetik meg, mint az adott ország állampolgárait.

Nézzen utána, hogyan válthatja ki a feltétel nélküli huzamos tartózkodás jogát igazoló okiratot.

EU-jogszabályok

Önt is érinti a brexit?

Kérdések és válaszok – a brit és uniós polgárok jogai az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló megállapodás szerint

2021. január 1-jétől változni fognak az Egyesült Királyságban élő vagy odaköltöző uniós polgárokra alkalmazandó szabályok. Ugyanez vonatkozik az EU valamelyik tagállamban élő, illetve odaköltöző brit állampolgárokra is.

Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezem az Egyesült Királyságban/az EU-ban, vagy az átmeneti időszakban meg fogom kapni azt.

Elviekben Ön és családtagjai továbbra is állandó lakosok maradnak a fogadó országban. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő uniós polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésével foglalkozó, újonnan létrehozott rendszeren (EU Settlement Scheme) keresztül új huzamos tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságban/az EU-ban élek, de még nem vagyok jogosult huzamos tartózkodásra.

Elviekben Ön családtagjaival együtt továbbra is jogosult lesz az országban való tartózkodásra az aktuális jogállásuknak megfelelően. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő EU-polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésének intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül új tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek költözni.

Az uniós polgárok és családtagjaik 2020. december 31-ig jogosultak a hatályos uniós szabályok szerint az Egyesült Királyságba költözni, és ugyanez érvényes az EU-ba költöző brit polgárokra. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban az odaérkezett uniós polgároknak a letelepedésük intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül kell tartózkodási engedélyért folyamodniuk. Az EU-ba az odaérkezett brit állampolgároknak érdemes felvenniük a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódniuk arról, hogy be kell-e jelentkezniük, és kell-e új tartózkodási jogállást kérelmezniük.

Rövid távú tartózkodás céljából az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek utazni.

A hatósági bejelentkezésre, a külföldi tartózkodás bejelentésére, az uniós családtagok bejelentésére és a nem uniós családtagok bejelentésére vonatkozó szabályok legalább 2020. december 31-ig hatályban maradnak.

Segítségre van szükségem.

Ha úgy gondolja, hogy az uniós jog értelmében Önt megillető jogokat nem tartják tiszteletben, kérjük, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Részletes információk a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásáról és a polgárok jogairól

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: