Utolsó frissítés: 24/01/2019

Az Ön uniós házastársa és gyermekei

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

Ha Ön valamelyik EU-ország állampolgára, és egy másik uniós országba költözik abból a célból, hogy ott telepedjen le, vállaljon munkát, illetve folytasson tanulmányokat, az uniós szabályok megkönnyítik, hogy családtagjai csatlakozzanak Önhöz. Ezen az oldalon megtudhatja, hogyan tudnak családtagjai – házastársa, gyermekei és unokái – a célországba költözni Önnel együtt abban az esetben, ha ők is rendelkeznek valamelyik EU-ország állampolgárságával.

Ha azonban Ön olyan uniós polgár, aki nem költözik másik EU-országba, hanem abban az uniós országban él, amelynek állampolgára, akkor egyedül hazájának nemzeti jogszabályai irányadóak házastársa, gyermekei és unokái odaköltözésére.

Tartózkodás saját jogon

Uniós polgárként az Ön EU-ország állampolgárságával rendelkező férje/felesége, gyermekei és unokái ugyanolyan feltételekkel tartózkodhatnak egy másik EU-országban munkavállalóként, álláskeresőként, nyugdíjasként, illetve diákként, mint Ön.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Tartózkodás az Ön eltartott hozzátartozójaként

Mi a helyzet akkor, ha az Ön férje/felesége, gyermekei vagy unokái el kívánják Önt kísérni a célországba, de nem tervezik, hogy ott munkát vállalnak, állást keresnek vagy tanulmányokat folytatnak, illetve ott nem fognak nyugdíjat kapni?

Ebben az esetben is lehetőség van arra – mégpedig az Ön eltartott hozzátartozóiként –, hogy csatlakozzanak Önhöz.

Ha Ön azonos nemű házastársával költözik hazájából egy másik uniós országba, házastársát megilleti az ott-tartózkodás joga, és a fogadó országnak ezt tiszteletben kell tartania. Ez a szabály akkor is alkalmazandó, ha a fogadó ország nem ismeri el az azonos nemű párok házasságát.

A legfeljebb 3 hónapig tartó külföldi tartózkodás

Uniós polgárként az Ön EU-ország állampolgárságával rendelkező férje/felesége, gyermekei és unokái ugyanolyan feltételekkel tartózkodhatnak az Ön új lakhelyéül szolgáló EU-országban, mint az összes többi uniós polgár.

A 3 hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Ha Ön dolgozik...

Ha Ön alkalmazottként, önfoglalkoztatóként vagy kiküldött munkavállalóként dolgozik egy másik uniós országban, házastársa, illetve eltartott gyermekei és unokái minden további feltétel teljesítése nélkül Önnel maradhatnak a fogadó országban.

Ha Ön nyugdíjas...

Ha Ön nyugdíjasként él egy másik uniós országban, házastársa, illetve eltartott gyermekei és unokái is ott tartózkodhatnak Önnel, ha Ön igazolni tudja saját maga és egész családja vonatkozásában, hogy:

Ha Ön diák...

Ha Ön diákként él egy másik uniós országban, házastársa, illetve eltartott gyermekei és unokái is ott tartózkodhatnak Önnel, ha Ön igazolni tudja, hogy:

Regisztráció

Nézzen utána, hogyan válthat ki regisztrációs igazolást az Önnel élő családtagjai számára.

Felszólítás az ország területének elhagyására, kitoloncolás

Az Ön házastársa, gyermekei és unokái mindaddig Önnel maradhatnak a fogadó országban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kitoloncolja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell a címzetteknek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell az Ön családtagjait arról, hogyan és meddig fellebbezhetnek a határozat ellen.

Huzamos tartózkodás

Uniós polgárként az Ön EU-ország állampolgárságával rendelkező házastársa, gyermekei és unokái jogot szereznek arra, hogy huzamos ideig a fogadó országban tartózkodjanak, ha már legalább 5 éve megszakítás nélkül és jogszerűen ott élnek. Ebben a tekintetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint Önre.

Annyi ideig az országban maradhatnak, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és ha jövedelemtámogatásra van szükségük. Az Ön uniós házastársa, gyermekei, illetve unokái ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre jogosultak, mint az adott ország állampolgárai.

Nézzen utána, hogyan válthatja ki a feltétel nélküli huzamos tartózkodás jogát igazoló okiratot hozzátartozói számára.

Elhalálozás

Ha Ön nem a hazájában, hanem egy másik EU-országban dolgozik alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként, és meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát az adott országban, családtagként Önnel élő házastársa/gyermekei/unokái különleges elbánásban részesülhetnek. Ez magában foglalhatja azt is, hogy huzamos ideig az országban maradhatnak, feltéve hogy Ön:

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: