Utolsó frissítés: 13/06/2022

Uniós családtagok

Uniós ország állampolgáraként Ön csatlakozhat szintén uniós házastársához egy másik EU-országban, vagy saját uniós jogaival élve, vagy pedig uniós polgár hozzátartozójaként. Az ezen az oldalon található információk az uniós polgárok gyermekeire és unokáira is vonatkoznak, amennyiben ők is EU-ország állampolgárai.

Tartózkodás saját jogon

Uniós polgárként Önnek joga van ahhoz, hogy bármely uniós országba költözzön, ott munkát vállaljon, tanulmányokat folytasson, állást keressen vagy nyugdíjba vonuljon.

Érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél birtokában Önnek joga van legfeljebb három hónapig egy másik EU-országban tartózkodni anélkül, hogy ott letelepedne. Előfordulhat azonban, hogy tájékoztatnia kell ottlétéről a fogadó ország hatóságait. Ha három hónapnál tovább kíván maradni, a fogadó ország megkövetelheti Öntől, hogy jelentkezzen be az illetékes szervnél.

Sok uniós tagállamban követelmény, hogy az ott tartózkodók mindig maguknál tartsák személyi igazolványukat vagy útlevelüket. Ha igazoltatáskor nem tudja bemutatni ezeket a dokumentumokat, Önt ezekben az országokban pénzbüntetéssel lehet sújtani, sőt ideiglenesen őrizetbe is lehet venni, de kizárólag ebből az okból kifolyólag nem lehet visszatoloncolni a származási országába. Tájékozódjon bővebben a kitoloncolásról.

Ha Ön öt éven át megszakítás nélkül és jogszerűen tartózkodik valamelyik uniós országban, automatikusan jogot szerez arra, hogy határozatlan ideig ott éljen.

Ott-tartózkodás eltartott hozzátartozóként

Ha nem áll szándékában dolgozni, állást keresni vagy tanulni a fogadó EU-országban, uniós házastársa vagy bejegyzett élettársa eltartott hozzátartozójaként is jogosult az országban tartózkodni.

Figyelmeztetés

Egyes EU-országok nem ismerik el a bejegyzett élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékű életközösségnek, így előfordulhat, hogy ezekben az országokban Ön nem minősül eltartott hozzátartozónak. Ha az Ön esetében a célország ebbe a csoportba tartozik, nézzen utána az egyéb családtagokra vonatkozó tartózkodási jogoknak és feltételeknek.

További információk: a bejegyzett élettársi kapcsolat elismerése Európában

Regisztráció

Ha három hónapnál tovább tartózkodik a fogadó EU-országban, be kell jelentkeznie az illetékes hatóságoknál.

A következő dokumentumokat kell benyújtania az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrkapitányságon:

A fentieken kívül Ön nem kötelezhető egyéb dokumentumok bemutatására.

A szükséges dokumentumok benyújtása esetén a hatóságoknak azonnal ki kell állítaniuk a regisztrációs igazolást.

Díjak

A regisztrációs igazolás kiállításának költsége nem haladhatja meg azt az összeget, amit az adott ország állampolgárai a személyi igazolvány vagy más hasonló okmány kiállításakor fizetnek.

Érvényesség

A regisztrációs igazolás határozatlan ideig érvényes (nem kell megújítani), de a lakcím esetleges megváltozását be kell jelenteni a helyi hatóságoknak.

Tartózkodás bejelentésének helye és módja országok szerinti bontásban

Itt utánanézhet, hol és hogyan tud bejelentkezni uniós családtagként a lakhelyéül szolgáló EU-országban:

Ország kiválasztása

A fogadó ország megbírságolhatja Önt, de nem utasíthatja ki azért, mert Ön:

Ha problémába ütközik a regisztrációs igazolás kiváltásakor, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz Külső honlaphoz vezető link.

Mi történik a tartózkodási joggal válás esetén?

Mivel Ön uniós polgár, a válás nem befolyásolja az Ön tartózkodási jogát a fogadó EU-országban. Mindaddig, amíg teljesíti a tartózkodási feltételeket, saját jogán az országban maradhat.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Ha nem áll szándékában dolgozni, állást keresni vagy tanulni a fogadó EU-országban, Önnek bizonyítania kell, hogy teljes körű egészségbiztosítással és a megélhetéséhez elegendő anyagi forrással rendelkezik.

Mi történik az Ön tartózkodási jogával, ha házastársa elhalálozik?

Ha az Ön házastársa vagy bejegyzett élettársa egy másik uniós országban alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként dolgozott, és a huzamos tartózkodási jog megszerzése előtt elhalálozott, Ön jogosulttá válhat a huzamos (határozatlan) idejű tartózkodásra, amennyiben:

Felszólítás az ország területének elhagyására, kitoloncolás

Önt uniós polgárként mindaddig megilleti a jog, hogy egy másik uniós tagállamban éljen, amíg teljesíti az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesíti a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják arra, hogy hagyja el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kitoloncolja Önt a területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell Önnek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Huzamos tartózkodás

Eltartott családtagként Önnek akkor is joga van a huzamos tartózkodáshoz, ha nem dolgozik, és jövedelemtámogatásra van szüksége. Önt ugyanazok a jogok, ellátások és kedvezmények illetik meg, mint az adott ország állampolgárait.

Nézzen utána, hogyan válthatja ki a feltétel nélküli huzamos tartózkodás jogát igazoló okiratot.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: