Ostatnio sprawdzono: 13/06/2022

Prawa współmałżonków i dzieci w UE

Jako obywatel UE możesz dołączyć do swojego współmałżonka (również obywatela UE), który przebywa w innym kraju UE. Przeprowadzić możesz się na podstawie praw przysługujących Ci jako obywatelowi UE lub w charakterze osoby pozostającej na utrzymaniu współmałżonka. Informacje na tej stronie dotyczą również dzieci i wnuków będących obywatelami UE, którzy pragną zamieszkać w innym kraju UE wraz z członkami rodziny będącymi obywatelami UE.

Pobyt na podstawie przysługujących Ci praw

Jako obywatel UE masz prawo przenieść się do dowolnego kraju UE, aby w nim mieszkać, pracować, uczyć się, szukać pracy lub przejść na emeryturę.

W innym kraju UE możesz przebywać przez okres do trzech miesięcy bez konieczności rejestrowania się. Może być jednak wymagane zgłoszenie Twojego pobytu. Jedynym wymogiem jest posiadanie ważnego krajowego dowodu tożsamości lub paszportu. Jeśli planujesz pobyt dłuższy niż trzy miesiące, konieczne może okazać się zarejestrowanie pobytu.

W wielu krajach UE konieczne jest stałe noszenie przy sobie dowodu tożsamości lub paszportu. W krajach tych zostawienie dokumentów potwierdzających tożsamość w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, samo w sobie nie jest jednak powodem do wydalenia. Więcej informacji o wydaleniu

Jeżeli legalnie zamieszkiwałeś w innym kraju UE nieprzerwanie przez pięć lat, automatycznie uzyskujesz prawo do stałego pobytu w tym kraju.

Pobyt w charakterze osoby pozostającej na utrzymaniu

Jeśli nie planujesz podjęcia pracy, szukania pracy ani nauki w nowym kraju UE, możesz dołączyć do swojego małżonka lub zarejestrowanego partnera jako osoba pozostająca na jej/jego utrzymaniu.

Uwaga

Niektóre kraje UE nie uznają zarejestrowanych związków partnerskich za równoważne małżeństwu, więc mogą nie uznać Cię za partnera pozostającego na utrzymaniu. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu innych krewnych.

Więcej informacji o uznawaniu związków partnerskich w Europie

Rejestracja

Po trzech miesiącach w nowym kraju UE będziesz musiał zgłosić tam swój pobyt.

W tym celu musisz przedłożyć następujące dokumenty w urzędzie miasta lub na lokalnym posterunku policji:

Nie można wymagać okazania żadnych innych dokumentów.

Zaświadczenie o rejestracji powinno zostać wydane bezzwłocznie.

Opłaty

Zaświadczenie o rejestracji nie powinno kosztować więcej niż dowód osobisty lub podobne dokumenty obywateli danego kraju.

Okres ważności

Zaświadczenie o rejestracji jest ważne przez czas nieograniczony (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.

Gdzie i jak zarejestrować się w poszczególnych krajach

Zobacz, gdzie i jak w nowym kraju możesz zarejestrować członków rodziny będących obywatelami UE:

Wybierz kraj

Jeżeli jest to wymagane przez państwo przyjmujące, możesz zostać obciążony karą, ale nie możesz zostać wydalony, jeśli:

W razie problemów z uzyskaniem zaświadczenia o rejestracji możesz skorzystać z naszej pomocy Otwórz link do strony zewnętrznej.

Co dzieje się z prawem pobytu w przypadku rozwodu z małżonkiem?

Ponieważ jesteś obywatelem UE, rozwód z partnerem nie ma wpływu na Twoje prawo do pozostania w przyjmującym kraju UE, jeśli spełniasz warunki pobytu na podstawie przysługujących Ci praw.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Jeśli nie planujesz podjęcia pracy ani nauki w przyjmującym kraju UE, musisz udowodnić, że masz pełne ubezpieczenie zdrowotne i wystarczające środki na życie.

Co dzieje się z moim prawem pobytu w przypadku śmierci małżonka?

Jeśli Twój małżonek lub zarejestrowany partner pracował lub prowadził działalność na własny rachunek w innym kraju UE i zmarł przed uzyskaniem prawa stałego pobytu w tym kraju, możesz uzyskać zezwolenie na pobyt na stałe w kraju przyjmującym:

Wezwanie do opuszczenia kraju i wydalenie z kraju

Możesz mieszkać w innym kraju UE, dopóki przestrzegasz warunków pobytu. Jeśli naruszysz takie warunki, władze krajowe mogą wezwać Cię do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mają prawo Cię deportować ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać Ci przekazane na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny wydalenia oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt stały

Jako członek rodziny pozostający na utrzymaniu masz prawo do stałego pobytu, nawet jeśli nie pracujesz i potrzebujesz zasiłku. Przysługują Ci takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.

Dowiedz się, jak uzyskać dokument pobytu stałego potwierdzający Twoje prawo do bezwarunkowego pobytu.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: