Ostatnio sprawdzono: 31/10/2022

Realizacja recepty w innym kraju UE

Recepta wystawiona przez lekarza w jednym z krajów UE jest ważna we wszystkich innych krajach UE. Jednak lek, który został przepisany w jednym kraju, w innym kraju może nie być dostępny lub może mieć inną nazwę.

Możesz poprosić lekarza o wystawienie tzw. recepty transgranicznej, na podstawie której możesz wykupić lek w innym kraju UE.

Uwaga

Niektóre leki mogą nie być dopuszczone do sprzedaży lub mogą być niedostępne w innym kraju, nawet w obrębie UE.

Recepta musi zawierać odpowiednie informacje

Nie ma określonego wzoru lub formatu recepty transgranicznej. W większości przypadków recepta używana w kraju, w którym została wystawiona, powinna już zawierać wystarczające informacje, aby można z niej skorzystać w innym kraju UE. Dane, które muszą się znaleźć na recepcie transgranicznej:

Jeśli sądzisz, że może zajść potrzeba realizacji Twojej recepty za granicą, lub jeśli podczas pobytu w innym kraju lekarz wystawił Ci receptę, którą chcesz zrealizować w swoim kraju, sprawdź, czy lekarz podał na niej wszystkie wymienione wyżej informacje. W ten sposób możesz mieć pewność, że farmaceuta w innym kraju UE bez trudu zrozumie, jaki lek został przepisany i w jakiej dawce.

Uwaga

Recepty podlegają zasadom obowiązującym w kraju, w którym są realizowane. Oznacza to, że przy wydawaniu leków farmaceuta będzie stosować przepisy krajowe, które mogą ograniczać na przykład ilość wydawanych dawek lub czas na realizację recepty.

E-recepty

Jeśli lekarz wystawił Ci elektroniczną receptę, a Ty zamierzasz skorzystać z niej w innym kraju UE, poproś go również o tradycyjną receptę na papierze. E-recepty nie zawsze są uznawane za granicą.

Niektóre kraje UE wdrożyły już interoperacyjne systemy e-recept. Przykładowo e-recepty wydawane w Finlandii mogą być realizowane w Chorwacji, Estonii i Portugalii – nie jest konieczna tradycyjna papierowa kopia. Wykaz dostępnych elektronicznych transgranicznych usług zdrowotnych możesz znaleźć tutaj.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: