Ostatnio sprawdzono: 09/03/2020

Realizacja recepty za granicą

Recepta wydana przez lekarza w Twoim kraju jest ważna we wszystkich krajach UE. Jednak lek przepisany w jednym kraju w innym kraju może nie być dostępny lub może mieć inną nazwę.

Można poprosić lekarza o wystawienie tzw. recepty transgranicznej, na podstawie której można wykupić lek w innym kraju UE.

Uwaga

Niektóre leki mogą nie być dopuszczone do sprzedaży lub mogą być niedostępne w innym kraju, nawet w obrębie UE.

Recepta musi zawierać odpowiednie informacje

Nie ma określonego wzoru lub formatu recepty transgranicznej. W większości przypadków recepta używana w Twoim kraju zamieszkania powinna już zawierać wystarczające informacje, aby można było ją zrealizować w innym kraju UE. Dane, które muszą się znaleźć na recepcie transgranicznej:

Jeśli wydaje Ci się, że będziesz musiał skorzystać z wystawionej recepty za granicą lub jeśli podczas pobytu w innym kraju lekarz wystawił Ci receptę, którą będziesz musiał zrealizować w swoim kraju, sprawdź, czy lekarz podał na niej wszystkie wymienione wyżej informacje. W ten sposób możesz mieć pewność, że farmaceuta w innym kraju UE bez trudu zrozumie, jaki lek został przepisany i w jakiej dawce.

Uwaga

Recepty podlegają zasadom obowiązującym w kraju, w którym są realizowane. Oznacza to, że przy wydawaniu leków farmaceuta będzie stosować przepisy krajowe – na przykład może okazać się, że przepisy nie dopuszczają takiej samej liczby dni dawkowania.

E-recepty

Jeśli lekarz wystawił Ci elektroniczną receptę, a Ty zamierzasz skorzystać z niej w innym kraju UE, poproś go również o tradycyjną receptę na papierze. E-recepty nie zawsze są uznawane za granicą.

Jednak na przykład e-recepty wydawane w Finlandii mogą być realizowane w Chorwacji i Estonii bez potrzeby posiadania tradycyjnej papierowej kopii.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Skutki brexitu

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: