Ostatnio sprawdzono: 10/04/2019

Zwrot VAT

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Zwrot podatku VAT w przypadku przedsiębiorstw z UE

Kiedy możesz ubiegać się o zwrot VAT?

Jeśli pobrano VAT za działalność Twojej firmy w kraju UE, w którym nie masz siedziby, może przysługiwać Ci w tym kraju zwrot VAT.

Niektóre kraje UE nie przyznają zwrotów za określone kategorie wydatków (np. wyjście do restauracji, rozrywki, samochód, paliwo itp.).

Wybierz kraj
 • Portugaliapt
 • Rumuniaro
 • Szwecjaseensv
 • Słowacjaskensk
 • Słoweniasiensl
 • Węgryhuenhu
 • Włochyitenit
 • Zjednoczone Królestwogben
 • Łotwalv

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Jak ubiegać się o zwrot VAT?

Wniosek o zwrot VAT musisz złożyć online, za pośrednictwem urzędu w kraju, w którym ma siedzibę Twoja firma.

Jeżeli przysługuje Ci taki zwrot, urząd ten poinformuje następnie odpowiedni urząd w drugim kraju.

Procedura zwrotu VAT została zharmonizowana na poziomie UE. Streszczenie procedury zwrotu VATpdfen z wyszczególnieniem obowiązków krajowych organów podatkowych

Więcej informacji na temat procedur zwrotu VAT dla firm z UEfrdeen w poszczególnych krajach UE:

Wybierz kraj:

 • Niemcydedeen
 • Grecjagren
 • Węgryhuen
 • Irlandiaieen
 • Włochyiten
 • Łotwalven
 • Litwalten
 • Luksemburglufren
 • Maltamten
 • Holandianlen
 • Polskaplen
 • Portugaliapten
 • Rumuniaroen
 • Słowacjasken
 • Słoweniasien
 • Hiszpaniaesen
 • Szwecjaseen
 • Wielka Brytaniauken

Krajowe punkty kontaktowe

Aby upewnić się, że masz właściwe informacje, powinieneś w konkretnej sprawie skontaktować się z krajowym punktem kontaktowympdfen .

Opóźnienia w płatnościach

Jeżeli dany kraj spóźni się ze zwrotem VAT, mogą Ci przysługiwać odsetki.

W przypadku trudności z organami publicznymi o pomoc i poradę możesz zwrócić się do naszych serwisów.

Wystąpienie z wnioskiem o zwrot – kody towarów i usług

Składając wniosek o zwrot VAT, musisz wpisać pewne standardowe kody określające rodzaj towarów i usług, za które zapłaciłeś VAT.

Kody towarów i usług

Rodzaj nabytych towarów i usług należy określić zgodnie z poniższymi kodami wydatków.

 1. Paliwo
 2. Wynajem środków transportu
 3. Wydatki związane ze środkami transportu
 4. Opłaty drogowe i inne opłaty dla użytkowników dróg
 5. Koszty podróży, takie jak opłaty za taksówki, opłaty za transport publiczny
 6. Zakwaterowanie
 7. Żywność, napoje i usługi restauracyjne
 8. Opłaty za wstęp na targi i wystawy
 9. Wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne
 10. Inne

Niektóre kraje UE wymagają również wskazania dokładnej podkategoriien dla każdego rodzaju towarów i usług.

Kurs internetowy: jak ubiegać się o zwrot VAT

W portalu dotyczącym podatków i unii celnejfrdeen możesz zapisać się na bezpłatny kurs internetowy na temat składania wniosków o zwrot VAT. Kursy organizuje Komisja Europejska we współpracy z administracjami krajowymi.

Zwrot podatku VAT w przypadku przedsiębiorstw spoza UE

Kiedy możesz ubiegać się o zwrot VAT?

Jeżeli Twoja firma nie ma siedziby w UE i zapłaciłeś VAT za jej działalność w kraju UE, gdzie nie dostarczałeś żadnych towarów ani usług, możesz być uprawniony do uzyskania zwrotu VAT od administracji tego kraju. Na przykład spółka z siedzibą w Szwajcarii uczestniczy w konferencji w Belgii i na jej rachunku za hotel naliczony jest belgijski podatek VAT.

Jak ubiegać się o zwrot VAT?

Aby uzyskać zwrot, musisz wysłać wniosek do urzędu w kraju UE, w którym musiałeś zapłacić VAT. Niektóre kraje UE będą gotowe przyznać Ci zwrot tylko, jeśli kraj, w którym ma siedzibę Twoja firma, oferuje podobny zwrot przedsiębiorstwom z tych państw.

Więcej informacji na temat procedur zwrotu VAT dla firm spoza UEfrdeen znajduje się poniżej:

Wybierz kraj:


Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: