Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 14/09/2018

Rozwiązywanie sporów konsumenckich

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Alternatywne metody rozwiązywania sporów umożliwiają uniknięcie procedur sądowych w przypadku sporów z konsumentami. Usługa ta jest zazwyczaj szybsza, tańsza i prostsza, zwłaszcza jeśli zarejestrujesz się na platformie internetowego rozstrzygania sporów. W ten sposób ułatwisz klientom kontakt i zapewnisz płynniejszą obsługę skarg.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń może być stosowane, aby wnieść pozew przeciwko innej firmie, organizacji lub klientom w dowolnym kraju UE z wyjątkiem Danii (w przypadku roszczenia o wartości do 5 tys. euro). Zobacz, jakie są koszty procedury i jak ona wygląda.

Udostępnij tę stronę: