Ostatnio sprawdzono: 03/11/2022

Umowy i zużycie energii

Przejrzyste warunki umowy

Zanim podpiszesz umowę o dostawę energii, dostawca powinien Ci udzielić dokładnych i zrozumiałych informacji . Musisz również zostać z wyprzedzeniem powiadomiony o jakichkolwiek zmianach w umowie i mieć możliwość zakończenia umowy, jeżeli nie akceptujesz nowych warunków.

Prawo do odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni możesz odstąpić od nowej umowy, jeżeli umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa dostawcy albo na odległość (np. przez internet lub telefon).

Dokładne informacje o zużywanej energii

Masz prawo do bezpłatnego dostępu do danych na temat swojego zużycia energii. Możesz zwrócić się do administratora danych o przekazanie ich innym dostawcom energii elektrycznej lub gazu. Administrator nie może żądać od Ciebie opłaty za tę usługę.

W przypadku wykonywania nowych przyłączy budynku (np. przy okazji większej renowacji) masz prawo do konkurencyjnego cenowo, dokładnego indywidualnego licznika energii elektrycznej lub gazu (a także systemów centralnego ogrzewania/chłodzenia i gorącej wody). W innych przypadkach prawo do liczników indywidualnych po konkurencyjnych cenach również ma zastosowanie, o ile nie istnieją stwierdzone przeszkody techniczne lub finansowe na poziomie krajowym.

Jeśli posiadasz tzw. inteligentny licznik, w ramach obecnej umowy na dostawy powinieneś mieć możliwość łatwego i bezpłatnego dostępu do szczegółowych informacji na temat własnego zużycia energii za co najmniej ostatnie dwa lata. Masz również prawo dostępu do danych dotyczących Twojego zużycia za co najmniej trzy ostatnie lata lub za cały okres obowiązywania obecnej umowy na dostawy, jeśli okres ten jest krótszy.

Uwaga

Twoje rachunki za gaz i prąd en powinny opierać się na rzeczywistym zużyciu energii i musisz otrzymywać je na tyle często, aby mieć możliwość regulowania swojego zużycia energii.

Rachunki powinny być przejrzyste i zrozumiałe i zawierać użyteczne informacje. Powinny one umożliwić Ci:

  • łatwe zrozumienie tego, ile faktycznie płacisz za zużytą energię, i
  • porównanie ofert bg różnych dostawców energii,

tak abyś mógł zmienić dostawcę, jeśli znajdziesz lepszą ofertę.

Efektywne wykorzystanie energii

Masz prawo do wiarygodnej informacji o tym, ile energii zużywasz i w jaki sposób możesz ją racjonalniej wykorzystywać.

Twoje rozliczenia za energię, umowy, transakcje i pokwitowania powinny – chyba że odpowiednie organy krajowe uznają inaczej – jasno określać:

Etykieta efektywności energetycznej UE

Przy zakupie nowego urządzenia, np. lodówki, zamrażalki, pralki, suszarki bębnowej, zmywarki, kuchenki elektrycznej, telewizora, lampy czy klimatyzatora powinieneś zostać poinformowany o energochłonności tych urządzeń. Sklepy muszą stosować etykiety efektywności energetycznej UE sk , a także karty produktu wraz ze szczegółowymi informacjami technicznymi na temat działania produktu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Przy zakupie lub wynajmie nieruchomości masz prawo do informacji na temat jej charakterystyki energetycznej. Przed podpisaniem umowy powinieneś otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej, na którym wskazano kategorię energooszczędności danego obiektu. Świadectwo to powinno również zawierać zalecenia dotyczące sposobów poprawy efektywności energetycznej takiej nieruchomości.

Odnawialne źródła energii

Dostawca sprzętu lub organy krajowe powinni Cię poinformować o korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń i systemów grzewczych oraz chłodzących wykorzystujących odnawialne źródła energii, ich kosztach i wydajności energetycznej.

Twój dostawca energii elektrycznej ma obowiązek poinformować Cię o wykorzystywanych przez niego źródłach energii (odnawialnych źródłach energii, energii jądrowej itp.) oraz ich oddziaływaniu na środowisko naturalne. Informacje te muszą być przedstawione w prosty sposób, umożliwiający porównanie różnych źródeł energii.

Jeśli rozważasz założenie lub zmianę instalacji elektrycznej lub systemów grzewczych/chłodzących, w których wykorzystuje się odnawialne źródła energii, dostawca sprzętu lub wyznaczony organ krajowy powinien Cię poinformować o korzyściach wynikających ze stosowania takich urządzeń, ich kosztach i wydajności energetycznej.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: