Ostatnio sprawdzono: 26/08/2022

Prawo autorskie

Twoje prawa

Jeśli jesteś twórcą oryginalnej pracy literackiej, naukowej lub artystycznej, np. poezji, artykułów, filmów, melodii czy rzeźb, są one chronione prawem autorskim. Nikt poza Tobą nie ma prawa do ich upubliczniania ani zwielokrotniania.

W krajach UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE) prawa autorskie chronią własność intelektualną 70 lat od śmierci autora lub 70 lat od śmierci ostatniego z autorów w przypadku utworu współautorskiego.

W krajach spoza UE, które podpisały konwencję berneńską en fr en fr en fr en fr , czas ochrony praw autorskich może się różnić, ale trwa on do co najmniej 50 lat po śmierci autora.

Jeśli chcesz udowodnić istnienie swojego utworu w pewnym okresie czasu, warto żebyś go zarejestrował.

Prawa autorskie przyznają twórcy utworu następujące prawa wyłączne:

Jak uzyskać ochronę praw autorskich

Jeśli jesteś twórcą pracy literackiej, naukowej lub artystycznej, automatycznie korzystasz z ochrony praw autorskich. Ochrona Twojego utworu rozpoczyna się od momentu jego powstania i nie musisz dopełniać żadnych formalności.

Może się jednak okazać konieczne powiadomienie innych o tym, że jesteś autorem danego utworu. Możesz to zrobić, załączając do utworu informację o prawach autorskich, np. o treści „Wszelkie prawa zastrzeżone" lub symbol ©, i podając rok powstania utworu.

Prawdziwa historia

Tiago jest właścicielem piekarni w Portugalii i zamierza opublikować w lokalnym czasopiśmie reklamę swojej firmy. W internecie znalazł ciekawe zdjęcie tradycyjnego portugalskiego chleba i chciałby je wykorzystać do reklamy swojej piekarni. Zauważa jednak przed wysłaniem zdjęcia, że jest ono chronione prawem autorskim. Właściciel zdjęcia nie pozwala na swobodne wykorzystanie tego zdjęcia. W związku z tym Tigo nie może użyć go w swojej reklamie. Jeśli Tiago chce wykorzystać jakieś zdjęcie nieodpłatnie, musi poszukać, na przykład w internetowej bazie danych, zdjęć bez zastrzeżonych praw autorskich, które są dostępne do wykorzystania w celach komercyjnych. Jeśli użyje takiego zdjęcia, nie będzie musiał pytać posiadacza praw autorskich o zgodę na wykorzystanie go w swojej reklamie.

Informacje o poszczególnych krajach.

Wybierz kraj

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejski Punkt Informacyjny IPR

Bezpłatne doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania własnością intelektualną w przypadku projektów współfinansowanych przez UE albo zagranicznych transakcji

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: