Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnio sprawdzono : 30/04/2018

Korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie (timeshare) i inne długoterminowe produkty wakacyjne w UE

Wykupienie prawa do korzystania z nieruchomości w określonym czasie (timeshare), czyli prawa do powtarzającego się w ciągu kilku lat pobytu w danej nieruchomości lub nieruchomościach, może okazać się prawdziwym polem minowym. To samo można powiedzieć o długoterminowych programach wakacyjnych, takich jak wakacyjne kluby dyskontowe, które dają prawo do zniżek na zakwaterowanie lub podobnych korzyści, czasami w połączeniu z usługą dojazdu na miejsce lub z innymi usługami, przez ponad rok.

Zarówno najczęściej stosowane umowy typu timeshare, jak i inne długoterminowe programy wakacyjne, które pojawiły się w ostatnich latach, mogą pociągać za sobą poważne długoterminowe lub stałe zobowiązania finansowe. Zobowiązania te obejmują również dodatkowe koszty bieżące (np. podatki, koszty utrzymania i ubezpieczenie).

Warunki umowne – Twoje prawa

Najnowsze przepisy UE chronią konsumentów podpisujących umowy o timeshare lub o długoterminowe produkty wakacyjne przed nieuczciwymi sprzedawcami. Przepisy te mają zastosowanie do umów podpisanych od dnia 23 lutego 2011 r. (lub później w przypadku niektórych krajów UE).

Ponadto przepisy te chronią konsumentów w momencie podpisywania:

 • umowy odsprzedaży (klient opłaca specjalistę, który pomaga w sprzedaży lub kupnie nieruchomości typu timeshare lub członkostwa w klubie wakacyjnym)
 • umowy wymiany (klient wykupuje członkostwo w programie umożliwiającym mu korzystanie z zakwaterowania lub innych usług, a jednocześnie zgadza się na to, by inni członkowie czasowo korzystali z jego nieruchomości typu timeshare).

Twoje prawa obejmują różne rodzaje nieruchomości typu timeshare:

 • łodzie wycieczkowe
 • auta kempingowe
 • barki.

Co powinieneś wiedzieć przed dokonaniem zakupu

Zanim podpiszesz umowę, pamiętaj, że przysługują Ci określone prawa:

 • Masz prawo do otrzymania pełnej treści warunków umowy przed jej podpisaniem, na piśmie w i w Twoim języku (jeżeli jest to język urzędowy UE).
 • Przysługuje Ci również prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych, podczas których możesz podjąć decyzję o wycofaniu się z umowy bez podania przyczyny. Jeżeli nie otrzymasz standardowego formularza odstąpienia od umowy wymaganego zgodnie z przepisami UE, okres, w którym możesz odstąpić od umowy, zostaje przedłużony do 1 roku i 14 dni kalendarzowych.
 • Jeśli nie otrzymasz pełnych informacji na temat produktu, który kupujesz, okres na odstąpienie od umowy zostaje przedłużony do 3 miesięcy i 14 dni kalendarzowych.
 • Sprzedawca nie może prosić Cię o wpłacenie zaliczki ani kaucji w okresie, w którym przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku gdy wykupujesz członkostwo w klubie wakacyjnym, płatności należy dokonywać w równych ratach w odstępach rocznych.
 • Masz również prawo do zakończenia umowy członkostwa w klubie wakacyjnym, bez ponoszenia żadnej opłaty karnej, po wpłaceniu drugiej raty. Od momentu, gdy zostaniesz poproszony o dokonanie kolejnej płatności, masz 14 dni kalendarzowych na przekazanie sprzedawcy powiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 • Jeżeli podpisałeś również powiązaną umowę wymiany, także ona zostanie automatycznie zakończona (nie poniesiesz z tego tytułu żadnych kosztów), gdy wycofasz się z umowy o korzystanie z nieruchomości w określonym czasie.
 • Jeżeli w ramach umowy odsprzedaży zatrudniłeś specjalistę do sprzedaży Twojego prawa do korzystania z nieruchomości lub członkostwa w klubie wakacyjnym, osoba ta nie może żądać od Ciebie żadnych pieniędzy, zanim nie sprzeda Twojego prawa do korzystania z nieruchomości lub dopóki umowa odsprzedaży nie zostanie zakończona w inny sposób.

Jeśli Twoja umowa dotyczy użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie lub długoterminowego programu wakacyjnego, jest ona objęta wspomnianymi wyżej przepisami nawet w przypadku, gdy sprzedawca twierdzi, że nie mają one zastosowania.

Nieuczciwe praktyki handlowe i potencjalnie nieuczciwe warunki umowne

Wystrzegaj się także:

 • niezgodnych z prawem i wprowadzających w błąd technik sprzedaży, takich jak np. zdrapki – wygrywasz nagrodę, którą możesz odebrać na spotkaniu promującym korzystanie z nieruchomości typu timeshare, gdzie zostaniesz nakłoniony do podpisania umowy
 • podejrzanych ofert odsprzedania nieruchomości typu timeshare, szczególnie gdy namawiają Cię w nich do kupienia nowej nieruchomości, obiecując sprzedaż tej, którą już posiadasz – w takim przypadku możesz skończyć jako właściciel dwóch takich nieruchomości, których ani nie chcesz, ani nie potrzebujesz
 • podejrzanych ofert od osób, które podają się za prawników, którzy za opłatą będą Cię reprezentować w innym kraju UE w sporach ze sprzedającym z tego kraju
 • podejrzanych ofert od osób twierdzących, że mogą za opłatą odzyskać uiszczone już przez Ciebie płatności na rzecz sprzedawcy usługi typu timeshare
 • sprzedający prawo do użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie, z którym podpisałeś umowę, nie ma prawa do ograniczenia w sposób nieuzasadniony Twojego prawa do prywatnego odsprzedania, wynajmu lub wymiany praw użytkowania tej nieruchomości ani do ograniczenia Twojego dostępu do usług czy też do podnoszenia opłat za utrzymanie bez odpowiedniego uzasadnienia. Jeżeli postąpi tak, opierając się na standardowych warunkach zawartej z Tobą umowy, może się okazać, że warunki te naruszają zasady chroniące przed nieuczciwymi postanowieniami umownymi i dlatego też nie muszą Cię obowiązywać
 • weź pod uwagę długoterminowe lub nawet trwałe skutki wynikające z wykupienia prawa do użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie. Zastanów się dobrze, czy będziesz w stanie korzystać z nieruchomości za następne 10 lub 20 lat. Czy Twoje dzieci, które będą musiały przejąć Twoje prawo do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie oraz będą zobowiązane do opłacania rat, na pewno będą chciały z niej skorzystać?

Aby zasięgnąć porady dotyczącej problemów, z jakimi masz do czynienia w kraju, w którym mieszkasz, skontaktuj się z krajową organizacją konsumenckąEnglish. W przypadku sporu ze sprzedawcą w innym kraju UE skontaktuj się z Europejskim Centrum Konsumenckim ( sieć Europejskich Centrów Konsumenckich), aby dowiedzieć się, jakie przysługują Ci prawa i w jaki sposób możesz się chronić.

Możesz również spróbować rozstrzygnąć spór drogą pozasądową, korzystając do tego celu z alternatywnych metod rozwiązywania sporówEnglish. Jeśli prawo do korzystania z nieruchomości typu timeshare lub udziału w długoterminowym programie wakacyjnym wykupiłeś online, skargę możesz złożyć także za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów.

Prawdziwa historia

Rozwiązanie umowy typu timeshare: osoba prywatna przeciwko sprzedawcy

W 2013 r. Patrick z Irlandii podpisał umowę o użytkowaniu nieruchomości w oznaczonym czasie na Malcie. Przedsiębiorca nie przekazał mu standardowego formularza odstąpienia od umowy ani nie poinformował go, że w okresie możliwości odstąpienia od umowy nie ma prawa żądać od niego jakichkolwiek zaliczek ani kaucji.

Patrick zapłacił kaucję w wysokości 1260 euro i utworzył stałe polecenie zapłaty w wysokości 122,5 euro miesięcznie na okres dwóch lat.

Aby zarezerwować wakacje w jednej z nieruchomości należących do sprzedawcy, potrzebował od niego specjalnego kodu, ale mimo ponawiania próśb o kod, nigdy go nie dostał.

Minął rok, a Patrick wciąż nie był w stanie zarezerwować wakacji. Dlatego też postanowił odstąpić od umowy, powołując się na przepisy wydłużające okres odstąpienia od umowy do jednego roku i 14 dni kalendarzowych. Do tego czasu zapłacił 2730 euro.

Sprzedawca nie przyjął do wiadomości rezygnacji Patricka ani nie zwrócił mu pieniędzy.

Po zasięgnięciu opinii Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Irlandii Patrick pozwał do sądu sprzedawcę w ramach procedury europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Sąd rozstrzygnął sprawę na jego korzyść, niestety sprzedawca wciąż nie chciał oddać pieniędzy. W wyniku interwencji maltańskiego Europejskiego Centrum Konsumenckiego Patrick wreszcie odzyskał swoje pieniądze.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy