Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 14/12/2022

Korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie (timeshare) i inne długoterminowe produkty wakacyjne w UE

Wykupienie prawa do korzystania z nieruchomości w określonym czasie (timeshare), czyli prawa do powtarzającego się w ciągu kilku lat pobytu w danej nieruchomości lub nieruchomościach, może okazać się prawdziwym polem minowym. To samo można powiedzieć o długoterminowych programach wakacyjnych, takich jak wakacyjne kluby dyskontowe, które dają prawo do zniżek na zakwaterowanie lub podobnych korzyści, czasami w połączeniu z usługą dojazdu na miejsce lub z innymi usługami, przez ponad rok.

Zarówno najczęściej stosowane umowy typu timeshare, jak i inne długoterminowe programy wakacyjne, które pojawiły się w ostatnich latach, mogą pociągać za sobą poważne długoterminowe lub stałe zobowiązania finansowe. Zobowiązania te obejmują również dodatkowe koszty bieżące (np. podatki, koszty utrzymania i ubezpieczenie).

Warunki umowne – Twoje prawa

Najnowsze przepisy UE chronią konsumentów podpisujących umowy o timeshare lub o długoterminowe produkty wakacyjne przed nieuczciwymi sprzedawcami. Przepisy te mają zastosowanie do umów podpisanych od dnia 23 lutego 2011 r. (lub później w przypadku niektórych krajów UE).

Ponadto przepisy te chronią konsumentów w momencie podpisywania:

Twoje prawa obejmują różne rodzaje nieruchomości typu timeshare:

Co powinieneś wiedzieć przed dokonaniem zakupu

Zanim podpiszesz umowę, pamiętaj, że przysługują Ci określone prawa:

Uwaga

Jeśli Twoja umowa dotyczy użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie lub długoterminowego programu wakacyjnego, jest ona objęta wspomnianymi wyżej przepisami nawet w przypadku, gdy sprzedawca twierdzi, że nie mają one zastosowania.

Nieuczciwe praktyki handlowe i potencjalnie nieuczciwe warunki umowne

Wystrzegaj się także:

Aby zasięgnąć porady dotyczącej problemów, z jakimi masz do czynienia w kraju, w którym mieszkasz, skontaktuj się z krajową organizacją konsumencką . W przypadku sporu ze sprzedawcą w innym kraju UE skontaktuj się z Europejskim Centrum Konsumenckim ( sieć Europejskich Centrów Konsumenckich), aby dowiedzieć się, jakie przysługują Ci prawa i w jaki sposób możesz się chronić.

Możesz również spróbować rozstrzygnąć spór drogą pozasądową, korzystając do tego celu z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Jeśli prawo do korzystania z nieruchomości typu timeshare lub udziału w długoterminowym programie wakacyjnym wykupiłeś online, skargę możesz złożyć także za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów.

Prawdziwa historia

Rozwiązanie umowy typu timeshare: osoba prywatna przeciwko sprzedawcy

W 2013 r. Patrick z Irlandii podpisał umowę o użytkowaniu nieruchomości w oznaczonym czasie na Malcie. Przedsiębiorca nie przekazał mu standardowego formularza odstąpienia od umowy ani nie poinformował go, że w okresie możliwości odstąpienia od umowy nie ma prawa żądać od niego jakichkolwiek zaliczek ani kaucji.

Patrick zapłacił kaucję w wysokości 1260 euro i utworzył stałe polecenie zapłaty w wysokości 122,5 euro miesięcznie na okres dwóch lat.

Aby zarezerwować wakacje w jednej z nieruchomości należących do sprzedawcy, potrzebował od niego specjalnego kodu, ale mimo ponawiania próśb o kod, nigdy go nie dostał.

Minął rok, a Patrick wciąż nie był w stanie zarezerwować wakacji. Dlatego też postanowił odstąpić od umowy, powołując się na przepisy wydłużające okres odstąpienia od umowy do jednego roku i 14 dni kalendarzowych. Do tego czasu zapłacił 2730 euro.

Sprzedawca nie przyjął do wiadomości rezygnacji Patricka ani nie zwrócił mu pieniędzy.

Po zasięgnięciu opinii Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Irlandii Patrick pozwał do sądu sprzedawcę w ramach procedury europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Sąd rozstrzygnął sprawę na jego korzyść, niestety sprzedawca wciąż nie chciał oddać pieniędzy. W wyniku interwencji maltańskiego Europejskiego Centrum Konsumenckiego Patrick wreszcie odzyskał swoje pieniądze.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: