Nazadnje pregledano: 14/12/2022

Časovni zakup in druge dolgoročne počitniške pogodbe v EU

Pri običajnem časovnem zakupu kupite pravico do večkratne uporabe določenega počitniškega objekta za obdobje več kot enega leta. Takšen nakup pa lahko skriva številne pasti. To velja tudi pri nakupu dolgoročnega počitniškega proizvoda, denimo članstva v počitniškem klubu, ki v obdobju več kot enega leta omogoča popuste pri nastanitvi in podobne ugodnosti, včasih v kombinaciji s potovalnimi ali drugimi storitvami.

Običajni časovni zakup in različne vrste dolgoročnih počitniških proizvodov, ki so se na trgu pojavili v zadnjih letih, lahko vključujejo znatne dolgoročne ali stalne finančne obveznosti za potrošnika. K ceni mora potrošnik prišteti tudi dodatne ponavljajoče se stroške (npr. davke, stroške vzdrževanja in zavarovanja).

Pogodbeni pogoji – vaše pravice

Najnovejša pravila EU ščitijo potrošnika pri podpisu pogodbe o časovnem zakupu ali dolgoročnem počitniškem proizvodu pred brezvestnimi prodajalci. Pravila veljajo za pogodbe, sklenjene po 23. februarju 2011 (ali pozneje v nekaterih državah EU).

Pravila EU vas ščitijo tudi pri podpisu:

Vaše pravice veljajo tudi za časovni zakup različnih vrst premičnin:

Kaj morate vedeti pred nakupom

Preden se dokončno odločite, se seznanite s svojimi pravicami:

Opozorilo

Ta pravila veljajo za pogodbe o časovnem zakupu ali pogodbe o nakupu dolgoročnega počitniškega proizvoda, četudi prodajalec trdi, da se pravila ne uporabljajo.

Nepoštene poslovne prakse in potencialno nedovoljeni pogodbeni pogoji

Na kaj morate biti še pozorni:

V primeru težav se za nasvet obrnite na nacionalno organizacijo za varstvo potrošnikov v državi, v kateri živite. V primeru spora s prodajalcem v drugi državi EU pa se lahko v zvezi s svojimi pravicami in zaščito obrnete na evropski potrošniški center (mreža ECC-Net).

Spor lahko poskušate rešiti tudi zunaj sodišča s tako imenovanim alternativnim reševanjem sporov. Če vaš spor zadeva spletni nakup pogodbe o časovnem zakupu ali dolgoročnega počitniškega proizvoda, se lahko pritožite tudi na spletišču za spletno reševanje sporov.

Praktični primer

Odstop od pogodbe za časovni zakup: državljan proti prodajalcu

Patrick iz Irske je leta 2013 z malteškim ponudnikom podpisal pogodbo o časovnem zakupu. Od prodajalca ni dobil standardnega odstopnega obrazca, prodajalec ga tudi ni obvestil, da mu v obdobju za premislek ni treba plačati predplačila ali varščine.

Plačal je varščino v višini 1 260 evrov in uredil neposredno bremenitev računa v višini 122,5 evrov na mesec za dve leti.

Za uporabo časovnega zakupa je potreboval posebno kodno številko, ki mu jo prodajalec kljub večkratnim prošnjam ni nikoli poslal.

Po enem letu časovnega zakupa še vedno ni mogel uporabljati, zato se je odločil za prekinitev pogodbe v skladu s predpisi o podaljšanju odstopnega roka na 1 leto in 14 koledarskih dni. Do takrat je plačal 2 730 evra.

Vendar prodajalec odstopa od pogodbe ni sprejel in tudi denarja ni hotel vrniti.

Patrick se je za nasvet obrnil na evropski potrošniški center na Irskem in sprožil sodni postopek v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti. Sodišče je razsodilo v njegovo korist. Vendar mu prodajalec denarja še vedno ni hotel vrniti. Po posredovanju malteškega potrošniškega centra je Patrick na koncu svoj denar le dobil nazaj.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: