Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 10/08/2017

Časovni zakup in druge dolgoročne počitniške pogodbe v EU

Pri običajnem časovnem zakupu kupite pravico do večkratne uporabe določenega počitniškega objekta za obdobje več kot enega leta. Takšen nakup pa lahko skriva številne pasti. To velja tudi pri nakupu dolgoročnega počitniškega proizvoda, denimo članstva v počitniškem klubu, ki v obdobju več kot enega leta omogoča popuste pri nastanitvi in podobne ugodnosti, včasih v kombinaciji s potovalnimi ali drugimi storitvami.

Običajni časovni zakup in različne vrste dolgoročnih počitniških proizvodov, ki so se na trgu pojavili v zadnjih letih, lahko vključujejo znatne dolgoročne ali stalne finančne obveznosti za potrošnika. K ceni mora potrošnik prišteti tudi dodatne ponavljajoče se stroške (npr. davke, stroške vzdrževanja in zavarovanja).

Pogodbeni pogoji – vaše pravice

Najnovejša pravila EU ščitijo potrošnika pri podpisu pogodbe o časovnem zakupu ali dolgoročnem počitniškem proizvodu pred brezvestnimi prodajalci. Pravila veljajo za pogodbe, sklenjene po 23. februarju 2011 (ali pozneje v nekaterih državah EU).

Pravila EU vas ščitijo tudi pri podpisu:

 • pogodbe o nadaljnji prodaji (podjetju plačate za pomoč pri prodaji ali nakupu pogodbe o časovnem zakupu ali članstva v počitniškem klubu),
 • pogodbe o zamenjavi (plačate članstvo, ki omogoča nastanitev ali uporabo drugih storitev, hkrati pa dovoljuje, da druge osebe začasno uporabljajo vaš časovni zakup).

Vaše pravice veljajo tudi za časovni zakup različnih vrst premičnin:

 • ladje za križarjenje,
 • počitniške prikolice,
 • čolne za plovbo po kanalih.

Kaj morate vedeti pred nakupom

Preden se dokončno odločite, se seznanite s svojimi pravicami:

 • pred podpisom pogodbe morate biti v celoti obveščeni o pogodbenih pogojih. Vsi podatki morajo biti v pisni obliki v vašem jeziku (če gre za uradni jezik EU);
 • na voljo imate 14-dnevno obdobje za premislek, v katerem lahko brez navedbe razlogov odstopite od pogodbe. Če ne prejmete standardnega odstopnega obrazca, ki ga zahtevajo pravila EU, se to obdobje podaljša na 1 leto in 14 koledarskih dni;
 • obdobje za premislek se podaljša na 3 mesece in 14 koledarskih dni, če ne prejmete vseh informacij o proizvodu, ki ga kupujete;
 • v obdobju za premislek prodajalec od vas nikoli ne sme zahtevati predplačila ali varščine;
 • nakup članstva v počitniškem klubu plačate v enakih letnih obrokih;
 • po plačilu drugega obroka lahko prekinete članstvo v počitniškem klubu, ne da bi zato morali plačati kakršno koli kazen. Prodajalca morate v 14 koledarskih dneh od prejema zahtevka za plačilo naslednjega obroka obvestiti o odstopu od pogodbe;
 • če ste sklenili povezano pogodbo o zamenjavi, se tudi ta ob odstopu od pogodbe o časovnem zakupu brez stroškov samodejno prekine;
 • če ste po pogodbi o nadaljnji prodaji najeli podjetje za pomoč pri prodaji pogodbe o časovnem zakupu ali članstva v počitniškem klubu, to podjetje ne sme zahtevati plačila, dokler ne prodate pogodbe o časovnem zakupu ali kako drugače odstopite od pogodbe o nadaljnji prodaji.

Ta pravila veljajo za pogodbe o časovnem zakupu ali pogodbe o nakupu dolgoročnega počitniškega proizvoda, četudi prodajalec trdi, da se pravila ne uporabljajo.

Nepoštene poslovne prakse in potencialno nedovoljeni pogodbeni pogoji

Na kaj morate biti še pozorni:

 • nepoštene načine prodaje, denimo prakso zmagovite srečke – s srečko zadenete nagrado, nato pa vas povabijo na posebno srečanje o časovnem zakupu, kjer vas silijo k podpisu pogodbe;
 • sumljive ponudbe o časovnem zakupu in ponovni prodaji – prodajalec vas skuša prepričati v nakup še ene pogodbe o časovnem zakupu in vam obljublja, da boste hkrati prodali pogodbo, ki ste jo sklenili že prej: znajdete se lahko z dvema pogodbama, ki si ju ne želite in ne potrebujete;
 • sumljive ponudbe oseb, ki se izdajajo za odvetnike iz druge države EU. V zameno za plačilo vam v tej državi ponujajo zastopanje v sporu s prodajalcem;
 • sumljive ponudbe ljudi, ki vam obljubljajo, da lahko v zameno za honorar „izterjajo" vaša plačila prodajalcu pogodbe o časovnem zakupu;
 • prodajalec pogodbe o časovnem zakupu ne sme neupravičeno omejiti vaše pravice do zasebne prodaje, oddaje ali zamenjave pravic časovnega zakupa; ne sme omejiti dostopa do storitev; ne sme neupravičeno zvišati stroškov vzdrževanja. Če to na podlagi običajnih pogojev pogodbe kljub temu stori, s tem morda krši predpise o nepoštenih pogodbenih pogojih, zaradi česar pogodbe niste dolžni spoštovati.
 • skrbno premislite o dolgoročnih in trajnih posledicah časovnega zakupa: ali ga boste čez 10 ali 20 let sploh še želeli uporabljati. Pomislite na svoje otroke, ki bodo podedovali časovni zakup: bodo plačevali stroške za vzdrževanje in uporabljali predmet zakupa?

V primeru težav se za nasvet obrnite na nacionalno organizacijo za varstvo potrošnikovEnglish v državi, v kateri živite. V primeru spora s prodajalcem v drugi državi EU pa se lahko v zvezi s svojimi pravicami in zaščito obrnete na evropski potrošniški center (mreža ECC-Net).

Spor lahko poskušate rešiti tudi zunaj sodišča s tako imenovanim alternativnim reševanjem sporovEnglish. Če vaš spor zadeva spletni nakup pogodbe o časovnem zakupu ali dolgoročnega počitniškega proizvoda, se lahko pritožite tudi na spletišču za spletno reševanje sporov.

Praktični primer

Odstop od pogodbe za časovni zakup: državljan proti prodajalcu

Patrick iz Irske je leta 2013 z malteškim ponudnikom podpisal pogodbo o časovnem zakupu. Od prodajalca ni dobil standardnega odstopnega obrazca, prodajalec ga tudi ni obvestil, da mu v obdobju za premislek ni treba plačati predplačila ali varščine.

Plačal je varščino v višini 1 260 evrov in uredil neposredno bremenitev računa v višini 122,5 evrov na mesec za dve leti.

Za uporabo časovnega zakupa je potreboval posebno kodno številko, ki mu jo prodajalec kljub večkratnim prošnjam ni nikoli poslal.

Po enem letu časovnega zakupa še vedno ni mogel uporabljati, zato se je odločil za prekinitev pogodbe v skladu s predpisi o podaljšanju odstopnega roka na 1 leto in 14 koledarskih dni. Do takrat je plačal 2 730 evra.

Vendar prodajalec odstopa od pogodbe ni sprejel in tudi denarja ni hotel vrniti.

Patrick se je za nasvet obrnil na evropski potrošniški center na Irskem in sprožil sodni postopek v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti. Sodišče je razsodilo v njegovo korist. Vendar mu prodajalec denarja še vedno ni hotel vrniti. Po posredovanju malteškega potrošniškega centra je Patrick na koncu svoj denar le dobil nazaj.

Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje