Življenje in potovanje
Nazadnje pregledano: 23/06/2022

Potovalni paketi in povezani potovalni aranžmaji

Če v vaši organizaciji prodajate dve ali več različnih vrst potovalnih storitev, denimo prevoz z namestitvijo, najem vozila ali po posebnih pogojih druge turistične storitve, vam pravila EU o potovalnih paketih nalagajo določene obveznosti. Ta pravila veljajo za potovalne pakete in povezane potovalne aranžmaje.

Potovalni paketi

Potovalni paket pomeni vsako prodajo dveh ali več različnih vrst potovalnih storitev za isto potovanje/počitnice v okviru enotne pogodbe z enim ponudnikom. Potovalni paket vključuje tudi prodajo storitev različnih ponudnikov po ločenih pogodbah, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Kombinacija ene potovalne storitve, na primer namestitve, in ene turistične storitve, na primer vodeni ogled ali obisk koncerta, velja za potovalni paket samo v primeru, da dodatna storitev znaša 25 % ali več celotne vrednosti potovanja oziroma predstavlja bistveni element potovanja.

Obvezne informacije za stranko

Preden sklenete pogodbo o potovalnem paketu, morate stranki dati vse bistvene informacije:

Poskrbeti morate, da stranka prejme povezavo na spletni obrazec s standardnimi informacijami (na voljo v prilogah k direktiviOdpri na zunanji povezavi ), ki vključuje pojasnilo, da je stranki ponujen potovalni paket, in navaja osnovne pravice stranke.

Spremembe pogodbenih pogojev – denimo podražitev

Stranka lahko paket prenese na drugo osebo, če vas o tem vnaprej obvesti v razumnem roku, vendar lahko to povzroči dodatne stroške.

Opozorilo

Zaradi pandemije koronavirusa lahko paket prekličete in stranki namesto povračila ponudite vavčer. Vendar morate stranki vedno omogočiti izbiro med povračilom v gotovini in vavčerjem.

Varstvo potrošnika (nadomestni aranžmaji, nadomestila, povračila)

Organizator potovanja je odgovoren za pravilen potek vseh potovalnih storitev, zajetih v potovalnem paketu. Če dogovorjene potovalne storitve ni mogoče opraviti, morate stranki brezplačno ponuditi drug aranžma. Če standardi potovalnih storitev ne ustrezajo dogovorjenim, boste morda morali plačati nadomestilo.

Opozorilo

V nekaterih državah EU in odvisno od kraja ponujenega potovalnega paketa so poleg organizatorja potovanja odškodninsko odgovorni tudi prodajalci potovanja, tj. agencije.

Povezani potovalni aranžmaji

Povezani potovalni aranžma so potovalne storitve, ki jih ponujajo različni prodajalci v ločenih pogodbah, a so kljub temu povezane. Storitve veljajo za povezane, kadar isti prodajalec omogoči stranki nakup še drugih storitev za isto potovanje oziroma počitnice.

O povezanem potovalnem aranžmaju lahko govorimo, samo kadar kombinacija potovalnih storitev ne ustreza opredelitvi potovalnega paketa (glej zgoraj) in če prodajalec omogoča strankam:

Kombinacija ene potovalne storitve, na primer namestitve, in ene turistične storitve, na primer vodeni ogled ali obisk koncerta, velja za povezani potovalni aranžma samo v primeru, da dodatna storitev znaša 25 % ali več celotne vrednosti potovanja oziroma predstavlja bistveni element potovanja.

Poskrbeti morate, da stranka prejme povezavo na spletni obrazec s standardnimi informacijami (Obrazec s standardnimi informacijami najdete v prilogi k direktivi (glej povezavo na dnu strani).), ki vključujejo pojasnilo, da stranka kupuje povezani potovalni aranžma, in osnovne pravice stranke.

„Klikani‟ potovalni paketi

Spletne rezervacije in nakupi (letalski let, namestitev itd.), ki jih stranka opravi s klikom na različnih spletnih prodajnih mestih, tudi veljajo za potovalni paket, kadar prvi ponudnik storitve prenese ime stranke, njen elektronski naslov in podatke o plačilu drugemu ponudniku in je pogodba o drugi storitvi sklenjena v 24 urah od sklenitve prve.

Če ni prenosa podatkov o stranki med ponudniki storitev, ti nakupi veljajo za povezani potovalni aranžma.

Odškodninska odgovornost za napake pri nakupu in pravica do odškodnine

Ta pravila veljajo za potovalne pakete in povezane potovalne aranžmaje.

Odškodninsko ste odgovorni, kadar se pri nakupu vaših storitev zgodi naslednje:

Za napake pri nakupu, ki se pripišejo stranki ali veljajo za neizogibne ali so posledica izjemnih okoliščin, ne nosite odškodninske odgovornosti.

Pravico imate, da uporabite pravno sredstvo zoper tretje osebe, ki so prispevale k dogodku, zaradi katerega ste morali plačati odškodnino, znižati ceno ali izpolniti kako drugo obveznost.

Zavarovanje za primer insolventnosti

Ta pravila veljajo za potovalne pakete in povezane potovalne aranžmaje.

V državi EU, v kateri imate sedež, se morate zavarovati za primer plačilne nesposobnosti. Tako boste zagotovili, da v primeru vašega stečaja porok (potovalni jamstveni sklad, zavarovalnica ali drug relevanten mehanizem v zadevni državi EU) lahko vrne strankam opravljena plačila in jim na zahtevo omogoči vrnitev domov, če je prevoz vključen v potovalni paket.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Lokalna pomoč za podjetja

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network  svetuje brezplačno.

Več služb za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: