Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 24/01/2019

Pravice potnikov v železniškem prometu

Pri nakupu železniške vozovnice vam ne smejo zaračunati višje cene zaradi vašega državljanstva ali države, v kateri ste kupili vozovnico.

Pravice potnikov v železniškem prometu običajno veljajo za vsa potovanja in storitve železniškega prevoza v EU.

Evropske države same odločijo, ali te pravice veljajo tudi za notranji promet (npr. mestne, primestne ali regionalne povezave) in mednarodne povezave, katerih cilj ali začetek je zunaj EU.

Odpoved ali zamuda

Če ima vaš vlak zamudo ali je odpovedan, imate med čakanjem pravico do ustreznih informacij.

Če vam sporočijo, da boste na končni cilj prispeli z najmanj enourno zamudo, imate pravico:

Če se odločite, da boste potovanje nadaljevali po načrtu ali da boste sprejeli drug način prevoza do svojega cilja, boste morda upravičeni do odškodnine v višini:

Do odškodnine niste upravičeni:

V primeru kršitve vaših pravic se lahko pritožite pri železniškem podjetju, ki vam mora odgovoriti v enem mesecu.

Če z odgovorom prevoznika niste zadovoljni, se lahko obrnete na pristojni organpdfen [111 KB] v Sloveniji.

Izgubljena ali poškodovana prtljaga

Če se med potovanjem z železnico vaša oddana prtljaga izgubi ali poškoduje, ste upravičeni do odškodnine, razen če je bila neustrezno zapakirana, neprimerna za prevoz ali posebne narave.

Zneski odškodnine

Pri smrti ali poškodbi potnika v železniški nesreči ima potnik oziroma njegovi vzdrževani družinski člani pravico do odškodnine za izgubljeno ali poškodovano ročno prtljago, ne glede na to, ali je bila oddana ali ne, v znesku do 1 500 EUR.

Poškodba in smrt

Pri smrti ali poškodbi potnika v železniški nesreči ima potnik oz. njegovi vzdrževani družinski člani pravico do odškodnine, vključno s predujmom, ki ga prejme v 15 dneh po nesreči, za kritje najnujnejših potreb.

V primeru smrti predujem znaša najmanj 21 000 EUR na potnika.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: