Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 15/04/2020

Pravice potnikov v železniškem prometu

Pravice potnikov in koronavirus

Pravice potnikov v železniškem prometu običajno veljajo za vsa potovanja in storitve železniškega prevoza v EU.

Države EU same odločijo, da za nekatere storitve železniškega prevoza te pravice ne veljajo, denimo za mestne, primestne in regionalne povezave ter povezave v notranjem prometu na dolgih relacijah in mednarodne povezave, katerih cilj ali začetek je zunaj EU. Preverite, preden se odločite za potovanje z železnico.

Pri nakupu železniške vozovnice vam mora železniški prevoznik ali prodajalec vozovnic zagotoviti jasne informacije o:

Med potovanjem mora prevoznik zagotoviti informacije o storitvah na vlaku, zamudah, varnosti in povezavah. Če ima vaš vlak zamudo ali je odpovedan, vam mora prevoznik zagotoviti podatke v realnem času ter informacije o vaših pravicah in obveznostih.

Kaj se je zgodilo?

Kako uveljaviti svoje pravice?

V primeru kršitve vaših pravic se lahko najprej pritožite pri železniškem podjetju, ki vam mora odgovoriti v roku enega meseca. Če od železniškega prevoznika v enem mesecu niste prejeli odgovora na svojo pritožbo ali z odgovorom niste zadovoljni, se lahko pritožite pri ustreznem nacionalnem organu v matični državipdfen. Nacionalni organ bi vam moral zagotoviti nezavezujoče pravno mnenje, kako nadaljevati s pritožbo.

Zadevo lahko predložite tudi v izvensodni postopek ali organu za alternativno reševanje sporov. Če ste vozovnico kupili na spletu, lahko pritožbo vložite na platformi za spletno reševanje sporov (SRS). Alternativno reševanje sporov in spletno reševanje sporov sta na voljo samo rezidentom EU.

Sprožite lahko tudi uradni sodni postopek in vložite zahtevek za odškodnino ter v skladu s pravili EU uporabite evropski postopek v sporih majhne vrednosti. Zahtevek lahko vložite tudi na sodiščih v državi, v kateri ima železniški prevoznik sedež. Časovni roki za pritožbo zoper železniškega prevoznika na nacionalnem sodišču so opredeljeni v skladu z nacionalnimi pravili o zastaranju zahtevkov v vsaki državi EU.

Za pomoč in nasvet v zvezi z uveljavljanjem pravic letalskih potnikov se lahko obrnete tudi na lokalni evropski potrošniški centeren.

Odpoved vlaka

Če zaradi odpovedi vlaka zamujate in bi do končnega cilja prišli z zamudo, daljšo od 60 minut, ste upravičeni:

Če se odločite, da boste potovanje nadaljevali po načrtu ali da boste sprejeli drug način prevoza do namembne postaje, boste morda upravičeni do odškodnine.

Odškodnina – odpoved

Do odškodnine niste upravičeni:

Zamuda vlaka

Če vam sporočijo, da boste na končni cilj prispeli z najmanj enourno zamudo, imate pravico:

Če se odločite, da boste potovanje nadaljevali po načrtu ali da boste sprejeli drug način prevoza do namembne postaje, boste morda upravičeni do odškodnine.

Odškodnina – zamuda

Do odškodnine niste upravičeni:

Izgubljena, poškodovana ali zamujena prtljaga

S seboj lahko vzamete ročno prtljago (vključno z živalmi). Večje kose prtljage ali velike predmete (tudi živali), ki bi lahko motili ali povzročili nevšečnosti ali škodo drugim potnikom, morate oddati s prijavljeno prtljago (v skladu s splošnimi pogoji prevoza železniškega prevoznika). Oddana prtljaga se prevaža v vagonu za prijavljeno prtljago.

Če se med potovanjem vaša oddana prtljaga izgubi ali poškoduje, ste upravičeni do odškodnine, razen če je bila neustrezno zapakirana ali neprimerna za prevoz. Če pri dostavi vaše oddane prtljage pride do zamude, ste upravičeni do odškodnine, razen če je do zamude prišlo po vaši krivdi ali zaradi okoliščin, na katere železniški prevoznik ne more vplivati.

Zneski odškodnine

Pri poškodbi v železniški nesreči oz. če ste vzdrževani družinski član žrtve železniške nesreče s smrtnim izidom, ste upravičeni do odškodnine za izgubljeno ali poškodovano ročno prtljago v znesku do 1 400 evrov (to velja tudi za živali, če ste jih imeli s seboj).

V železniški nesreči ste bili poškodovani

Pri poškodbi v železniški nesreči ste upravičeni do odškodnine, vključno s predujmom, ki ga prejmete v 15 dneh po nesreči, za kritje najnujnejših potreb.

Ste vzdrževani družinski član smrtne žrtve v železniški nesreči

Vzdrževani družinski člani žrtve železniške nesreče s smrtnim izidom so upravičeni do odškodnine, vključno s predujmom, ki ga prejmejo v 15 dneh po nesreči, za kritje najnujnejših potreb. Predujem znaša najmanj 21 tisoč evrov na oškodovanca.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: