Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 08/06/2022

Stalno prebivališče (po 5 letih) za državljane EU

Pridobitev pravice do stalnega prebivanja

Državljani EU samodejno pridobijo pravico do stalnega prebivališča v drugi državi EU, če tam zakonito prebivajo neprekinjeno vsaj 5 let. Če izpolnjujejo ta pogoj, lahko zaprosijo za dovoljenje za stalno prebivanje, ki dokazuje njihovo pravico do stalnega prebivanja v državi, v kateri zdaj živijo, in sicer brez pogojev.

Dovoljenje za stalno prebivanje ni enak dokument potrdilu o prijavi prebivališča, ki je v nekaterih državah obvezno. Dovoljenje za stalno prebivanje ni obvezno.

Dovoljenje za stalno prebivanje je praktično, kadar urejate stvari na državnih uradih ali opravljate upravne formalnosti. Pristojni organi od vas ne smejo več zahtevati dokazil o zaposlitvi, zadostnih sredstvih za preživljanje, zdravstvenem zavarovanju itd.

Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje

Za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje morate predložiti dokazilo, da ste pet let zakonito prebivali v državi.

Prošnji morate priložiti še različna dokazila glede na svoj položaj (zaposlen, samozaposlen, iskalec zaposlitve, upokojenec, študent), denimo:

Upravni organ mora dovoljenje za stalno prebivanje izdati čimprej, stroški pa ne smejo biti višji od stroškov za izdajo osebne izkaznice državljanom države vašega prebivanja. Če tega ne stori, se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Dovoljenje se samodejno podaljšuje (brez pogojev ali zahtev), vendar je njegovo obdobje veljavnosti po državah različno.

Izpolnjevanje pogojev za pridobitev pravice do stalnega prebivališča pred 5 leti

V nekaterih primerih lahko zaprosite za dovoljenje za stalno prebivanje, če v državi živite manj kot 5 let. Preverite, ali izpolnjujete pogoje.

Izguba pravice do stalnega prebivanja

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj države več kot dve leti zapored.

Stalno prebivališče za družinske člane, ki so državljani EU

Enake pravice veljajo tudi za vaše družinske člane, ki so državljani EU. Družinski člani, ki zakonito prebivajo z vami nepretrgano pet let, imajo namreč pravico do stalnega prebivališča v tej državi.

Več o pravici do prebivanja v EU za družinske člane.

Več o pridobitvi dovoljenja za stalno prebivanje za družinske člane, ki niso državljani EU.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: