Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Ultima verificare : 22/12/2017

Ședere permanentă (după 5 ani) pentru cetățenii UE

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit:

  • Întrebări și răspunsuri bazate pe Raportul comun din 8 decembrie 2017 al Uniunii Europene și Regatului UnitEnglish
  • Publicații UE privind BrexitEnglish
  • Informații și orientări furnizate de guvernul britanic cu privire la BrexitEnglish

Dreptul de ședere permanentă

În calitate de cetățean european, dobândiți în mod automat dreptul de ședere permanentă în altă țară din UE dacă ați locuit acolo legal, timp de 5 ani fără întrerupere.  Dacă îndepliniți această cerință, puteți solicita un permis de ședere permanentă, care confirmă faptul că aveți dreptul de a locui în țara respectivă permanent, fără a îndeplini alte condiții.

Permisul de ședere este diferit de certificatul de înregistrare, care este obligatoriu în multe țări. Permisul de ședere permanentă este facultativ.

El vă poate fi însă de folos când intrați în contact cu autoritățile sau când trebuie să îndepliniți formalități administrative. Autoritățile nu vă mai pot cere să dovediți că aveți un loc de muncă, resurse suficiente, asigurare medicală etc.

Solicitarea unui permis de ședere permanentă

Pentru a obține un permis de ședere permanentă în altă țară din UE trebuie să dovedițiați locuit acolo legal timp de 5 ani fără întrerupere.

În funcție de statutul dumneavoastră (angajat, lucrător independent, persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, pensionar, student), trebuie să depuneți diferite documente justificative. Acestea ar putea include:

  • un certificat de înregistrare valabil, care v-a fost emis la sosirea în țara gazdă
  • dovada că ați locuit în țara respectivă - facturi la utilități, contracte de închiriere
  • dovada că sunteți angajat/ studiați/ sunteți lucrător independent/ aveți mijloace suficiente pentru a vă întreține/ căutați un loc de muncă - fișe de salariu, extrase bancare, declarații fiscale.

Autoritățile trebuie să vă emită permisul de ședere permanentă cât mai curând posibil. Ele nu vă pot cere să plătiți o taxă mai mare decât cea pe care o achită cetățenii țării respective pentru a-și obține cărțile de identitate. Dacă fac acest lucru, contactați serviciile noastre de asistență.

Permisul se reînnoiește automat, fără alte cerințe sau condiții. Totuși, perioada de valabilitate poate fi diferită de la o țară la alta.

Obținerea permisului de ședere permanentă înainte de împlinirea celor 5 ani

În anumite situații, puteți solicita eliberarea permisului de ședere permanentă înaintea de împlinirea celor 5 ani. Aflați dacă vă calificați.

Pierderea dreptului de ședere permanentă

Vă puteți pierde dreptul de ședere permanentă dacă locuiți în afara țării pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi.

Dreptul de ședere permanentă pentru membrii de familie provenind din UE

Membrii de familie provenind din UE au aceleași drepturi ca și dumneavoastră. Și ei pot obține un permis de ședere permanentă în țara în care au avut reședința legală împreună cu dumneavoastră pe o perioadă de 5 ani fără întrerupere. 

Citiți mai multe despre dreptul membrilor de familie de a locui în UE.

Aflați, de asemenea, cum puteți obține dreptul de ședere permanentă pentru membrii de familie provenind din afara UE.

Consultaţii publice
    Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
    Solicitați sprijin și consiliere