Întreprinderi
Ultima verificare: 08/06/2022

Ședere permanentă (după 5 ani) pentru cetățenii UE

Dreptul de ședere permanentă

În calitate de cetățean european, dobândiți în mod automat dreptul de ședere permanentă în altă țară din UE dacă ați locuit acolo legal, timp de 5 ani fără întrerupere. Dacă îndepliniți această cerință, puteți solicita un permis de ședere permanentă, care confirmă faptul că aveți dreptul de a locui în țara respectivă permanent, fără a îndeplini alte condiții.

Permisul de ședere este diferit de certificatul de înregistrare, care este obligatoriu în multe țări. Permisul de ședere permanentă este facultativ.

El vă poate fi însă de folos când intrați în contact cu autoritățile sau când trebuie să îndepliniți formalități administrative. Autoritățile nu vă mai pot cere să dovediți că aveți un loc de muncă, resurse suficiente, asigurare medicală etc.

Solicitarea unui permis de ședere permanentă

Pentru a obține un permis de ședere permanentă în altă țară din UE trebuie să dovedițiați locuit acolo legal timp de 5 ani fără întrerupere.

În funcție de statutul dumneavoastră (angajat, lucrător independent, persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, pensionar, student), trebuie să depuneți diferite documente justificative. Acestea ar putea include:

Autoritățile trebuie să vă emită permisul de ședere permanentă cât mai curând posibil. Ele nu vă pot cere să plătiți o taxă mai mare decât cea pe care o achită cetățenii țării respective pentru a-și obține cărțile de identitate. Dacă fac acest lucru, contactați serviciile noastre de asistență.

Permisul se reînnoiește automat, fără alte cerințe sau condiții. Totuși, perioada de valabilitate poate fi diferită de la o țară la alta.

Obținerea permisului de ședere permanentă înainte de împlinirea celor 5 ani

În anumite situații, puteți solicita eliberarea permisului de ședere permanentă înaintea de împlinirea celor 5 ani. Aflați dacă vă calificați.

Pierderea dreptului de ședere permanentă

Vă puteți pierde dreptul de ședere permanentă dacă locuiți în afara țării pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi.

Dreptul de ședere permanentă pentru membrii de familie provenind din UE

Membrii de familie provenind din UE au aceleași drepturi ca și dumneavoastră. Și ei pot obține un permis de ședere permanentă în țara în care au avut reședința legală împreună cu dumneavoastră pe o perioadă de 5 ani fără întrerupere.

Citiți mai multe despre dreptul membrilor de familie de a locui în UE.

Aflați, de asemenea, cum puteți obține dreptul de ședere permanentă pentru membrii de familie provenind din afara UE.

Întrebări şi răspunsuri

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: