Utolsó frissítés: 24/01/2019

Uniós polgárok huzamos (>5 év) tartózkodása egy másik EU-országban

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

A huzamos tartózkodás jogának megszerzése

Amennyiben Ön – EU-ország állampolgáraként5 éven át megszakítás nélkül és jogszerűen tartózkodik egy másik uniós tagállamban, automatikusan jogot szerez arra, hogy huzamos ideig ott tartózkodjon. Ha Ön megfelel ennek a követelménynek, kiválthatja a huzamos tartózkodás jogát igazoló okiratot, mely azt tanúsítja, hogy Önnek joga van állandó jelleggel a tartózkodás helye szerinti országban élni anélkül, hogy ehhez további feltételeket kellene teljesítenie.

Ez a dokumentum más, mint a regisztrációs igazolás, amelynek kiváltása sok országban kötelező. A huzamos tartózkodás jogát igazoló okiratot nem kötelező beszerezni.

A huzamos tartózkodás jogát igazoló dokumentum hasznos lehet, ha hatósági ügyeket kell intéznie, vagy ha adminisztratív tennivalóknak kell eleget tennie. Ha Önnek birtokában van a dokumentum, a hatóságok többé már nem kérhetik annak igazolására, hogy van állása, illetve hogy rendelkezik a szükséges anyagi forrásokkal, egészségbiztosítással stb.

A huzamos tartózkodás jogát igazoló dokumentum igénylése

A huzamos tartózkodás jogát igazoló dokumentum igénylésekor Önnek igazolást kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy 5 éve jogszerűen az adott országban tartózkodik.

Kérelméhez más-más igazoló dokumentumokat kell csatolnia attól függően, hogy alkalmazottként, önfoglalkoztatóként, álláskeresőként, nyugdíjasként vagy diákként tartózkodik a kérdéses országban. Többek között a következő okiratok tartozhatnak az igazoló dokumentumok körébe:

A hatóságoknak a lehető legrövidebb időn belül ki kell bocsátaniuk a huzamos tartózkodás jogát igazoló okiratot, és ezért nem számíthatnak fel Önnek magasabb díjat, mint amennyit az ország saját állampolgárainak kell a személyi igazolványért fizetniük. Ha a dokumentum kiváltása során nehézségekbe ütközik, kérjük, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

A dokumentum minden további feltétel vagy követelmény teljesítése nélkül automatikusan megújítható. Érvényessége azonban eltérő lehet attól függően, melyik ország bocsátja ki.

A huzamos tartózkodás jogának megszerzése 5 évnél rövidebb idő alatt

Egyes esetekben Ön 5 évnél rövidebb idő elteltével is jogosulttá válhat huzamos tartózkodásra. A jogosultság feltételeinek itt nézhet utána.

A huzamos tartózkodás jogának elvesztése

Ön elveszítheti a huzamos tartózkodás jogát, ha egyhuzamban 2 évnél hosszabb ideig az adott ország területén kívül él.

Az uniós családtagok huzamos külföldi tartózkodása

Ugyanezek a jogok illetik meg az Ön uniós ország állampolgárságával rendelkező családtagjait. Nekik is jogukban áll kiváltani a huzamos tartózkodás jogát igazoló okiratot, ha Önnel együtt 5 éve megszakítás nélkül és jogszerűen a kérdéses országban tartózkodnak. 

További információk: az Ön családtagjainak jogosultsága az Európai Unióban való tartózkodásra

Kapcsolódó oldal: a nem uniós családtagok huzamos külföldi tartózkodása

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: