Utolsó frissítés: 09/03/2020

Uniós polgárok huzamos (>5 év) tartózkodása egy másik EU-országban

Önt is érinti a brexit?

Kérdések és válaszok – a brit és uniós polgárok jogai az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló megállapodás szerint

2021. január 1-jétől változni fognak az Egyesült Királyságban élő vagy odaköltöző uniós polgárokra alkalmazandó szabályok. Ugyanez vonatkozik az EU valamelyik tagállamban élő, illetve odaköltöző brit állampolgárokra is.

Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezem az Egyesült Királyságban/az EU-ban, vagy az átmeneti időszakban meg fogom kapni azt.

Elviekben Ön és családtagjai továbbra is állandó lakosok maradnak a fogadó országban. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő uniós polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésével foglalkozó, újonnan létrehozott rendszeren (EU Settlement Scheme) keresztül új huzamos tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságban/az EU-ban élek, de még nem vagyok jogosult huzamos tartózkodásra.

Elviekben Ön családtagjaival együtt továbbra is jogosult lesz az országban való tartózkodásra az aktuális jogállásuknak megfelelően. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő EU-polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésének intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül új tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek költözni.

Az uniós polgárok és családtagjaik 2020. december 31-ig jogosultak a hatályos uniós szabályok szerint az Egyesült Királyságba költözni, és ugyanez érvényes az EU-ba költöző brit polgárokra. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban az odaérkezett uniós polgároknak a letelepedésük intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül kell tartózkodási engedélyért folyamodniuk. Az EU-ba az odaérkezett brit állampolgároknak érdemes felvenniük a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódniuk arról, hogy be kell-e jelentkezniük, és kell-e új tartózkodási jogállást kérelmezniük.

Rövid távú tartózkodás céljából az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek utazni.

A hatósági bejelentkezésre, a külföldi tartózkodás bejelentésére, az uniós családtagok bejelentésére és a nem uniós családtagok bejelentésére vonatkozó szabályok legalább 2020. december 31-ig hatályban maradnak.

Segítségre van szükségem.

Ha úgy gondolja, hogy az uniós jog értelmében Önt megillető jogokat nem tartják tiszteletben, kérjük, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Részletes információk a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásáról és a polgárok jogairól

A huzamos tartózkodás jogának megszerzése

Amennyiben Ön – EU-ország állampolgáraként5 éven át megszakítás nélkül és jogszerűen tartózkodik egy másik uniós tagállamban, automatikusan jogot szerez arra, hogy huzamos ideig ott tartózkodjon. Ha Ön megfelel ennek a követelménynek, kiválthatja a huzamos tartózkodás jogát igazoló okiratot, mely azt tanúsítja, hogy Önnek joga van állandó jelleggel a tartózkodás helye szerinti országban élni anélkül, hogy ehhez további feltételeket kellene teljesítenie.

Ez a dokumentum más, mint a regisztrációs igazolás, amelynek kiváltása sok országban kötelező. A huzamos tartózkodás jogát igazoló okiratot nem kötelező beszerezni.

A huzamos tartózkodás jogát igazoló dokumentum hasznos lehet, ha hatósági ügyeket kell intéznie, vagy ha adminisztratív tennivalóknak kell eleget tennie. Ha Önnek birtokában van a dokumentum, a hatóságok többé már nem kérhetik annak igazolására, hogy van állása, illetve hogy rendelkezik a szükséges anyagi forrásokkal, egészségbiztosítással stb.

A huzamos tartózkodás jogát igazoló dokumentum igénylése

A huzamos tartózkodás jogát igazoló dokumentum igénylésekor Önnek igazolást kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy 5 éve jogszerűen az adott országban tartózkodik.

Kérelméhez más-más igazoló dokumentumokat kell csatolnia attól függően, hogy alkalmazottként, önfoglalkoztatóként, álláskeresőként, nyugdíjasként vagy diákként tartózkodik a kérdéses országban. Többek között a következő okiratok tartozhatnak az igazoló dokumentumok körébe:

A hatóságoknak a lehető legrövidebb időn belül ki kell bocsátaniuk a huzamos tartózkodás jogát igazoló okiratot, és ezért nem számíthatnak fel Önnek magasabb díjat, mint amennyit az ország saját állampolgárainak kell a személyi igazolványért fizetniük. Ha a dokumentum kiváltása során nehézségekbe ütközik, kérjük, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

A dokumentum minden további feltétel vagy követelmény teljesítése nélkül automatikusan megújítható. Érvényessége azonban eltérő lehet attól függően, melyik ország bocsátja ki.

A huzamos tartózkodás jogának megszerzése 5 évnél rövidebb idő alatt

Egyes esetekben Ön 5 évnél rövidebb idő elteltével is jogosulttá válhat huzamos tartózkodásra. A jogosultság feltételeinek itt nézhet utána.

A huzamos tartózkodás jogának elvesztése

Ön elveszítheti a huzamos tartózkodás jogát, ha egyhuzamban 2 évnél hosszabb ideig az adott ország területén kívül él.

Az uniós családtagok huzamos külföldi tartózkodása

Ugyanezek a jogok illetik meg az Ön uniós ország állampolgárságával rendelkező családtagjait. Nekik is jogukban áll kiváltani a huzamos tartózkodás jogát igazoló okiratot, ha Önnel együtt 5 éve megszakítás nélkül és jogszerűen a kérdéses országban tartózkodnak. 

További információk: az Ön családtagjainak jogosultsága az Európai Unióban való tartózkodásra

Kapcsolódó oldal: a nem uniós családtagok huzamos külföldi tartózkodása

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Oldal megosztása: