Utolsó frissítés: 17/05/2021

Nem uniós családtagok bejelentése egy másik EU-országban

A kinttartózkodás első 3 hónapja során az Ön nem uniós családtagjai nem kötelezhetők arra, hogy a hatóságoktól tartózkodási jogosultságukat igazoló okmányt igényeljenek – de egyes tagállamokban követelmény lehet, hogy beutazásukat követően tájékoztassák a hatóságokat arról, hogy az országban tartózkodnak.

Az adott tagállam azonban megkövetelheti, hogy a kinttartózkodás első három hónapjának elteltével az Ön nem uniós családtagjai bejelentkezzenek az illetékes hatóságnál (ez gyakran az önkormányzati hivatal vagy a helyi rendőrőrs). 

Tartózkodási kártya igényléséhez a következő dokumentumokra van szükség:

Figyelmeztetés

Nem uniós családtagjai a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok bemutatására

A hatóságoknak 6 hónapon belül dönteniük kell arról, kiadják-e a tartózkodási kártyát a kérelmezők részére, vagy sem. Ha ezt az előírt idő alatt nem teszik meg, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz. Mindaddig, amíg az illetékes hatóság fel nem dolgozza a kérelmüket, az Ön nem uniós családtagjait nem lehet kiutasítani az országból, ha lejár a vízumuk.

Ha a hatóságok elutasítják a tartózkodási kártya iránti kérelmet, döntésüket írásban kell a kérelmezők tudomására hozniuk. Döntésüket meg kell indokolniuk, és ismertetniük kell azt is, milyen következményekkel jár a kérelem elutasítása az érintettekre nézve. A határozatban azt is meg kell adniuk, hogyan és meddig tudnak a kérelmezők a döntés ellen fellebbezni.

Ha a hatóságok jóváhagyják a kérelmet, a tartózkodási kártyát sok esetben ingyen állítják ki a kérelmezők részére. Ha a dokumentumért díjat számolnak fel, az nem haladhatja meg az adott ország állampolgárai által hasonló okmányok – pl. személyi igazolvány – kiállításáért fizetett összeget.

A tartózkodási kártyának világosan fel kell tüntetnie, hogy tulajdonosa uniós polgár családtagja.

A dokumentum a kiállítástól számítva 5 évig érvényes (vagy az Ön tartózkodásának előrelátható időtartamával megegyező ideig, ha az 5 évnél rövidebb). Elképzelhető, hogy a lakcím esetleges megváltozását be kell jelenteni a hatóságoknak.

Az Ön családtagjai a tartózkodási kártya birtokában szabadon utazhatnak az EU-n belül, de ha másik uniós országba akarnak költözni, akkor ott is tartózkodási kártyát kell igényelniük a helyi hatóságoktól. Mindaddig, amíg az Ön eltartottjai, Önnek is el kell velük költöznie a kérdéses célországba.

Konkrét eset

James amerikai állampolgár. Olaszországban él anyjával és mostohaapjával, Giuseppével. James Spanyolországba szeretne költözni, és ott szeretne elhelyezkedni. Anyja és mostohaapja nem tud vele menni, de anyagilag támogatni tudják Olaszországból.

Amikor James tartózkodási kártyát igényel Spanyolországban, a spanyol bevándorlási hivataltól azt az információt kapja, hogy hiába rendelkezik uniós polgár családtagjaként tartózkodási engedéllyel Olaszországban, ez nem jogosítja fel automatikusan arra, hogy Spanyolországba költözzön. Jamest az EU-ban való tartózkodás joga abból eredően illeti meg, hogy mostohaapja, Giuseppe, uniós ország állampolgára. Giuseppének ezért vele kell költöznie Spanyolországba, és igazolnia kell a spanyol hatóságok felé, hogy birtokában van a szükséges anyagiaknak ahhoz, hogy mindkettejüket eltartsa.

Itt utánanézhet, hol és hogyan tudja bejelenteni nem uniós családtagjai ott-tartózkodását a lakhelyéül szolgáló EU-országban:

Ország kiválasztása:

 • Ausztriaaten
 • Belgiumbeen
 • Bulgária*bg
 • Horvátországcrhren
 • Cipruscyen
 • Csehországczen
 • Dánia*dk
 • Észtországeeen
 • Finnország*fi
 • Franciaország*fr
 • Németország*de
 • Görögországgren
 • Magyarországhuen
 • Izland*is
 • Írország*ie
 • Olaszországiten
 • Lettországlven
 • Litvánia*lt
 • Luxemburgluen
 • Máltamten
 • Hollandianlen
 • Norvégianoen
 • Lengyelországplen
 • Portugáliapten
 • Románia*ro
 • Szlovákiasken
 • Szlovénia*si
 • Spanyolországesen
 • Svédországseen

* Nem áll még rendelkezésre információ.

További kérdései vannak?

Sok országban követelmény, hogy az Ön nem uniós családtagjai ott-tartózkodásuk során mindig maguknál tartsák tartózkodási kártyájukat és útlevelüket. Ha otthon felejtik irataikat, előfordulhat, hogy bírságot kell fizetniük, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is vehetők, de az országból emiatt nem utasíthatják ki őket.

Kapcsolódó oldal: Uniós családtagok bejelentése

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Önt is érinti a brexit?

Kérdések és válaszok – a brit és uniós polgárok jogai az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló megállapodás szerint

2021. január 1-jétől változni fognak az Egyesült Királyságban élő vagy odaköltöző uniós polgárokra alkalmazandó szabályok. Ugyanez vonatkozik az EU valamelyik tagállamban élő, illetve odaköltöző brit állampolgárokra is.

Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezem az Egyesült Királyságban/az EU-ban, vagy az átmeneti időszakban meg fogom kapni azt.

Elviekben Ön és családtagjai továbbra is állandó lakosok maradnak a fogadó országban. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő uniós polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésével foglalkozó, újonnan létrehozott rendszeren (EU Settlement Scheme) keresztül új huzamos tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságban/az EU-ban élek, de még nem vagyok jogosult huzamos tartózkodásra.

Elviekben Ön családtagjaival együtt továbbra is jogosult lesz az országban való tartózkodásra az aktuális jogállásuknak megfelelően. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő EU-polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésének intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül új tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek költözni.

Az uniós polgárok és családtagjaik 2020. december 31-ig jogosultak a hatályos uniós szabályok szerint az Egyesült Királyságba költözni, és ugyanez érvényes az EU-ba költöző brit polgárokra. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban az odaérkezett uniós polgároknak a letelepedésük intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül kell tartózkodási engedélyért folyamodniuk. Az EU-ba az odaérkezett brit állampolgároknak érdemes felvenniük a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódniuk arról, hogy be kell-e jelentkezniük, és kell-e új tartózkodási jogállást kérelmezniük.

Rövid távú tartózkodás céljából az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek utazni.

A hatósági bejelentkezésre, a külföldi tartózkodás bejelentésére, az uniós családtagok bejelentésére és a nem uniós családtagok bejelentésére vonatkozó szabályok legalább 2020. december 31-ig hatályban maradnak.

Segítségre van szükségem.

Ha úgy gondolja, hogy az uniós jog értelmében Önt megillető jogokat nem tartják tiszteletben, kérjük, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Részletes információk a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásáról és a polgárok jogairól

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: