Utolsó frissítés: 21/05/2019

Kettős adóztatás

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Ha egyidejűleg két ország jogosult arra, hogy adót vessen ki az Ön jövedelmére, fennáll a veszélye, hogy Önt mindkét ország megadóztatja a jövedelme után. Ez lehet a helyzet például akkor, ha Ön:

Noha a fenti esetekre is érvényes, hogy Önre az adóügyi illetékesség helye szerinti ország adószabályai vonatkoznak, előfordulhat, hogy a másik országban is adót kell fizetnie.

Szerencsére a legtöbb ország egyezményt kötött egymással a kettős adóztatás elkerülése érdekébenfrdeen. Ezeknek az egyezményeknek köszönhetően Ön az esetek többségében mentesül a kettős adózás alól:

Figyelem: nagyon valószínű, hogy a két érintett ország eltérő mértékű adókulcsot alkalmaz. Ha a munkavégzés helye szerinti országban alkalmazott adókulcs a magasabb, akkor Önnek e szerint az adókulcs szerint kell adóznia - még abban az esetben is, ha az ott fizetett adót levonják az Ön lakhelye szerinti országban fizetendő adóból, vagy ha a lakhely szerinti ország mentesíti Önt további adók befizetésétől.

Ha Ön kérelmezni kívánja, hogy mentesüljön a kettős adózás alól, előfordulhat, hogy igazolnia kell, melyik országban él (hogy melyik országban rendelkezik adóügyi illetőséggel), továbbá hogy már befizette az adót jövedelme után. Érdeklődje meg az adóhatóságoktólfrdeen , milyen bizonyítékokat és dokumentumokat kell ehhez hivatalosan benyújtania.

Az ezen az oldalon közreadott információk a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményekben rögzített legáltalánosabb szabályokat ismertetik. Elképzelhető, hogy az Ön helyzetére vonatkozó adóegyezmény ezektől eltérően rendelkezik, ezért azt tanácsoljuk, hogy részletesen nézzen utána a kérdéses dokumentumban megállapított szabályoknak.

Az alábbiakban megtudhatja, milyen szabályok vonatkoznak helyzetére, ha Ön:

HATÁR MENTI INGÁZÓ

Ha Ön az EU egyik országában él, és egy másikban dolgozik, akkor az érintett tagállamok nemzeti jogszabályaitól és a két ország által a kettős adóztatás elkerülése céljából kötött adóegyezménytől függ, milyen adószabályokat kell alkalmazni az Ön jövedelemadózására. A szabályok jelentős mértékben eltérhetnek azoktól a szabályoktól, melyek meghatározzák, melyik ország felelős a szociális biztonsággal kapcsolatos kérdések ügyében.

A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményfrdeen függvényében az is előfordulhat, hogy Önnek mind a munkavégzés helye szerinti országban, mind a lakhelye szerinti országban adót kell fizetnie:

Ha Ön alkalmazottként dolgozik, az esetek túlnyomó részében a munkavégzés helye szerinti ország adóztatja meg azt a jövedelmet, melyre Ön a területén tesz szert.

Ha Ön önfoglalkoztató, azaz önálló vállalkozó, és ebben a minőségben nyilvántartásba vetette magát abban az országban, ahol él, viszont határokon átívelő szolgáltatásokat nyújt, rendes körülmények között abban az országban kell jövedelemadót fizetnie, ahol szolgáltatást nyújt, ha ott állandó helyiséggel vagy állandó telephellyel (pl. irodával vagy üzlethelyiséggel) rendelkezik. Azt tanácsoljuk, forduljon az adóhatósághoz, és a segítségükkel nézzen utána, pontosan milyen szabályok vonatkoznak az esetére.

Ha Ön az EU egyik országában él, de összes vagy csaknem összes jövedelmét egy másik uniós tagállamban keresi meg, és ott is adózik jövedelme után, a jövedelemszerzés helye szerinti országnak a helyi lakosokkal azonos elbánásban kell Önt részesítenie, azaz ugyanazokat az adókedvezményeket, -előnyöket és -mentességeket kell Önnek biztosítania, amelyekre saját lakosai jogosultak. Példaként említhetők a személyijövedelemadó-kedvezmények, illetve a házastárssal közös adózás lehetősége.

Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat határokon átívelő partnerségi programokat működtet Unió-szerte. Ha Ön a régiójában működő partnerség munkatársaihoz fordul, tőlük megtudhatja, létezik-e a határ menti ingázókat illetően olyan speciális adórendelkezés, mely Önre is vonatkozik.

KÜLFÖLDRE KIKÜLDÖTT MUNKAVÁLLALÓ

Ha Önt rövid távra (legfeljebb 2 évre) külföldre küldik ki dolgozni, továbbra is hazája szociális biztonsági rendszerében marad biztosítva. Elképzelhető azonban, hogy a fogadó ország megadóztatja a kiküldetés során szerzett jövedelmet.

Ha Önt a vállalata külföldre küldi ki dolgozni, elképzelhető, hogy nem kell adót fizetnie a munkavégzés helye szerinti országban az ott szerzett jövedelem után, ha:

  • évente kevesebb mint 6 hónapot tölt az adott külföldi országban, és
  • fizetését közvetlenül az otthoni munkáltatója folyósítja, nem pedig a munkáltató tulajdonában lévő és a munkavégzés helye szerinti országban található fióktelep vagy más cég.

VÁLLALATIGAZGATÓ VAGY IGAZGATÓTANÁCSI TAG

Ha Ön az EU egyik országában él, egy másikban pedig tagja valamelyik cég igazgatótanácsának, az az ország, ahol a kérdéses cég működik, megadóztathatja az Ön igazgatótanácsi tagságból származó honoráriumát, illetve jövedelmét.

Az EU-országok a honorárium részének tekinthetnek minden olyan természetbeni juttatást (pl. részvényopciót, céges autót), amelyhez Ön igazgatótanácsi tagként jut hozzá. 

Ha Ön amellett, hogy az igazgatótanács tagja, még más funkciót is betölt a kérdéses cégnél tanácsadóként, szakértőként vagy egyszerűen csak alkalmazottként, az így szerzett jövedelme valószínűleg ugyanolyan adóügyi megítélésben fog részesülni, mint a határ menti ingázók jövedelme (lásd mint fent).

AZ EU EGYIK ORSZÁGÁBAN EGY MÁSIK UNIÓS TAGÁLLAMBAN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ CÉGNEK DOLGOZÓ ALKALMAZOTT

Ha Ön uniós országban él, és ott egy olyan cégnek dolgozik, melynek székhelye egy másik EU-tagállamban van, akkor rendes körülmények között, azaz a legtöbb adóügyi egyezmény értelmében csakis a lakhelye szerinti országban köteles adót fizetni.

KÜLFÖLDÖN FELLÉPŐ MŰVÉSZ VAGY KÜLFÖLDÖN VERSENYZŐ SPORTOLÓ

Ha Ön uniós előadóművészként (zenészként, színművészként, filmművészként, illetve rádiós vagy televíziós művészként) vagy sportolóként hazáján kívül, egy másik EU-országban jövedelemre tesz szert, azt a kérdéses uniós ország megadóztathatja. Ez akkor is előfordulhat, ha Ön a jövedelmét nem közvetlenül kapja kézhez, hanem azt valamilyen cégen keresztül folyósítják az Ön részére.

Ilyen esetben a döntő tényező az, hogy Ön külföldön nyújt művészi, illetve sportteljesítményt. Külföldi tartózkodásának hosszát és az ott megszerzett jövedelmének nagyságát adóügyi szempontból legtöbbször nem veszik figyelembe, ahogyan azt sem, hogy Ön rendelkezik-e ott valamiféle állandó tartózkodási hellyel.

Ha azonban a külföldi szereplést legalább részben közpénzből finanszírozták, vagy ha a díjazás összege elhanyagolhatóan kicsi, egyes országok nem adóztatják meg az így szerzett jövedelmet, amelyre azonban továbbra is vonatkoznak az anyaország adószabályai.

A külföldi fellépésből, illetve sporteseményeken történő szereplésből származó jövedelemmel kapcsolatos külföldi adóbefizetések után Önt az anyaország az esetek túlnyomó részében adókedvezményben részesíti. Ahhoz, hogy az említett adókedvezményt megkapja, Önnek minden valószínűség szerint igazolnia kell hivatalos dokumentumokkal, hogy a külföldön keresett jövedelem után befizette az adót.

KÜLFÖLDRE KIRENDELT KÖZTISZTVISELŐ

Ha Ön köztisztviselő, akit külföldre rendeltek ki dolgozni, vagy ha az EU egyik országában él, és egy másikban dolgozik köztisztviselőként, rendes körülmények között az alábbi szabályok vonatkoznak Önre:

  • Önnek továbbra is csak abban az országban kell adót fizetnie köztisztviselői jövedelme után, amelynek közigazgatási rendszere Önt alkalmazza.
  • Ön csak abban az országban fizet jövedelemadót, ahol dolgozik, amennyiben az adott országban él, és
    • az adott ország állampolgára, vagy
    • ha nem kizárólag azért költözött az adott országba, hogy ott köztisztviselőként dolgozzon (ha például már azelőtt is ott élt, hogy felvették volna köztisztviselőnek).

KÜLFÖLDÖN ÁLLÁST KERESŐ MUNKANÉLKÜLI

Ha Ön rövid időt ( évente kevesebb mint 6 hónapot) tölt egy másik uniós országban, de ott nem dolgozik, akkor valószínűleg nem minősül adóalanynak az adott országban. Ebben az esetben a tartózkodás helye szerinti országba „ átkért" álláskeresési járadék után csak abban az országban kell adót fizetnie, amely az ellátást nyújtja.

Ha Ön évente 6 hónapnál hosszabb időt tölt egy másik uniós országban, akkor az adott ország úgy tekintheti, hogy Ön ott rendelkezik adóügyi illetőséggel, és megadóztathatja az oda „átkért" és ott folyósított álláskeresési járadékot. Összhangban van ezzel az a tény is, hogy sok kétoldalú adóegyezmény értelmében az álláskeresési járadék csak az adóügyi illetőség helye szerinti országban adóztatható meg.

Ha azonban az Ön állandó lakhelye továbbra is a hazájában van, és hazájához erős személyes és gazdasági kötelékek fűzik, akkor előfordulhat, hogy még annak ellenére is itt minősül adóügyi illetőséggel rendelkező személynek, ha az évből több mint 6 hónapot külföldön tölt. Ebben az esetben lehet, hogy másik EU-ország nem adóztathatja meg az Ön álláskeresési járadékát.

KÜLFÖLDÖN ÉLŐ NYUGDÍJAS

Ha Ön nyugdíjasként évente több mint 6 hónapot egy másik EU-országban tölt, akkor előfordulhat, hogy az adott ország belföldi adóügyi illetőségű személynek minősíti. Ez azzal járhat, hogy Önnek a tartózkodás helye szerinti országban a teljes, azaz a világ bármely országából származó jövedelme után adót kell fizetnie, ideértve a más EU-országokból kapott nyugdíját is.

Kivételt képeznek ezalól a közszférában fizetett nyugdíjak, mert ezeket rendszerint csak az az ország adóztatja meg, amelynek közigazgatási rendszere Önt korábban alkalmazta.

Hol érdemes tájékozódni?

A fentiekben csak a legáltalánosabb eseteket foglaltuk össze. Ha utána szeretne nézni, pontosan milyen szabályok vonatkoznak az Ön esetére, azt tanácsoljuk, hogy:

Gyakran feltett kérdések

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: