A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 31/07/2017

Uniós családtagok bejelentése egy másik EU-országban

Ha Ön másik uniós országba költözik, eltartott uniós családtagjai is a célországba költözhetnek Önnel együtt.

Az adott uniós tagállam megkövetelheti az Ön családtagjaitól, hogy az ott-tartózkodásuk első 3 hónapjának leteltével bejelentkezzenek az illetékes hatóságnál, és ott regisztrációs igazolást váltsanak ki.

Ha az Ön uniós családtagjai nem eltartott családtagok, akkor saját jogon bejelentkezhetnek az új lakhelyül szolgáló EU-országban.

Regisztrációs igazolás, igazoló dokumentumok

Az Ön családtagjai a következő dokumentumok birtokában válthatnak ki regisztrációs igazolást az önkormányzati hivatalban vagy a helyi rendőrőrsön:

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél,
 • az Ön részére kiállított regisztrációs igazolás vagy az Ön ott-tartózkodását igazoló egyéb okmány,
 • az Önök közötti házastársi/rokoni kötelék meglétét igazoló dokumentum (pl. házassági vagy születési anyakönyvi kivonat),
 • gyermek, illetve unoka esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy még nem töltötte be 21. életévét, és az Ön eltartottja,
 • szülő, illetve nagyszülő esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy az Ön eltartottja,
 • más családtagok esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy az Ön eltartottja, vagy hogy komoly egészségügyi okból kifolyólag személyes gondoskodást igényel, amelyet Ön biztosít a részére,
 • élettárs esetében a tartós párkapcsolat fennállását igazoló okmány.

Uniós családtagjai a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok bemutatására.

Az illetékes hatóságnak azonnal ki kell adnia a regisztrációs igazolást az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei, illetve nagyszülei számára. Más családtagok esetében a hatóságoknak a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálniuk, kiadják-e a kérelmező részére a regisztrációs igazolást, vagy sem.

Díjak

A regisztrációs igazolás kiállításának költsége nem haladhatja meg azt az összeget, amit az adott ország állampolgárai a személyi igazolvány vagy más hasonló okmány kiállításakor fizetnek.

Érvényesség

A regisztrációs igazolás határozatlan ideig érvényes (azaz érvényességét nem kell meghosszabbíttatni). Arra azonban szükség lehet, hogy a lakcím esetleges megváltozását az igazolás birtokosa bejelentse a helyi hatóságoknak.

Tartózkodás bejelentésének helye és módja országok szerinti bontásban

Itt utánanézhet, hol és hogyan tudja bejelenteni uniós családtagjai ott-tartózkodását a lakhelyéül szolgáló EU-országban:

Ország kiválasztása

* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Elképzelhető, hogy az Ön családtagjainak bírságot kell fizetniük, ha elmulasztanak eleget tenni a fogadó ország által támasztott alábbi kötelezettségeknek, onnan azonban emiatt nem lehet őket kiutasítani. A fogadó országok egy részében ugyanis:

 • kötelező bejelentkezniük a hatóságoknál,
 • mindig maguknál kell tartaniuk a regisztrációs igazolásukat és a személyi igazolványukat/útlevelüket.

Ha Ön problémába ütközik, amikor regisztrációs igazolást kérvényez családtagjai számára, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Kapcsolódó oldal: Tartózkodási kártya kiváltása nem uniós családtag részére

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz