Utolsó frissítés: 09/05/2021

Uniós családtagok bejelentése egy másik EU-országban

Önt is érinti a brexit?

Kérdések és válaszok – a brit és uniós polgárok jogai az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló megállapodás szerint

2021. január 1-jétől változni fognak az Egyesült Királyságban élő vagy odaköltöző uniós polgárokra alkalmazandó szabályok. Ugyanez vonatkozik az EU valamelyik tagállamban élő, illetve odaköltöző brit állampolgárokra is.

Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezem az Egyesült Királyságban/az EU-ban, vagy az átmeneti időszakban meg fogom kapni azt.

Elviekben Ön és családtagjai továbbra is állandó lakosok maradnak a fogadó országban. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő uniós polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésével foglalkozó, újonnan létrehozott rendszeren (EU Settlement Scheme) keresztül új huzamos tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságban/az EU-ban élek, de még nem vagyok jogosult huzamos tartózkodásra.

Elviekben Ön családtagjaival együtt továbbra is jogosult lesz az országban való tartózkodásra az aktuális jogállásuknak megfelelően. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő EU-polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésének intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül új tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek költözni.

Az uniós polgárok és családtagjaik 2020. december 31-ig jogosultak a hatályos uniós szabályok szerint az Egyesült Királyságba költözni, és ugyanez érvényes az EU-ba költöző brit polgárokra. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban az odaérkezett uniós polgároknak a letelepedésük intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül kell tartózkodási engedélyért folyamodniuk. Az EU-ba az odaérkezett brit állampolgároknak érdemes felvenniük a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódniuk arról, hogy be kell-e jelentkezniük, és kell-e új tartózkodási jogállást kérelmezniük.

Rövid távú tartózkodás céljából az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek utazni.

A hatósági bejelentkezésre, a külföldi tartózkodás bejelentésére, az uniós családtagok bejelentésére és a nem uniós családtagok bejelentésére vonatkozó szabályok legalább 2020. december 31-ig hatályban maradnak.

Segítségre van szükségem.

Ha úgy gondolja, hogy az uniós jog értelmében Önt megillető jogokat nem tartják tiszteletben, kérjük, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Részletes információk a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásáról és a polgárok jogairól

Ha Ön másik uniós országba költözik, eltartott uniós családtagjai is a célországba költözhetnek Önnel együtt.

Az adott uniós tagállam megkövetelheti az Ön családtagjaitól, hogy az ott-tartózkodásuk első 3 hónapjának leteltével bejelentkezzenek az illetékes hatóságnál, és ott regisztrációs igazolást váltsanak ki.

Ha az Ön uniós családtagjai nem eltartott családtagok, akkor saját jogon bejelentkezhetnek az új lakhelyül szolgáló EU-országban.

Regisztrációs igazolás, igazoló dokumentumok

Az Ön családtagjai a következő dokumentumok birtokában válthatnak ki regisztrációs igazolást az önkormányzati hivatalban vagy a helyi rendőrőrsön:

Figyelmeztetés

Uniós családtagjai a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok bemutatására.

Az illetékes hatóságnak azonnal ki kell adnia a regisztrációs igazolást az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei, illetve nagyszülei számára. Más családtagok esetében a hatóságoknak a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálniuk, kiadják-e a kérelmező részére a regisztrációs igazolást, vagy sem.

Díjak

A regisztrációs igazolás kiállításának költsége nem haladhatja meg azt az összeget, amit az adott ország állampolgárai a személyi igazolvány vagy más hasonló okmány kiállításakor fizetnek.

Érvényesség

A regisztrációs igazolás határozatlan ideig érvényes (azaz érvényességét nem kell meghosszabbíttatni). Arra azonban szükség lehet, hogy a lakcím esetleges megváltozását az igazolás birtokosa bejelentse a helyi hatóságoknak.

Tartózkodás bejelentésének helye és módja országok szerinti bontásban

Itt utánanézhet, hol és hogyan tudja bejelenteni uniós családtagjai ott-tartózkodását a lakhelyéül szolgáló EU-országban:

Ország kiválasztása:

 • Ausztriaaten
 • Belgiumbeen
 • Bulgária*bg
 • Horvátországcrhren
 • Cipruscyen
 • Csehországczen
 • Dániadkhu
 • Észtországeeen
 • Finnország*fi
 • Franciaországfrhu
 • Németország*de
 • Görögországgrhu
 • Magyarországhuen
 • Izland*is
 • Írországieen
 • Olaszországiten
 • Lettország*lv
 • Litvánia*lt
 • Luxemburgluhu
 • Máltamthu
 • Hollandianlhu
 • Norvégianoen
 • Lengyelországplen
 • Portugáliapten
 • Románia*ro
 • Szlovákiasken
 • Szlovénia*si
 • Spanyolországesen
 • Svédországsesven

* Nem áll még rendelkezésre információ.

További kérdései vannak?

Elképzelhető, hogy az Ön családtagjainak bírságot kell fizetniük, ha elmulasztanak eleget tenni a fogadó ország által támasztott alábbi kötelezettségeknek, onnan azonban emiatt nem lehet őket kiutasítani. A fogadó országok egy részében ugyanis:

Ha Ön problémába ütközik, amikor regisztrációs igazolást kérvényez családtagjai számára, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Kapcsolódó oldal: Tartózkodási kártya kiváltása nem uniós családtag részére

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: