Podnikanie
Posledná kontrola: 09/05/2021

Registrácia rodinných príslušníkov z EÚ v inej krajine Únie

Keď sa presťahujete do inej krajiny EÚ, vaši závislí rodinní príslušníci sa môžu presťahovať s vami.

Po troch mesiacoch v novej krajine sa od vás môže požadovať, aby ste ohlásili ich pobyt na príslušnom úrade, kde im vydajú registračné potvrdenie.

Rodinní príslušníci, ktorí nie sú od vás závislí, sa môžu vo svojej novej krajine EÚ zaregistrovať na základe vlastných práv.

Dokumenty potrebné na vydanie registračného potvrdenia

Vaši rodinní príslušníci budú musieť na účely získania vlastného registračného potvrdenia na obecnom úrade alebo miestnom oddelení polície predložiť tieto doklady:

Upozornenie

Úrady nemôžu požadovať predloženie nijakých ďalších dokladov alebo dokumentov.

Úrady vydajú registračné potvrdenie pre vašu manželku/vášho manžela, deti a vnukov a (starých) rodičov hneď, ako oň požiadate. V prípade iných rodinných príslušníkov musia prijať rozhodnutie o vydaní registračného potvrdenia v čo najkratšej dobe.

Poplatky

Za vydanie registračného potvrdenia by úrady nemali účtovať vyšší poplatok ako platia občania dotknutej krajiny za vydanie preukazu totožnosti alebo podobného dokladu.

Platnosť

Registračné potvrdenie by malo mať neobmedzenú platnosť (aby sa nemuselo obnovovať). Miestnym orgánom však budete musieť oznámiť každú zmenu adresy.

Informácie pre jednotlivé krajiny

Informácie o tom, na ktorých úradoch a ako môžete zaregistrovať svojich rodinných príslušníkov, ktorí sú občanmi Únie, vo vašej hostiteľskej krajine:

Výber štátu:

 • Rakúskoaten
 • Belgickobeen
 • Bulharsko*bg
 • Chorvátskocrhren
 • Cypruscyen
 • Českoczen
 • Dánskodksk
 • Estónskoeeen
 • Fínsko*fi
 • Francúzskofrsk
 • Nemecko*de
 • Gréckogrsk
 • Maďarskohuen
 • Island*is
 • Írskoieen
 • Talianskoiten
 • Lotyšsko*lv
 • Litva*lt
 • Luxemburskolusk
 • Maltamtsk
 • Holandskonlsk
 • Nórskonoen
 • Poľskoplen
 • Portugalskopten
 • Rumunsko*ro
 • Slovenskosken
 • Slovinsko*si
 • Španielskoesen
 • Švédskosesven

* Informácie nie sú ešte k dispozícii.

Máte ďalšie otázky?

V týchto prípadoch môžu úrady vašej hostiteľskej krajiny vašim rodinným príslušníkom udeliť pokutu, nie však ich vyhostiť:

V prípade problémov so získaním registračného potvrdenia pre vašich rodinných príslušníkov môžete zavolať našim poradenským službám.

Viac o vydaní pobytového preukazu pre rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Týka sa vás brexit?

Otázky a odpovede – práva občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, ako sa uvádzajú v dohode o vystúpení

Dňa 1. januára 2021 sa zmenia pravidlá pre občanov EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve alebo sa tam sťahujú. To isté platí aj pre štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí žijú v niektorej krajine EÚ alebo sa do nej sťahujú.

Mám trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve/v EÚ alebo ho získam počas prechodného obdobia.

Vo všeobecnosti budete mať vy aj vaši rodinní príslušníci naďalej trvalý pobyt vo vašej hostiteľskej krajine. To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa však musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme), aby ste získali nový pobytový status. V EÚ si čo najskôr overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či musíte požiadať o nový pobytový status.

Bývam v Spojenom kráľovstve/v EÚ, ale zatiaľ nemám právo na trvalý pobyt

Vo všeobecnosti budú pre vás aj vašich rodinných príslušníkov naďalej platiť súčasné práva na pobyt v hostiteľskej krajine To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa však musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme), aby ste získali nový pobytový status. V EÚ si čo najskôr overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či musíte požiadať o nový pobytový status.

Chcem sa presťahovať do Spojeného kráľovstva/do EÚ

Vy aj vaši rodinní príslušníci sa môžete presťahovať do Spojeného kráľovstva alebo do krajiny EÚ v súlade so súčasnými pravidlami EÚ do 31. decembra 2020. To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa následne musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme). V EÚ si overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či sa musíte zaregistrovať a požiadať o nový pobytový status.

Chcem vycestovať do Spojeného kráľovstva/do EÚ na krátkodobý pobyt

Súčasné pravidlá týkajúce sa ohlasovania prítomnosti, registrácie pobytu v zahraničí, registrácie rodinných príslušníkov z EÚ a registrácie rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ ostávajú v platnosti do 31. decembra 2020.

Potrebujem pomoc

Ak sa domnievate, že sa nedodržiavajú vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ, využite naše asistenčné služby.

Podrobné informácie o vykonávaní dohody o vystúpení a uplatňovaní práv občanov

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: