Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 29/01/2018

Registrácia rodinných príslušníkov z EÚ v inej krajine Únie

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
 • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Keď sa presťahujete do inej krajiny EÚ, vaši závislí rodinní príslušníci sa môžu presťahovať s vami.

Po troch mesiacoch v novej krajine sa od vás môže požadovať, aby ste ohlásili ich pobyt na príslušnom úrade, kde im vydajú registračné potvrdenie.

Rodinní príslušníci, ktorí nie sú od vás závislí, sa môžu vo svojej novej krajine EÚ zaregistrovať na základe vlastných práv.

Dokumenty potrebné na vydanie registračného potvrdenia

Vaši rodinní príslušníci budú musieť na účely získania vlastného registračného potvrdenia na obecnom úrade alebo miestnom oddelení polície predložiť tieto doklady:

 • platný preukaz totožnosti alebo pas,
 • vaše registračné potvrdenie alebo iný dôkaz o vašom pobyte v dotknutej krajine,
 • doklad osvedčujúci existenciu vášho rodinného vzťahu (napr. sobášny alebo rodný list),
 • v prípade detí alebo vnukov doklad, že majú menej ako 21 rokov alebo že sú od vás závislými osobami,
 • v prípade (starých) rodičov doklad, že sú od vás závislými osobami,
 • v prípade iných rodinných príslušníkov dôkaz, že sú nezaopatrenými osobami alebo dôkaz o tom, že ich vážne zdravotné problémy si vyžadujú vašu osobnú starostlivosť,
 • v prípade nezosobášených partnerov dôkaz, že s vami žijú v dlhodobom partnerskom vzťahu.

Úrady nemôžu požadovať predloženie nijakých ďalších dokladov alebo dokumentov.

Úrady vydajú registračné potvrdenie pre vašu manželku/vášho manžela, deti a vnukov a (starých) rodičov hneď, ako oň požiadate. V prípade iných rodinných príslušníkov musia prijať rozhodnutie o vydaní registračného potvrdenia v čo najkratšej dobe.

Poplatky

Za vydanie registračného potvrdenia by úrady nemali účtovať vyšší poplatok ako platia občania dotknutej krajiny za vydanie preukazu totožnosti alebo podobného dokladu.

Platnosť

Registračné potvrdenie by malo mať neobmedzenú platnosť (aby sa nemuselo obnovovať). Miestnym orgánom však budete musieť oznámiť každú zmenu adresy.

Informácie pre jednotlivé krajiny

Informácie o tom, na ktorých úradoch a ako môžete zaregistrovať svojich rodinných príslušníkov, ktorí sú občanmi Únie, vo vašej hostiteľskej krajine:

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

V týchto prípadoch môžu úrady vašej hostiteľskej krajiny vašim rodinným príslušníkom udeliť pokutu, nie však ich vyhostiť:

 • ak nezaregistrujú svoj pobyt,
 • ak pri sebe po celý čas nenosia registračné potvrdenie a preukaz totožnosti/pas.

V prípade problémov so získaním registračného potvrdenia pre vašich rodinných príslušníkov môžete zavolať našim poradenským službám.

Viac o vydaní pobytového preukazu pre rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo