Podnikanie
Posledná kontrola : 02/04/2022

Registrácia rodinných príslušníkov z EÚ v inej krajine Únie

Keď sa presťahujete do inej krajiny EÚ, vaši závislí rodinní príslušníci sa môžu presťahovať s vami.

Po troch mesiacoch v novej krajine sa od vás môže požadovať, aby ste ohlásili ich pobyt na príslušnom úrade, kde im vydajú registračné potvrdenie.

Rodinní príslušníci, ktorí nie sú od vás závislí, sa môžu vo svojej novej krajine EÚ zaregistrovať na základe vlastných práv.

Dokumenty potrebné na vydanie registračného potvrdenia

Vaši rodinní príslušníci budú musieť na účely získania vlastného registračného potvrdenia na obecnom úrade alebo miestnom oddelení polície predložiť tieto doklady:

Upozornenie

Úrady nemôžu požadovať predloženie nijakých ďalších dokladov alebo dokumentov.

Úrady vydajú registračné potvrdenie pre vašu manželku/vášho manžela, deti a vnukov a (starých) rodičov hneď, ako oň požiadate. V prípade iných rodinných príslušníkov musia prijať rozhodnutie o vydaní registračného potvrdenia v čo najkratšej dobe.

Poplatky

Za vydanie registračného potvrdenia by úrady nemali účtovať vyšší poplatok ako platia občania dotknutej krajiny za vydanie preukazu totožnosti alebo podobného dokladu.

Platnosť

Registračné potvrdenie by malo mať neobmedzenú platnosť (aby sa nemuselo obnovovať). Miestnym orgánom však budete musieť oznámiť každú zmenu adresy.

Informácie pre jednotlivé krajiny

Informácie o tom, na ktorých úradoch a ako môžete zaregistrovať svojich rodinných príslušníkov, ktorí sú občanmi Únie, vo vašej hostiteľskej krajine:

Výber štátu

V týchto prípadoch môžu úrady vašej hostiteľskej krajiny vašim rodinným príslušníkom udeliť pokutu, nie však ich vyhostiť:

V prípade problémov so získaním registračného potvrdenia pre vašich rodinných príslušníkov môžete zavolať našim poradenským službám.

Viac o vydaní pobytového preukazu pre rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: