: 29/01/2019

Uskutočňovanie a prijímanie platieb

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Za platbu kartou nemôžete účtovať príplatky a platby musíte prijímať bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ sa váš zákazník nachádza. Pravidlá týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu: povinnosť overovať totožnosť vašich zákazníkov a konečných užívateľov výhod.

Informácie o vymáhaní úrokov z omeškania a náhrad v prípade platieb, ktoré vám za obchodné transakcie dlhujú iné podniky alebo verejné orgány. Pomocou kalkulačky oneskorených platieb si vypočítajte, na aké úroky máte nárok.

Vďaka pravidlám EÚ môžete podať žiadosť online a celý proces cezhraničného vymáhania pohľadávky urýchliť. Takisto môžete požiadať o súdny príkaz na zmrazenie finančných prostriedkov na bankovom účte spoločnosti, ktorá vám dlhuje peniaze.

Zdieľať túto stránku: