Posledná kontrola: 21/06/2022

Uskutočňovanie a prijímanie platieb

Za použitie platobnej karty sa nemôže účtovať poplatok a platby sa musia akceptovať bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ váš zákazník sídli. Ak svojim zákazníkom ponúkate pri platbe kartou možnosť platiť v ich vlastnej mene, a nie v mene vašej krajiny alebo internetovej stránky, musíte ich v čase nákupu informovať o všetkých poplatkoch za príslušnú službu menovej konverzie. Pravidlá týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu: povinnosť overiť totožnosť zákazníkov a konečných užívateľov výhod.

Informácie o vymáhaní úrokov z omeškania a náhrad v prípade platieb, ktoré vám za obchodné transakcie dlhujú iné podniky alebo verejné orgány. Pomocou kalkulačky oneskorených platieb si vypočítajte, na aké úroky máte nárok.

Vďaka pravidlám EÚ môžete podať žiadosť online a celý proces cezhraničného vymáhania pohľadávky urýchliť. Takisto môžete požiadať o súdny príkaz na zmrazenie finančných prostriedkov na bankovom účte spoločnosti, ktorá vám dlhuje peniaze.

Zdieľať túto stránku: