Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 07/05/2018

Bezpečnosť na letiskách a v rámci leteckých spoločností

Používanie skenerov tela na letiskách EÚ

Na každom letisku v EÚ môžu byť cestujúci podrobení detekčnej kontrole skenermi tela, ktorá môže byť primárnou metódou detekčnej kontroly alebo doplnkovou metódou v prípade poplachu.

Každá krajina EÚ sa rozhoduje sama, či skenery použije. Ak sa však pre ne rozhodne, musí dodržiavať pravidlá EÚEnglish. Ak sa od vás požaduje, aby ste sa podrobili detekčnej kontrole skenerom, mali by ste najmä vedieť, že:

 • vám musí byť poskytnutá možnosť odmietnuť kontrolu skenerom tela. V tomto prípade budete podrobený alternatívnej kontrole, ktorá zahŕňa aspoň ručnú prehliadku;
 • pred detekčnou kontrolou vám musí byť poskytnutá úplná informácia o použitej technológii;
 • môžete požiadať, aby zobrazenie vášho tela analyzoval kontrolór pohlavia podľa vášho výberu;
 • kontrolór sa musí nachádzať v oddelenom priestore a nesmie vás vidieť;
 • zobrazenie bude rozmazané, aby vás nebolo možné identifikovať a nie je možné ho kopírovať, uložiť ani vytlačiť;
 • použiť sa môžu len skenery, ktoré nevyužívajú ionizujúce žiarenie.

Letecké spoločnosti, ktoré nemajú povolenie lietať v EÚ

Všetky letecké spoločnosti, ktorých lety sa začínajú alebo končia v , musia spĺňať určité bezpečnostné normy. Niektoré letecké spoločnosti nespĺňajú európske bezpečnostné normy a preto:

 • majú zákaz prevádzkovať svoje lety v celom európskom vzdušnom priestore,
 • môžu dostať povolenie na prevádzku letov, ale iba za určitých osobitných podmienok.

Ak sa zaujímate o bezpečnosť v leteckej doprave, môžete si pozrieť zoznam leteckých spoločností, ktoré nemajú povolenie lietať v EÚ.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo