Posledná kontrola: 29/10/2021

Vodičský preukaz a poistenie

Keď cestujete autom do zahraničia, uistite sa, že váš vodičský preukaz a poistenie vozidla sú platné v krajinách, cez ktoré pôjdete.

Platnosť a uznávanie vodičského preukazu

Vodičské preukazy vydané v EÚ

Ak bol váš vodičský preukaz vydaný v krajine EÚ, môžete ho používať na celom území Únie.

Pred odchodom do zahraničia sa presvedčte, či nevypršala platnosť vášho vodičského preukazu. Ak vám platnosť vyprší počas cesty do zahraničia, preukaz sa stáva automaticky neplatným a v iných krajinách vám ho neuznajú.

Upozorňujeme, že svoje auto nemôžete viesť v inej krajine, ak ste držiteľom dočasného vodičského preukazu alebo osvedčenia.

Štandardný formát

Od roku 2013 majú všetky vodičské preukazyen vydané v EÚ štandardný formát plastového preukazu s fotografiou vo veľkosti kreditnej karty, ktorého súčasťou sú zdokonalené bezpečnostné prvky.

Váš starý vodičský preukaz môžete používať aj naďalej, ale pri ďalšom obnovení jeho platnosti (najneskôr však v roku 2033) vám bude vymenený za nový formát.

Tieto skupiny vodičských preukazov sú uznávané v celej Európe: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

Upozornenie

Tínedžeri by si mali dávať pozor na odlišné vekové obmedzenia, ktoré v niektorých krajinách EÚ platia pre určité kategórie vozidiel.

Príklad

Sofia má 14 rokov a má taliansky vodičský preukaz, ktorý ju oprávňuje viesť moped. Chcela by používať moped aj v Belgicku, kde je však minimálny vek 16 rokov.

Sofia teda bude musieť počkať, kým dovŕši 16 rokov. Až potom bude môcť viesť moped v Belgicku legálne bez toho, aby si musela urobiť belgické vodičské skúšky.

Vydanie vodičského preukazu EÚ (výmenou za vodičský preukaz krajiny mimo EÚ)

Ak ste si v krajine, v ktorej žijete, vymenili svoj pôvodný vodičský preukaz vydaný v krajine, ktorá nie je členom EÚ, za miestny preukaz, môžete ho používať na celom území Únie.

Vodičské preukazy vydané v krajinách mimo EÚ

Ak chcete v rámci EÚ viesť vozidlo s vodičským preukazom vydaným v krajine mimo EÚ, kontaktujte príslušné orgány alebo svoj zastupiteľský úrad v krajine, ktorú sa chystáte navštíviť.

Strata alebo odcudzenie vodičského preukazu

Ak ste počas svojho pobytu v zahraničí stratili svoj vodičský preukaz alebo vám ho ukradli, obráťte sa na miestnu políciu a na zastupiteľský úrad svojej krajiny a všetko im nahláste.

Váš konzulát bude kontaktovať vnútroštátne orgány, ktoré vám vystavili vodičský preukaz (aby overil, či nebol obmedzený, pozastavený, zrušený alebo odobratý).

Polícia vám môže na základe informácií z konzulátu vydať dočasný doklad, ktorý vám na obmedzený čas umožní viesť motorové vozidlo v krajine, v ktorej sa nachádzate.

O nový vodičský preukaz môžete požiadať iba v krajine, v ktorej máte obvyklý pobyt.

Dočasné vodičské preukazy alebo osvedčenia, ktoré provizórne nahrádzajú stratené alebo odcudzené preukazy, sa automaticky neuznávajú v iných krajinách EÚ.

Príklad

Henrik, ktorý žije v Dánsku, chcel počas svojej dovolenky navštíviť Nemecko, Francúzsko a Taliansko. Bohužiaľ, hneď na jej začiatku stratil v Nemecku svoju peňaženku a vodičský preukaz. Bez vodičského preukazu mu hrozila pokuta.

Henrik kontaktoval dánske veľvyslanectvo v Nemecku, ktorému mu odporučilo, aby stratu nahlásil na miestnej polícii. Veľvyslanectvo mu vystavilo aj osvedčenie o tom, že je zákonným držiteľom dánskeho vodičského preukazu.

Henrik musel následne kontaktovať talianske a francúzske orgány, aby zistil, či budú akceptovať osvedčenie vydané dánskym veľvyslanectvom.

Stratili ste vodičský preukaz počas dovolenky? Viac informácií o tom, ako postupovať:

Otázky týkajúce sa konkrétnej krajiny?

Viac informácií o používaní vodičských preukazoch v zahraničí.

Platnosť poistenia motorových vozidiel

Vaše poistenie uzavreté v domovskej krajine vám garantuje poistné krytie v celej EÚ, ak niekoho zraníte.

Viac informácií o právnych predpisoch týkajúcich sa poistného krytia pri ceste do zahraničia.

Otázky týkajúce sa konkrétnej krajiny?

Vaša poznávacia značka je dôkazom o tom, že máte poistenie zodpovednosti za škodu. Znamená to, že polícia v inom členskom štáte vás bez ďalšieho dôvodu nezastaví kvôli kontrole vášho poistenia. Ak cestujete s prívesom, musí byť tiež poistený. V niektorých krajinách EÚ musíte mať samostatné poistenie pre prípojné vozidlo. Overte si to vo svojej poisťovni pred cestou.

Vždy si zoberte doklady o poistení so sebou. Uľahčí vám to situáciu, ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody alebo ak vás zastaví policajná hliadka.

Príklad

Ronalda zastavili vo Francúzsku za rýchlu jazdu. Keďže pri sebe nemal doklady o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, polícia ho požiadala, aby zavolal svojej poisťovni v Portugalsku a preukázal svoje platné poistenie.

I keď technicky túto povinnosť nemáte, brať si vždy so sebou doklady o poistení je najlepší spôsob, ako preukázať platné poistné krytie. Zároveň vám to ušetrí čas a peniaze, ak sa v zahraničí vyskytnú problémy.

Viac informácií o poistení motorového vozidla v zahraničí.

Právne predpisy EÚ

Týka sa vás brexit?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: