Posledná kontrola: 28/10/2019

Zásobovanie energiou

Týka sa vás brexit?

Ako spotrebiteľ EÚ máte okrem všeobecných spotrebiteľských práv aj určité špecifické práva týkajúce sa konkrétnych spôsobov nákupu tovarov a služieb, akým je napríklad nakupovanie na internete.

Liberalizácia trhu s energiou priniesla spotrebiteľom energieen v EÚ aj určité práva. Vďaka právnym predpisom EÚ máte právo na:

Viac informácií:

Zdieľať túto stránku: