Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 23/04/2018

Zásobovanie energiou

Ako spotrebiteľ EÚ máte okrem všeobecných spotrebiteľských práv aj určité špecifické práva týkajúce sa konkrétnych spôsobov nákupu tovarov a služieb, akým je napríklad nakupovanie na internete.

Liberalizácia trhu s energiou priniesla spotrebiteľom energieEnglish v EÚ aj určité práva. Vďaka právnym predpisom EÚ máte právo na:

  •  pripojenie k sústave elektrickej energie a zásobovanie elektrinou;
  •  jasné informácie týkajúce sa vašej zmluvy, lepšie podmienky a možnosť sledovať svoju spotrebu energie;
  •  pomoc pri riešení problémov.

Viac informácií:

Verejné konzultácie