Posledná kontrola : 23/05/2022

Dokumenty a formality

Overené kópie a úradne overené preklady

Orgány môžu žiadať overené kópie a/alebo úradne overené preklady niektorých kľúčových dokumentov na preukázanie pravosti dokumentov, ako sú osvedčenia o kvalifikácii.

Upozornenie

Orgány sú povinné akceptovať úradne overené preklady z inej krajiny EÚ. Orgány nemôžu žiadať úradne overené preklady vášho preukazu totožnosti, pasu alebo iných dokumentov, ktoré nesúvisia s kvalifikáciou.

Jazykové testy

Nová krajina od vás môže vyžadovať určité znalosti úradného jazyka (jazykov), najmä ak sú takéto znalosti dôležité pri výkone povolania. Jazykové požiadavky však nemôžu prekračovať to, čo je objektívne potrebné na výkon vášho povolania.

Upozornenie

Ak jazykové zručnosti nie sú súčasťou kvalifikácie, žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie a požiadavka na preukázanie jazykových zručností nie sú prepojené. Uznanie odbornej kvalifikácie vám preto nemôže byť zamietnuté ani odložené z dôvodu nedostatku jazykových zručností.

Čo je dostatočným dokladom o jazykových zručnostiach

Na preukázanie jazykových zručností stačí predložiť jeden z týchto dokumentov:

Ak žiadny z týchto dokumentov nedokážete poskytnúť, môže sa od vás vyžadovať absolvovanie rozhovoru alebo skúšky (ústnej a/alebo písomnej).

Predtým ako začnete pracovať

Po uznaní kvalifikácie vám úrady musia povoliť používanie akademického titulu, ktorý ste získali v domovskej krajine, a jeho skratky v jazyku domovskej krajiny, ako aj profesijného titulu používaného vo vašej novej krajine.

Ak je vaše povolanie regulované združením alebo organizáciou (ako je to často v prípade právnikov alebo lekárov) v krajine, v ktorej chcete pracovať, profesijný titul budete môcť používať až po tom, ako sa stanete členom združenia/organizácie.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: