Posledná kontrola : 01/04/2022

Registrácia

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ aj so svojím autom, je možné, že ho v nej budete musieť zaregistrovať. Osobitné podmienky registrácie vozidiel sa uplatňujú v závislosti od dĺžky vášho pobytu a krajiny, do ktorej sa sťahujete.

Viac informácií:

Pozri tiež:

Zdieľať túto stránku: