Posledná kontrola: 14/06/2021

Registrácia

Týka sa vás brexit?

Informácie na tejto stránke sa nevzťahujú na štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva s pobytom v EÚ ani na štátnych príslušníkov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve. V uvedených prípadoch sa uplatňujú vnútroštátne predpisy.

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ aj so svojím autom, je možné, že ho v nej budete musieť zaregistrovať. Osobitné podmienky registrácie vozidiel sa uplatňujú v závislosti od dĺžky vášho pobytu a krajiny, do ktorej sa sťahujete.

Viac informácií:

Pozri tiež:

Zdieľať túto stránku: