Posledná kontrola: 02/01/2023

Označovanie potravín

Na všetkých potravinách a nápojoch predávaných v EÚ sa musia uvádzať základné informácie, ktoré umožnia konečnému spotrebiteľovi prijímať pri nakupovaní informované rozhodnutia. Ak plánujete v EÚ vyrábať či predávať potraviny, alebo ich do EÚ dovážať, zistite, aké sú vaše povinnosti v oblasti označovania:

Výživové údaje obsahujú informácie o energetickej a výživovej hodnote výrobku. Musia sa uvádzať na všetkých balených potravinách a nápojoch predávaných v EÚ.

Ak potravinové výrobky, ktoré predávate, obsahujú prídavné látky, musíte splniť osobitné požiadavky na označovanie v závislosti od zamýšľaného trhu. Zistite, aké sú vaše povinnosti:

Výživové doplnky sú koncentrované zdroje živín alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktorých účelom je doplňovanie bežnej stravy. Či už vyrábate, predávate alebo dovážate výživové doplnky, musíte zabezpečiť, aby bol výrobok v súlade s pravidlami EÚ.

Ak váš podnik môže vedecky dokázať, že váš potravinový výrobok má výživové výhody a/alebo prínosy pre zdravie, na zobrazovanie týchto tvrdení sa vzťahujú osobitné pravidlá.

Zdieľať túto stránku: