Podnikanie
Posledná kontrola : 02/01/2023

Dane z vozidiel v inej krajine EÚ

Keď začnete používať vozidlo na vnútroštátnych cestách, musíte zaplatiť dane a poplatky týkajúce sa vozidiel: buď cestnú daň, alebo poplatky za registráciu vozidla aj cestnú daň. Každá krajina EÚ stanovuje, aké dane a poplatky by ste mali zaplatiť, keď pravidelne používate vozidlo na jej území.

V niektorých prípadoch môže výška poplatku za registráciu vozidla byť úmerná obdobiu, počas ktorého používate svoje auto v novej krajine svojho pobytu. Nemôžete byť však viac zdanený ako osoba s pobytom vo vašej novej krajine. V niektorých prípadoch, pri presťahovaní sa z jednej krajiny do druhej, môžete mať nárok na výnimku z platenia poplatku za registráciu vozidla alebo vrátenie poplatku za registráciu vozidla. Pred presťahovaním sa do inej krajiny by ste sa mali obrátiť na vnútroštátne orgány, aby sa predišlo dvojitému zdaneniu.

Výnimky z platenia poplatkov za registráciu vozidla

Vo väčšine krajín EÚ študenti, cezhraniční pracovníci a osoby s druhým bydliskom nemusia platiť poplatky za registráciu vozidla. Je však možné, že budú musieť zaplatiť cestné dane.

Študenti

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ na účely štúdia alebo vykonávania práce s obmedzeným a stanoveným trvaním, napríklad ako dobrovoľník, môžete používať svoje vozidlo zaregistrované vo vašej domovskej krajine bez toho, aby ste ho museli zaregistrovať vo svojej novej krajine alebo platiť v nej za toto auto dane alebo poplatky. Ako študent musíte byť zapísaný vo vzdelávacej inštitúcii v danej krajine a musíte predložiť platné potvrdenie o zápise. Ak však začnete počas štúdia pracovať, musíte svoje vozidlo v danej krajine zaregistrovať.

Pred tým, ako vycestujete z domovskej krajiny, by ste si mali overiť, aké sú platné pravidlá v krajine vášho študijného pobytu. Je možné, že budete musieť splniť určité administratívne náležitosti alebo osobitné podmienky, aby ste nemali problémy pri policajnej kontrole.

Upozornenie

Dánsko, Estónsko, Nemecko a Švédskoneudeľujú študentom výnimky z platenia poplatkov za registráciu vozidla a príslušných daní.

Príklad

František je Slovák, ktorý sa presťahoval do Belgicka, kde je na dvojročnom postgraduálnom štúdiu. So svojím autom mal nehodu, preto išiel na políciu, aby mal správu pre poisťovaciu spoločnosť. Keď polícia zistila, že František žil v Belgicku vyše roka bez registrácie svojho auta, oznámili mu, že je to nezákonné a dostane pokutu.

František však vedel doložiť, že bol zapísaný na univerzite v Antverpách. Ako zahraničný študent z inej krajiny EÚ preto v Belgicku nemusel zaplatiť žiadne dane z vozidla ani ďalšie súvisiace poplatky.

Cezhraniční pracovníci

Je možné, že ako cezhraničný pracovník budete musieť jazdiť na firemnom vozidle, ktoré je zaregistrované iba v jednej z daných dvoch krajín.

Ak používate firemné vozidlo zaregistrované v krajine, v ktorej pracujete, môžete ho používať aj v krajine, v ktorej žijete, a to bez toho, aby ste ho tam museli zaregistrovať. Overte si, aké podmienky sa vzťahujú na používanie firemných vozidiel v jednotlivých krajinách EÚ – pravidlá sa môžu značne odlišovať.

Ak na dochádzanie za prácou z vašej krajiny do krajiny výkonu práce používate svoje vlastné auto, musíte ho zaregistrovať a zaplatiť zaň príslušné dane v krajine trvalého pobytu, a nie v krajine výkonu práce.

Viac informácií o registrácii vozidla a príslušných daniach, ako aj odkazy na webové sídla vnútroštátnych orgánov nájdete na:

Výber štátu

Osoby s druhým bydliskom

Vo všeobecnosti platí, že nemusíte zaregistrovať svoje vozidlo a platiť poplatky za registráciu vozidla v krajine, v ktorej máte druhé bydlisko alebo rekreačný dom. Ak však trvalo necháte svoje auto v krajine, kde sa nachádza váš rekreačný dom, musíte v nej zaplatiť poplatok za registráciu vozidla, a to aj v prípade, že ste už uvedený poplatok zaplatili vo svojej domovskej krajine.

Ako osoba s prechodným pobytom neplatíte poplatok za registráciu vozidla v prípade, keď:

Upozornenie

Informácie na tejto stránke sa nevzťahujú na štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva s pobytom v EÚ ani na štátnych príslušníkov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve. V týchto prípadoch sa uplatňujú vnútroštátne predpisy.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: