Posledná kontrola: 04/02/2019

Prístup na internet

Pripojenie na internet

Všade v EÚ musíte mať možnosť prístupu k elektronickým komunikačným službám dobrej kvality za dostupnú cenu – vrátane základného prístupu na internet. Mali by mať k dispozícii minimálne jedného poskytovateľa internetových služieb, ktorý vám môže túto službu dodať. Ide o tzv. zásadu „univerzálnej služby".

V niektorých špecifických prípadoch, ako napr. technická uskutočniteľnosť žiadosti, sa vaša požiadavka nemusí považovať za „oprávnenú" a mohla by byť zamietnutá.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte národný regulačný orgáncsrodeslitpthunldaplsvhrlvbgltfrfielen vo vašej krajine. Ten vás spojí s poskytovateľom univerzálnej služby.

Príklad

Vždy máte právo na základný prístup na internet.

Stathis sa presťahoval na grécky vidiek a vo svojom novom dome chcel mať pripojenie na internet. Spoločnosti, ktoré oslovil, nemali v jeho oblasti pokrytie. Nakoniec zistil, kto je poskytovateľom univerzálnej služby v Grécku. Kontaktoval túto spoločnosť, ktorá mu poskytla pripojenie na internet.

Neutralita siete

Máte právo pristupovať k obsahu a službám online, ku ktorým chcete, a šíriť ich. Váš poskytovateľ nesmie blokovať, spomaľovať ani diskriminovať nijaký obsah, aplikácie ani služby online s výnimkou troch osobitných prípadov:

To sa nazýva neutralita siete.

Príklad

Máte prístup k online obsahu, ktorý chcete

John z Írska nedávno nastúpil do nového zamestnania v Nemecku. Chce využiť aplikáciu na videohovor, aby zavolal rodine a ušetril tak náklady na telefonický hovor. S potešením konštatoval, že má k dispozícii viacero rozličných aplikácií, ktoré môže bezplatne využívať vďaka svojmu internetovému pripojeniu.

Pravidlá EÚ o neutralite siete zakazujú poskytovateľom služby pripojenia k internetu, aby blokovali aplikácie alebo požadovali dodatočné poplatky za využívanie aplikácií na videohovory.

Zmluva s poskytovateľom internetových služieb

Váš poskytovateľ vám musí poskytnúť informácie o:

Príklad

Váš poskytovateľ internetových služieb vám musí sprístupniť informácie o svojich službách

Laura z Rumunska chcela mať doma pripojenie na internet, ale nebola si istá kvalitou služieb, ktoré jej v rôznych balíkoch ponúkali.

Našťastie všetci poskytovatelia služieb podľa zákona zverejnili dostatok podrobných informácií na svojich webových sídlach. Ďalšie informácie získala Laura od rumunského regulačného orgánu pre oblasť elektronických komunikácií.

Poskytovateľ internetových služieb:

Príklad

Príliš dlhé zmluvy sú nezákonné

Enrique chcel mať počas ročného výmenného pobytu v Berlíne vo svojom byte pripojenie na internet, ale niekoľko poskytovateľov chcelo, aby sa k odberu internetu zaviazal aspoň na dva roky.

Enrique sa spojil s národným orgánom pre oblasť elektronických komunikácií a zistil, aké sú jeho práva. Následne opäť kontaktoval poskytovateľov a získal pripojenie na internet iba na jeden rok.

Osobitná podpora pre používateľov so zdravotným postihnutím

Osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na rovnaký rozsah a výber služieb ako ostatní používatelia.

V prípade zrakového postihnutia môžete mať nárok aj na osobitné zariadenia na zabezpečenie prístupnosti online služieb, akými sú napríklad softvér na zväčšenie textu alebo čítač obrazovky.

Národný regulačný orgáncsrodeslitpthunldaplsvhrlvbgltfrfielen vám môže poskytnúť viac podrobností súvisiacich s právami na prístupnosť online služieb.

Príklad

Služby by mali byť dostupné aj pre používateľov so zdravotným postihnutím

Véronique z Francúzska má čiastočne poškodený zrak a na prezeranie webových sídel potrebuje pomoc.

Na základe odporúčania priateľa kontaktovala poskytovateľa univerzálnej služby vo Francúzsku, aby sa opýtala na dostupnosť čítača obrazovky. Poskytovateľ Véronique zabezpečil potrebný softvér.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: