Poslovanje
Posljednji put provjereno: 17/06/2022

Uporaba interneta i pristup internetu

Dobivanje internetske veze

Ako ste u EU-u, morate imati pristup kvalitetnim elektroničkim komunikacijskim uslugama po pristupačnoj cijeni, uključujući osnovni pristup internetu. To je poznato kao pružanje „univerzalne usluge". Trebao bi postojati najmanje jedan pružatelj internetskih usluga koji vam može pružiti tu uslugu.

Napomena

U određenim slučajevima, primjerice u slučaju upitne tehničke izvedivosti zahtjeva, vaš bi se zahtjev mogao smatrati „nerazumnim" i biti odbijen.

Za više informacija obratite se nacionalnim regulatornim tijelima en u svojoj državi. Oni će vas povezati s vašim pružateljem univerzalne usluge.

Otvoreni internet

U skladu s pravilima EU-a o otvorenom internetu kao korisnik imate pravo pristupiti željenom internetskom sadržaju ili usluzi na internetu i/ili ih distribuirati. Vaš pružatelj internetskih usluga ne smije blokirati, usporiti ili diskriminirati bilo koji internetski sadržaj, aplikaciju ili uslugu osim u tri posebna slučaja:

Primjer

Možete pristupiti internetskom sadržaju kojem želite

John iz Irske nedavno je počeo raditi u Njemačkoj. Želio se koristiti aplikacijom za videopozive za razgovor sa svojom obitelji kako bi mogao uštedjeti na troškovima telefonskih poziva. Sa zadovoljstvom je otkrio da može odabrati različite aplikacije za videopozive kojima bi se mogao besplatno koristiti putem svoje internetske veze.

EU-ovim pravilima pružateljima usluge pristupa internetu zabranjuje se blokirati aplikacije ili dodatno naplaćivati korištenje aplikacijama za videopozive.

Ugovori s pružateljima internetskih usluga

Prije nego što potpišete ugovor o internetskim uslugama, pružatelj internetskih usluga mora vam dati informacije o:

Nakon potpisivanja ugovora vaš pružatelj internetskih usluga također mora:

Primjer

Dugotrajni ugovori su nezakoniti

Enrique je želio uspostaviti internetsku vezu u svojem stanu za vrijeme jednogodišnjeg boravka u Berlinu u okviru razmjene studenata, ali ga je nekoliko pružatelja usluga obavijestilo da je najkraće trajanje ugovorne obveze dvije godine.

Nakon savjetovanja s nacionalnim tijelima za elektroničke komunikacije i nakon što je saznao više o svojim pravima, Enrique se ponovno obratio pružatelju usluga koji mu je ponudio pretplatu na samo godinu dana.

Dodatna potpora za korisnike s invaliditetom

Ako ste korisnik s invaliditetom, imate pravo na isti paket i odabir usluga kao i ostali potrošači.

Možda imate pravo i na posebne uređaje za pristup koje osigurava pružatelj usluga, poput računalnih programa za povećavanje teksta ili čitača zaslona u slučaju oštećenja vida.

Vaša nacionalna regulatorna tijela en mogu vam pružiti više informacija o tim pravima pristupa.

Primjer

Usluge bi trebale biti dostupne korisnicima s invaliditetom

Véronique iz Francuske ima oštećen vid te poteškoće u čitanju.

Na savjet prijateljice obratila se francuskom pružatelju univerzalne usluge i raspitala se o rješenjima koja bi joj pomogla. Pružatelj je isporučio čitač zaslona pomoću kojeg Véronique može pristupati informacijama na internetu i čitati ih.

Omogućavanje svim korisnicima da pristupaju vladinim internetskim stranicama

Internetske stranice javnog sektora/vlade u zemljama EU-a moraju biti usklađene sa strogim standardima pristupačnosti weba. Pristupačne stranice daju svim korisnicima jednak pristup informacijama i funkcionalnostima stranica. Usto, sadržaj bi trebao biti kompatibilan sa svim preglednicima, uređajima, softverom i pomoćnim tehnologijama kao što su čitači zaslona.

Napomena

Pravila EU-a o pristupačnosti ne primjenjuju se na internetske stranice i mobilne aplikacije u vlasništvu javnih radiotelevizija te na audiovizualni materijal odašiljan uživo. U nekim zemljama EU-a pravila se ne primjenjuju na škole, vrtiće i jaslice.

Standardi EU-a za pristupačnost

U praksi bi internetske stranice javnog sektora EU-a trebale biti usklađene s određenim zahtjevima za pristupačnost, uključujući:

Više informacija o međunarodnim standardima o pristupačnosti weba pruža W3C (Inicijativa za dostupnost weba) en .

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: