Poslovanje
Posljednji put provjereno: 24/04/2019

Vaš bračni drug i djeca koji su državljani države članice EU-a

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Ako ste građanin EU-a i preselite se u drugu državu članicu EU-a da biste ondje živjeli, radili ili studirali, zahvaljujući pravilima EU-a vaša vam se obitelj lakše može pridružiti. Na ovoj stranici možete saznati kako vam se bračni drug, djeca i unuci mogu pridružiti ako su državljani države članice EU-a.

Međutim, ako ste građanin EU-a a nikad niste živjeli u drugoj državi članici, primjenjuju se samo nacionalna pravila.

Boravak članova obitelji na temelju vlastitih prava

Vaš suprug ili supruga, djeca i unuci, kao državljani jedne države članice, smiju boraviti u drugoj državi članici kao radnici, tražitelji posla, umirovljenici ili studenti uz iste uvjete koji se primjenjuju na vas.

Saznajte više o uvjetima i formalnostima za:

Boravak članova obitelji kao uzdržavanih osoba

Vaši suprug ili supruga, djeca ili unuci ne planiraju raditi, tražiti posao ili studirati i ne primaju mirovinu?

Ipak vam se mogu pridružiti kao uzdržavane osobe.

Ako ste u istospolnom braku i preselite se u drugu državu članicu EU-a, država domaćin mora priznati prava boravka vašeg bračnog druga. To se pravilo primjenjuje i u slučaju da istospolni brakovi nisu priznati u vašoj državi domaćinu.

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Vaš bračni drug, djeca i unuci, kao državljani države članice EU-a, smiju boraviti u drugoj državi članici uz iste uvjete koji se primjenjuju na sve državljane država članica.

Boravak u inozemstvu dulje od tri mjeseca

Ako radite

Ako u drugoj državi članici radite kao zaposlenik, samozaposlena osoba ili upućeni radnik, vaš bračni drug, uzdržavana djeca i unuci mogu ondje boraviti s vama bez obveze ispunjavanja dodatnih uvjeta.

Ako ste u mirovini

Ako ste umirovljenik i živite u drugoj državi članici, vaš bračni drug, uzdržavana djeca i unuci mogu ondje živjeti s vama ako za sebe i cijelu svoju obitelj imate sljedeće:

Ako ste student

Ako ste student i živite u drugoj državi članici, vaš bračni drug, uzdržavana djeca i unuci mogu ondje živjeti s vama ako ispunjavate sljedeće uvjete:

Prijava

Saznajte kako dobiti potvrdu o prijavi za članove obitelji koji žive s vama.

Zahtjev za napuštanje zemlje i deportacija

Bračni drug, djeca i unuci mogu živjeti s vama u vašoj državi domaćinu ako ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavaju te uvjete, nacionalna nadležna tijela mogu od njih zatražiti da napuste zemlju.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela države domaćina mogu donijeti odluku o njihovoj deportaciji zbog ugrožavanja javnog poretka ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da predstavljaju vrlo ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji ili zahtjev za napuštanje zemlje mora im se dostaviti u pisanom obliku. U njima moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Stalni boravak

Vaša bračni drug, djeca i unuci, kao državljani države članice EU-a, automatski stječu pravo na stalni boravak ako su pet godina zakonito i bez prekida živjeli u državi domaćinu, uz iste uvjete koji se primjenjuju na vas.

To znači da ondje mogu boraviti koliko god žele, čak i ako nisu zaposleni ili ako im je potrebna potpora dohotku. Trebali bi uživati ista prava, koristi i prednosti koje imaju i državljani te države članice.

Saznajte kako im se može izdati dozvola za stalni boravak kako bi se potvrdilo njihovo pravo na bezuvjetan boravak u državi.

Smrt

U slučaju vaše smrti u drugoj državi članici, gdje ste radili kao zaposlenik ili samozaposlena osoba, a još niste stekli pravo na stalni boravak, vaš bračni drug, djeca i unuci koji su živjeli s vama kao članovi obitelji mogu imati poseban tretman. To može uključivati izdavanje dozvole za stalni boravak u sljedećim slučajevima:

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: