Forretninger
Senest tjekket: 24/04/2019

Din ægtefælle og dine børn er EU-borgere

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

Hvis du er EU-borger og flytter til et andet EU-land for at bo, arbejde eller studere, gør EU-reglerne det lettere for din familie at følge med dig. På denne side kan du se, hvordan din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn kan komme med, hvis de er EU-borgere.

Hvis du derimod er EU-borger og aldrig har boet i et andet EU-land, er det udelukkende de nationale bestemmelser, der gælder.

Ophold i kraft af egne rettigheder

Som EU-borgere kan din mand eller kone og dine børn og børnebørn bo i et andet EU-land som arbejdstagere, jobsøgende, pensionister eller studerende på de samme vilkår, som gælder for dig.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Ophold som dine pårørende, som du skal forsørge

Hvis din ægtefælle, dine børn eller dine børnebørn ikke planlægger at arbejde, søge arbejde eller studere og ikke modtager pension, kan de stadig godt følge med dig som dine pårørende, som du skal forsørge.

Hvis du er gift med en person af dit eget køn og flytter til et andet EU-land, skal dit værtsland anerkende din ægtefælles ret til ophold dér. Denne regel gælder også selvom ægteskab mellem personer af samme køn ikke anerkendes i værtslandet.

Udlandsophold i op til 3 måneder

Som EU-borgere kan din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn bo i dit nye EU-land på de samme vilkår, som gælder for alle EU-borgere.

Udlandsophold på over 3 måneder

Hvis du er arbejdstager

Hvis du arbejder ​i et andet EU-land – som ansat, selvstændig eller udstationeret – kan din ægtefælle, dine økonomisk afhængige børn og dine børnebørn bo der sammen med dig uden at skulle opfylde andre betingelser.

Hvis du er pensionist

Hvis du som pensionistbor i et andet EU-land, kan din ægtefælle, dine økonomisk afhængige børn og dine børnebørn også bo der, hvis du for dig selv og hele din familie:

Hvis du er studerende

Hvis du som studerendebor i et andet EU-land, kan din ægtefælle, dine økonomisk afhængige børn og dine børnebørn også bo der, hvis du:

Registrering

Se, hvordan du får et registreringsbevis til de familiemedlemmer, der bor hos dig.

Anmodning om udrejse og udvisning

Din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn kan blive boende hos dig i værtslandet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis de ikke længere gør det, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan myndighederne i værtslandet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis de kan bevise, at de udgør en alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt. Den skal indeholde alle grundene til udvisningen og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Som EU-borgere får din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn permanent opholdsret på samme vilkår, som gælder for dig, når de har boet lovligt i værtslandet i 5 år uden afbrydelser.

Det betyder, at de kan blive så længe, de vil – også selv om de ikke arbejder og har brug for indkomststøtte. De har krav på de samme rettigheder og fordele som landets statsborgere.

Se, hvordan dine familiemedlemmer får et permanent opholdskort, der viser, at de har ret til at blive boende uden yderligere betingelser.

Dødsfald

Hvis du er ansateller selvstændigi et andet EU-land og dør, inden du har fået permanent opholdstilladelse, kan din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn, som bor hos dig som pårørende, få særbehandling. Dette kan omfatte permanent opholdstilladelse, hvis:

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: