Senest tjekket: 15/04/2021

Arbejdstagere inden for vejtransport

Ugentlig arbejdstid

Hvis du ansætter personale til at udføre vejtransportaktiviteter, skal du sørge for, at de holder sig inden for de gennemsnitlige 48 timer om ugen. Arbejdstiden kan om nødvendigt forlænges til højst 60 timer, men kun hvis dine ansatte i gennemsnit arbejder 48 timer om ugen over en periode på 4 måneder.

En ansat betragtes som transportarbejder, når vedkommende:

Advarsel

Hvis du er selvstændig chauffør, kan du betragte det som arbejdstid, når du skal befinde dig på din arbejdsstation/i køretøjet og stå til rådighed for kunden eller udføre transportaktiviteter.

Som arbejdsgiver skal du huske på, at dine ansatte kun må køre i op til 9 timer om dagen. Undtagelsesvis – to gange om ugen – må dine ansatte køre i op til 10 timer om dagen. Men de må højst køre i 56 timer om ugen, og deres samlede køretimer i en periode på 14 dage må ikke overstige 90 timer.

Eksempel

Du ansætter en chauffør til at transportere varer til et andet EU-land. I løbet af en uge kører han i 56 timer og udfører vedligeholdelse af køretøjet i 4 timer – i alt 60 timers arbejde. For at overholde EU-reglerne skal han arbejde under 48 timer en anden uge for at kompensere, fordi kan i løbet af referenceperioden på 4 måneder skal overholde den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på højst 48 timer.

Pauser i løbet af arbejdsdagen

Dine ansatte bør ikke arbejde mere end 6 timer i træk uden pause. Hvis de arbejder mellem 6 og 9 timer, skal de holde en pause på mindst 30 minutter. Hvis de arbejder over 9 timer, skal de holde pause i mindst 45 minutter.

Når dine chaufører har kørt i 4,5 timer, skal de tage en uafbrudt pause på mindst 45 minutter, medmindre de tager en hvileperiode. Hvis de ansatte foretrækker det, kan de dele denne lange pause i to dele, hvor den første del skal være på mindst 15 minutter efterfuldt af en anden pause på mindst 30 minutter.

Hvileperioder

Dine ansatte skal garanteres en daglig hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer, som kan reduceres til 9 timer højst tre gange om ugen. Du kan dele den daglige hvileperiode op i to dele: Første del skal vare mindst 3 timer, og anden del mindst 9 timer. Hvis du opdeler den daglige hvileperiode, skal summen af de to hvileperioder være mindst 12 timer.

Dine ansatte skal have en uafbrudt hvileperiode på 45 timer om ugen, som kan reduceres til 24 timer hver anden uge. Hvis du reducerer den ugentlige hvileperiode, skal du indgå aftale om en kompensationsordning med dine ansatte.

Dine ansatte skal tage en ugentlig hvileperiode efter 6 arbejdstage i træk. Hvis dine buschauffører lejlighedsvis transporterer passagerer og kører i mindst 24 sammenhængende timer i et andet EU-land eller et land uden for EU, kan de udskyde deres ugentlige hvileperiode. De kan vente med at tage den i op til 12 dage fra afslutningen af seneste ugentlige hvileperiode.

Eksempel

Du ejer et rejsebureau i Slovenien og vil arrangere en 10-dages bustur til Portugal med et par stop i andre EU-lande. Turen starter den 11. april og slutter den 21. april. Buschaufføren har en hvileperiode på 48 timer i løbet af weekenden den 9. og 10. april og starter med at køre den 11. april. Ifølge reglerne om hvileperioder må han vente med at tage sin næste ugentlige hvileperiode til efter turen. Men hvileperioden skal starte senest 12 dage efter den 11. april, hvilket vil sige senest den 23. april.

Natarbejde

Hvis dine ansatte udfører aktiviteter mellem midnat og kl. 7.00, betragtes de som natarbejdere. Hvis dine ansatte udfører natarbejde, må de arbejde i op til 10 timer (inklusive nattevagten) i en periode på 24 timer.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få råd om, hvilke EU-regler der gælder for din virksomhed / løs problemer med en offentlig myndighed

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed , f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Flere hjælpetjenester

Del denne side: