Senest tjekket: 14/12/2022

Flypassagerers rettigheder

EU's flypassagerrettigheder gælder:

Rejser fra Storbritannien til et EU-land

Fra og med den 1. januar 2021 har EU's regler om flypassagerers rettigheder ikke været gældende i tilfælde af afvisning ved boarding og aflysninger og forsinkelser af flyafgange fra Storbritannien til EU, hvis luftfartselskabet er britisk eller fra et andet ikke-EU-land – også selv om du har booket rejsen inden denne dato. Derimod gælder EU-reglerne stadig, hvis det drejer sig om en flyrejse fra Storbritannien til EU med et fly fra et EU-baseret luftfartsselskab, med mindre du allerede har fået erstatning eller andre ydelser i henhold til britisk lovgivning.

EU vil sige de 27 EU-lande, inklusive Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer (men ikke Færøerne). EU-reglerne gælder også for flyvninger til og fra Island en Linket fører til en anden website, Norge en Linket fører til en anden website og Schweiz.

Advarsel

Din udrejse og din hjemrejse betragtes altid som to selvstændige flyrejser, selvom du har booket dem i én bestilling. I nogle tilfælde er det flyselskab, som varetager flyvningen (også kaldet det transporterende luftfartsselskab), ikke det samme som det selskab, du har købt billetten hos. Hvis der opstår problemer, er det kun det selskab, der varetager flyvningen, der kan holdes ansvarligt. I tilfælde hvor et flyselskab lejer et fly med besætning af et andet selskab (såkaldt wetlease), har det selskab, der lejer flyet, det operationelle ansvar for flyvningen og betragtes som det selskab, der varetager flyvningen i henhold til EU-reglerne (navnlig forordning (EF) nr. 261/2004).

Hvilket problem oplevede du?

Sådan gør du krav på dine rettigheder

Gør krav på dine rettigheder!

Boardingafvisning

Flyselskabet kan nægte dig boarding:

Hvis du er mødt op i tide ved check-in-skranken med en gyldig billet og rejsedokumentation, og flyselskabet nægter dig boarding på grund af overbooking eller af driftsmæssige årsager, og du ikke frivilligt giver afkald på din plads, har du:

Rejser fra Storbritannien til et EU-land

Fra og med den 1. januar 2021 har EU's regler om flypassagerers rettigheder ikke været gældende i tilfælde af afvisning ved boarding og aflysninger og forsinkelser af flyafgange fra Storbritannien til EU, hvis luftfartselskabet er britisk eller fra et andet ikke-EU-land – også selv om du har booket rejsen inden denne dato. Derimod gælder EU-reglerne stadig, hvis det drejer sig om en flyrejse fra Storbritannien til EU med et fly fra et EU-baseret luftfartsselskab, med mindre du allerede har fået erstatning eller andre ydelser i henhold til britisk lovgivning.

Advarsel

En trykt eller elektronisk meddelelse om dine rettigheder, som flypassager i EU skal vises tydeligt ved lufthavnens check-in-skranke, check-in-automater og online. Hvis du bliver afvist ved boarding, hvis din afgang bliver aflyst eller forsinket med mere end 2 timer, eller hvis du ankommer med en stor forsinkelse til dit bestemmelsessted, skal flyselskabet give dig en skriftlig meddelelse om reglerne for erstatning og assistance.

Aflyst fly

Der er tale om en aflysning, når:

Hvis dit fly bliver aflyst har du ret til at vælge mellem godtgørelse, omlægning af rejsen eller en returrejse.

Du har også ret til assistance i lufthavnen.

Hvis du har fået besked om aflysningen mindre end 14 dage før den planlagte afgangsdato, har du ret til erstatning. Flyselskabet skal kunne bevise, at og hvornår det har informeret dig personligt om, at flyet var aflyst. Får du ikke det, kan du kontakte den nationale myndighed en PDF-dokument i dit hjemland og få hjælp.

Du har dog ikke ret til erstatning, hvis flyselskabet kan bevise, aflysningen skyldtes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv hvis alle rimelige forholdsregler var blevet truffet. Flyselskabet skal bevise dette ved f.eks. at fremlægge uddrag af logbøger eller hændelsesrapporter. Selskabet skal give bevismaterialet både til det relevante nationale håndhævelsesorgan og til de berørte passagerer i overensstemmelse med de nationale bestemmelser om aktindsigt.

Rejser fra Storbritannien til et EU-land

Fra og med den 1. januar 2021 har EU's regler om flypassagerers rettigheder ikke været gældende i tilfælde af afvisning ved boarding og aflysninger og forsinkelser af flyafgange fra Storbritannien til EU, hvis luftfartselskabet er britisk eller fra et andet ikke-EU-land – også selv om du har booket rejsen inden denne dato. Derimod gælder EU-reglerne stadig, hvis det drejer sig om en flyrejse fra Storbritannien til EU med et fly fra et EU-baseret luftfartsselskab, med mindre du allerede har fået erstatning eller andre ydelser i henhold til britisk lovgivning.

Advarsel

En trykt eller elektronisk meddelelse om dine rettigheder, som flypassager i EU skal vises tydeligt ved lufthavnens check-in-skranke, check-in-automater og online. Hvis du bliver afvist ved boarding, hvis din afgang bliver aflyst eller forsinket med mere end 2 timer, eller hvis du ankommer med en stor forsinkelse til dit bestemmelsessted, skal flyselskabet give dig en skriftlig meddelelse om reglerne for erstatning og assistance.

Forsinkelse

Hvis dit fly er forsinket ved afrejsen, har du ret til assistance, godtgørelse og en returrejse, alt efter forsinkelsens varighed og rejsens længde.

Hvis du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på mere end 3 timer, har du ret til erstatning, medmindre forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder. Flyselskabet skal bevise dette ved f.eks. at fremlægge uddrag af logbøger eller hændelsesrapporter. Selskabet skal give bevismaterialet både til det relevante nationale håndhævelsesorgan og til de berørte passagerer i overensstemmelse med de nationale bestemmelser om aktindsigt.

Rejser fra Storbritannien til et EU-land

Fra og med den 1. januar 2021 har EU's regler om flypassagerers rettigheder ikke været gældende i tilfælde af afvisning ved boarding og aflysninger og forsinkelser af flyafgange fra Storbritannien til EU, hvis luftfartselskabet er britisk eller fra et andet ikke-EU-land – også selv om du har booket rejsen inden denne dato. Derimod gælder EU-reglerne stadig, hvis det drejer sig om en flyrejse fra Storbritannien til EU med et fly fra et EU-baseret luftfartsselskab, med mindre du allerede har fået erstatning eller andre ydelser i henhold til britisk lovgivning.

Advarsel

En trykt eller elektronisk meddelelse om dine rettigheder, som flypassager i EU skal vises tydeligt ved lufthavnens check-in-skranke, check-in-automater og online. Hvis du bliver afvist ved boarding, hvis din afgang bliver aflyst eller forsinket med mere end 2 timer, eller hvis du ankommer med en stor forsinkelse til dit bestemmelsessted, skal flyselskabet give dig en skriftlig meddelelse om reglerne for erstatning og assistance.

Mit fly var overbooket

Hvis du er mødt op i tide ved check-in-skranken med en gyldig billet og rejsedokumentation, og du bliver nægtet boarding på grund af overbooking eller af driftsmæssige årsager, og du ikke frivilligt giver afkald på din plads, har du:

Rejser fra Storbritannien til et EU-land

Fra og med den 1. januar 2021 har EU's regler om flypassagerers rettigheder ikke været gældende i tilfælde af afvisning ved boarding og aflysninger og forsinkelser af flyafgange fra Storbritannien til EU, hvis luftfartselskabet er britisk eller fra et andet ikke-EU-land – også selv om du har booket rejsen inden denne dato. Derimod gælder EU-reglerne stadig, hvis det drejer sig om en flyrejse fra Storbritannien til EU med et fly fra et EU-baseret luftfartsselskab, med mindre du allerede har fået erstatning eller andre ydelser i henhold til britisk lovgivning.

Advarsel

En trykt eller elektronisk meddelelse om dine rettigheder, som flypassager i EU skal vises tydeligt ved lufthavnens check-in-skranke, check-in-automater og online. Hvis du bliver afvist ved boarding, hvis din afgang bliver aflyst eller forsinket med mere end 2 timer, eller hvis du ankommer med en stor forsinkelse til dit bestemmelsessted, skal flyselskabet give dig en skriftlig meddelelse om reglerne for erstatning og assistance.

Opgradering eller nedgradering

Hvis du bliver opgraderet, må flyselskabet ikke kræve yderligere betaling.

Hvis du bliver nedgraderet, har du ret til at få refunderet en vis procentdel af købsprisen for din billet, afhængigt af rejsens længde:

a) 30 % ved rejser på op til 1 500 km

b) 50 % ved rejser inden for EU på over 1 500 km (bortset fra rejser mellem EU og de oversøiske franske territorier) og alle andre rejser på mellem 1 500 og 3 500 km

c) 75 % ved rejser, der ikke hører under a) eller b), herunder rejser mellem EU og de oversøiske franske territorier.

Hvis du har to eller flere tilslutningsforbindelser i én billet, kan du kun få godtgørelse for den flyvning, hvor du blev nedgraderet, og ikke for hele flybilletten. Godtgørelsen skal udbetales inden for 7 dage.

Rejser fra Storbritannien til et EU-land

Fra og med den 1. januar 2021 har EU's regler om flypassagerers rettigheder ikke været gældende i tilfælde af afvisning ved boarding og aflysninger og forsinkelser af flyafgange fra Storbritannien til EU, hvis luftfartselskabet er britisk eller fra et andet ikke-EU-land – også selv om du har booket rejsen inden denne dato. Derimod gælder EU-reglerne stadig, hvis det drejer sig om en flyrejse fra Storbritannien til EU med et fly fra et EU-baseret luftfartsselskab, med mindre du allerede har fået erstatning eller andre ydelser i henhold til britisk lovgivning.

Gør krav på dine rettigheder!

Jeg nåede ikke min tilslutningsforbindelse

Tilslutningsforbindelser er rejser, hvor du skal tage mere end ét fly for at komme frem til dit endelige bestemmelsessted.

Hvis du ikke når en tilslutningsforbindelse og ankommer til det endelige bestemmelsessted med en forsinkelse på over 3 timer, har du ret til erstatning. Erstatningen beregnes ud fra forsinkelsens længde og afstanden til dit endelige bestemmelsessted.

Du har ret til erstatning, hvis:

Rejser fra Storbritannien til et EU-land

Fra og med den 1. januar 2021 har EU's regler om flypassagerers rettigheder ikke været gældende i tilfælde af afvisning ved boarding og aflysninger og forsinkelser af flyafgange fra Storbritannien til EU, hvis luftfartselskabet er britisk eller fra et andet ikke-EU-land – også selv om du har booket rejsen inden denne dato. Derimod gælder EU-reglerne stadig, hvis det drejer sig om en flyrejse fra Storbritannien til EU med et fly fra et EU-baseret luftfartsselskab, med mindre du allerede har fået erstatning eller andre ydelser i henhold til britisk lovgivning.

Advarsel

Du har ikke ret til erstatning, hvis du ikke når dit tilslutningsforbindelse på grund af forsinkelser i sikkerhedskontrollen, eller hvis du ikke har overholdt boardingtidspunktet for dit fly i transferlufthavnen.

Gør krav på dine rettigheder!

Bortkommet, beskadiget eller forsinket bagage

Indskrevet bagage

Hvis din indskrevne bagage bortkommer, beskadiges eller bliver forsinket, er flyselskabet ansvarligt, og du har ret til en erstatning på op til ca. 1 300 euro. Men hvis en beskadigelse af bagagen skyldes en fejl ved selve bagagen, har du ikke ret til nogen form for erstatning.

Håndbagage

Hvis din håndbagage beskadiges, er flyselskabet ansvarligt, hvis det var skyld i skaden.

Rejseforsikring

Hvis du vil være sikker på at have tilstrækkelig dækning, er det dog en god idé at tegne en privat rejseforsikring. Hvis du ikke ønsker at gøre det, kan du mod betaling af et gebyr anmode det flyselskab, du rejser med, om et højere erstatningsloft (højere end 1 300 euro). Det skal du gøre på forhånd og senest, når du tjekker ind.

Sådan klager du

Hvis du ønsker at kræve erstatning for bortkommet eller beskadiget bagage, skal du gøre det skriftligt til flyselskabet inden 7 dage, eller inden 21 dage fra du har modtaget din bagage, hvis den var forsinket. Der findes ingen standardformular til dette i EU.

Erstatning – afvisning ved boarding

Beløb i euro

Afstand

250

1 500 km eller mindre

400

Over 1 500 km inden for EU og alle andre rejser på mellem 1 500 og 3 500 km

600

Over 3 500 km

Hvis du mødte op i tide ved check-in-skranken, har du altid ret til erstatning, hvis du afvises ved boarding. Den eneste undtagelse er, hvis der er rimelig grund til at nægte dig boarding, f.eks. helbredsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager. Eller hvis du ikke havde de krævede rejsedokumenter.

Selv i ovennævnte tilfælde kan luftfartsselskaberne stadig tilbyde dig erstatning, afhængigt af de specifikke vilkår og betingelser, der er knyttet til din billet.

Tilsluttende fly – én bestilling med ét check-in

Hvis du nægtes boarding, fordi det flyselskab, der varetager flyvningen af det tilsluttende fly, har vurderet at du vil ankomme for sent til at nå forbindelsen (da dit første fly er forsinket), har du ret til erstatning.

Advarsel

Hvis flyselskabet har tilbudt dig omlægning af rejsen og du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på 2, 3 eller 4 timer, kan erstatningen reduceres med 50 %.

Gør krav på dine rettigheder!

Erstatning – aflysning

Beløb i euro

Afstand

250

1 500 km eller mindre

400

Over 1 500 km inden for EU og alle andre rejser på mellem 1 500 og 3 500 km

600

Over 3 500 km

Hvis dit fly aflyses, skal flyselskabet skal tilbyde dig valget mellem:

 1. tilbagebetaling af din billet og, hvis du har et tilsluttende fly, en returbillet til afgangslufthavnen hurtigst muligt
 2. omlægning af rejsen til dit bestemmelsessted hurtigst muligt eller
 3. omlægning af rejsen på en anden dato, der passer dig, under sammenlignelige transportbetingelser og på betingelse af, at der er plads på afgangen.

Så snart du har valgt én af disse muligheder, har du ikke længere nogen rettigheder, hvad angår de to andre muligheder. Flyselskabet kan dog stadig have pligt til at yde erstatning:

Du har ikke ret til erstatning:

Advarsel

Hvis flyselskabet har tilbudt dig omlægning af rejsen og du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på 2, 3 eller 4 timer, kan erstatningen reduceres med 50 %.

En trykt eller elektronisk meddelelse om dine rettigheder, som flypassager i EU skal vises tydeligt ved lufthavnens check-in-skranke, check-in-automater og online. Hvis du bliver afvist ved boarding, hvis din afgang bliver aflyst eller forsinket med mere end 2 timer, eller hvis du ankommer med en stor forsinkelse til dit bestemmelsessted, skal flyselskabet give dig en skriftlig meddelelse om reglerne for erstatning og assistance.

Du har ikke ret til erstatning i tilfælde af usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv hvis alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

Gør krav på dine rettigheder!

Erstatning for forsinkelse ved ankomsten

Beløb i euro

Afstand

250

1 500 km eller mindre

400

Over 1 500 km inden for EU og alle andre rejser på mellem 1 500 og 3 500 km

600

Over 3 500 km

Advarsel

Hvis flyselskabet har tilbudt dig omlægning af rejsen og du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på 2, 3 eller 4 timer, kan din erstatning reduceres med 50 %.

Gør krav på dine rettigheder!

Erstatning – afvisning ved boarding på grund af overbooking

Beløb i euro

Afstand

250

1 500 km eller mindre

400

Over 1 500 km inden for EU og alle andre rejser på mellem 1 500 og 3 500 km

600

Over 3 500 km

Du har altid ret til erstatning, hvis du afvises ved boarding

Tilsluttende fly – én bestilling med ét check-in

Hvis du nægtes boarding, fordi det flyselskab, der varetager flyvningen af det tilsluttende fly, har vurderet at du vil ankomme for sent til at nå forbindelsen (da dit første fly er forsinket), har du ret til erstatning.

Advarsel

Hvis flyselskabet har tilbudt dig omlægning af rejsen og du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på 2, 3 eller 4 timer, kan din erstatning reduceres med 50 %.

Gør krav på dine rettigheder!

Bistand i forbindelse med afvisning ved boarding

Flyselskabet skal sørge for gratis assistance, mens du venter. Hvis rejsen afbrydes, skal du sørge for at give dig til kende over for flyselskabet for at undgå en situation, hvor du selv kommer til at stå for at arrangere den videre rejse. Flyselskaberne skal også så vidt muligt sørge for, at indkvarteringen er tilgængelig for personer med handicap og deres førerhunde. Den assistance, der skal ydes, omfatter:

Hvis du ikke har fået tilbudt assistance, og du selv har betalt for ovennævnte ydelser, skal flyselskabet godtgøre dine udgifter, hvis de var nødvendige, rimelige og passende. Sørg for at gemme alle kvitteringer. Du har kun ret til assistance, hvis du skal vente på omlægning af din rejse under sammenlignelige transportbetingelser til dit bestemmelsessted så hurtigt som muligt eller på et returfly.

I ekstraordinære tilfælde kan flyselskabet beslutte at begrænse den assistance, du får, eller helt afvise at yde den, hvis det vil skabe yderligere forsinkelse for de passagerer, der venter på et alternativt eller forsinket fly.

Advarsel

Medmindre andet fremgår af billetvilkårene og -betingelserne, har du ikke ret til bistand, hvis:

 • boarding afvises af rimelige helbredsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager
 • hvis du ikke havde de krævede rejsedokumenter

Gør krav på dine rettigheder!

Assistance i forbindelse med aflysning

Flyselskabet skal tilbyde dig og sørge for gratis assistance, mens du venter. Hvis rejsen afbrydes, skal du sørge for at give dig til kende over for flyselskabet for at undgå en situation, hvor du selv kommer til at stå for at arrangere den videre rejse. Flyselskaberne skal også så vidt muligt sørge for, at indkvarteringen er tilgængelig for personer med handicap og deres førerhunde. Den assistance, der skal ydes, omfatter:

Hvis du ikke har fået tilbudt assistance, og du selv har betalt for dine måltider, drikkevarer osv., skal flyselskabet godtgøre dine udgifter, hvis de var nødvendige, rimelige og passende. Sørg for at gemme alle kvitteringer. Du har kun ret til assistance, hvis du skal vente på omlægning af din rejse under sammenlignelige transportbetingelser til dit bestemmelsessted så hurtigt som muligt eller på et returfly.

I ekstraordinære tilfælde kan flyselskabet beslutte at begrænse den assistance, du får, eller helt afvise at yde den, hvis det vil skabe yderligere forsinkelse for de passagerer, der venter på et alternativt eller forsinket fly.

Gør krav på dine rettigheder!

Assistance i forbindelse med forsinkelse ved afrejse

Hvis flyselskabet forventer, at dit fly bliver forsinket ved afgangen, har du ret til måltider og forfriskninger, der står i rimeligt forhold til ventetiden, og 2 gratis telefonopkald, e-mails eller faxer. Det tidspunkt, hvor du får disse rettigheder, afhænger af både forsinkelsens varighed og flyvningens længde:

Hvis den nye forventede afgangstid er dagen efter den oprindeligt planlagte afgangstid eller senere, har du ret til hotelovernatning og transport mellem lufthavnen og hotellet (hvis du har behov for overnatning).

Flyselskabet skal tilbyde dig og sørge for gratis assistance, mens du venter. Hvis rejsen afbrydes, skal du sørge for at give dig til kende over for flyselskabet for at undgå en situation, hvor du selv kommer til at stå for at arrangere den videre rejse. Flyselskaberne skal også så vidt muligt sørge for, at indkvarteringen er tilgængelig for personer med handicap og deres førerhunde.

Hvis du ikke har fået tilbudt assistance, og du selv har betalt for dine måltider og drikkevarer, skal flyselskabet godtgøre dine udgifter, hvis de var nødvendige, rimelige og passende. Sørg for at gemme alle kvitteringer. Du har kun ret til assistance, hvis du skal vente på omlægning af din rejse under sammenlignelige transportbetingelser til dit bestemmelsessted så hurtigt som muligt eller på et returfly.

I ekstraordinære tilfælde kan flyselskabet beslutte at begrænse den assistance, du får, eller helt afvise at yde den, hvis det vil skabe yderligere forsinkelse for de passagerer, der venter på et alternativt eller forsinket fly.

Gør krav på dine rettigheder!

Assistance i forbindelse med afvisning ved boarding på grund af overbooking

Flyselskabet skal tilbyde dig og sørge for gratis assistance, mens du venter. Hvis rejsen afbrydes, skal du sørge for at give dig til kende over for flyselskabet for at undgå en situation, hvor du selv kommer til at stå for at arrangere den videre rejse. Flyselskaberne skal også så vidt muligt sørge for, at indkvarteringen er tilgængelig for personer med handicap og deres førerhunde. Den assistance, der skal ydes, omfatter:

Hvis du ikke har fået tilbudt assistance, og du selv har betalt for dine måltider, drikkevarer osv., skal flyselskabet godtgøre dine udgifter, hvis de var nødvendige, rimelige og passende. Sørg for at gemme alle kvitteringer. Du har kun ret til assistance, hvis du skal vente på omlægning af din rejse under sammenlignelige transportbetingelser til dit bestemmelsessted så hurtigt som muligt eller på et returfly.

I ekstraordinære tilfælde kan flyselskabet beslutte at begrænse den assistance, du får, eller helt afvise at yde den, hvis det vil skabe yderligere forsinkelse for de passagerer, der venter på et alternativt eller forsinket fly.

Gør krav på dine rettigheder!

Godtgørelse, omlægning af rejsen eller ombooking i tilfælde af afvisning ved boarding

Flyselskabet skal tilbyde dig valget mellem:

 1. godtgørelse af din billet og, hvis du har et tilsluttende fly, en returbillet til afgangslufthavnen hurtigst muligt
 2. omlægning af rejsen til dit bestemmelsessted hurtigst muligt eller
 3. omlægning af rejsen på en anden dato, der passer dig, under sammenlignelige transportbetingelser (dvs. ombooking) og på betingelse af, at der er plads på afgangen.

Så snart du har valgt én af disse muligheder, har du ikke længere nogen rettigheder, hvad angår de to andre muligheder. Men flyselskabet kan stadig have pligt til at yde erstatning, afhængig af flyveturens længde og af, hvor stor forsinkelsen var i forhold til det oprindeligt planlagte ankomsttidspunkt.

Men hvis udrejsen og hjemrejsen varetages af forskellige flyselskaber, men indgår i en samlet bestilling, har du, hvis udrejsen aflyses, ret til følgende:

Advarsel

Medmindre andet fremgår af billetvilkårene og -betingelserne, har du ikke ret til at få billetprisen refunderet eller omlagt din rejse, hvis:

 • boarding afvises af rimelige helbredsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager

 • hvis du ikke havde de krævede rejsedokumenter

Gør krav på dine rettigheder!

Godtgørelse, omlægning af rejsen eller ombooking i tilfælde af aflysning

Flyselskabet skal tilbyde dig valget mellem:

 1. godtgørelse af din billet og, hvis du har et tilsluttende fly, en returbillet til afgangslufthavnen hurtigst muligt
 2. omlægning af rejsen til dit bestemmelsessted hurtigst muligt eller
 3. omlægning af rejsen på en anden dato, der passer dig, under sammenlignelige transportbetingelser og på betingelse af, at der er plads på afgangen.

Advarsel

På grund af den igangværende coronaviruspandemi udsteder luftfartsselskaberne vouchere, som du kan indløse senere som et alternativ til erstatning.

I dette tilfælde skal du som passager altid have valget mellem kontant refusion og en voucher.

Så snart du har valgt én af disse muligheder, har du ikke længere nogen rettigheder, hvad angår de to andre muligheder. Men flyselskabet kan stadig have pligt til at yde erstatning, afhængig af flyveturens længde og af, hvor stor forsinkelsen var i forhold til det oprindeligt planlagte ankomsttidspunkt.

Hvis udrejsen og hjemrejsen varetages af forskellige flyselskaber, men indgik i en samlet bestilling, har du, hvis udrejsen aflyses, ret til følgende:

Gør krav på dine rettigheder!

Godtgørelse og returfly i tilfælde af en lang forsinkelse (5 timer eller derover) ved afgang.

Hvis dit fly er mindst 5 timer forsinket ved afgang, skal flyselskabet tilbagebetale din billet og, hvis du har et tilsluttende fly, tilbyde en returbillet til afgangslufthavnen hurtigst muligt.

Gør krav på dine rettigheder!

Godtgørelse, omlægning af rejsen eller ombooking i tilfælde af afvisning ved boarding på grund af overbooking

Flyselskabet skal tilbyde dig valget mellem:

 1. godtgørelse af din billet og, hvis du har et tilsluttende fly, en returbillet til afgangslufthavnen hurtigst muligt
 2. omlægning af rejsen til dit bestemmelsessted hurtigst muligt eller
 3. omlægning af rejsen på en anden dato, der passer dig, under sammenlignelige transportbetingelser og på betingelse af, at der er plads på afgangen.

Så snart du har valgt én af disse muligheder, har du ikke længere nogen rettigheder, hvad angår de to andre muligheder. Men flyselskabet kan stadig have pligt til at yde erstatning, afhængig af flyveturens længde og af, hvor stor forsinkelsen var i forhold til det oprindeligt planlagte ankomsttidspunkt.

Men hvis udrejsen og hjemrejsen varetages af forskellige flyselskaber, men indgår i en samlet bestilling, har du, hvis udrejsen aflyses, ret til følgende:

Gør krav på dine rettigheder!

Usædvanlige omstændigheder – Aflysning

Usædvanlige omstændigheder kan føre til mere end én aflysning eller forsinket ankomst til bestemmelsesstedet. Eksempler på situationer, der defineres som usædvanlige omstændigheder, er beslutninger om lufttrafikstyringen, politisk uro, ugunstige vejrforhold og sikkerhedsrisici.

Situationer, der ikke betragtes som usædvanlige omstændigheder, omfatter:

Enhver ekstern strejke, der påvirker driften af flyet, kan betragtes som en usædvanlig omstændighed. Men for at slippe for at betale erstatning, skal flyselskabet kunne bevise: i) at der er en sammenhæng mellem de usædvanlige omstændigheder og forsinkelsen eller aflysningen, og ii) at forsinkelsen eller aflysningen ikke kunne have været undgået, selv hvis alle rimelige forholdsregler var truffet.

Hvis flyselskabet ikke giver dig en tilfredsstillende forklaring, kan du kontakte din nationale myndighed en PDF-dokument for at få hjælp.

Usædvanlige omstændigheder – Forsinkelse

Usædvanlige omstændigheder kan føre til mere end én aflysning eller forsinket ankomst til bestemmelsesstedet. Eksempler på situationer, der defineres som usædvanlige omstændigheder, er beslutninger om lufttrafikstyringen, politisk uro, ugunstige vejrforhold og sikkerhedsrisici.

Situationer, der ikke betragtes som usædvanlige omstændigheder, omfatter:

Enhver ekstern strejke, der påvirker driften af flyet, kan betragtes som en usædvanlig omstændighed. Men for at slippe for at betale erstatning, skal flyselskabet kunne bevise: i) at der er en sammenhæng mellem de usædvanlige omstændigheder og forsinkelsen eller aflysningen, og ii) at forsinkelsen eller aflysningen ikke kunne have været undgået, selv hvis alle rimelige forholdsregler var truffet.

Hvis flyselskabet ikke giver dig en tilfredsstillende forklaring, kan du kontakte din nationale myndighed en PDF-dokument for at få hjælp.

Gør krav på dine rettigheder

Hvis du mener, at dine rettigheder ikke er blevet respekteret, har du flere forskellige klagemuligheder. Du skal dog altid sende din klage til flyselskabet først. Du kan også kontakte det europæiske forbrugercenterLinket fører til en anden website i dit eget land og bede om hjælp eller rådgivning om problemer forbundet med dine rettigheder som flypassager.

Klag til flyselskabet

Du skal altid først sende din klage til flyselskabet ved hjælp af den klageformular, du får af flyselskabet, eller EU-klageformularen for flypassagerer PDF-dokument.

Klag til de nationale myndigheder

Hvis du ikke får svar fra flyselskabet inden for 2 måneder, eller hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du inden for en rimelig tidsfrist klage til den nationale myndighed en PDF-dokument i det land, hvor hændelsen fandt sted. Den nationale myndighed skal give dig en ikke-bindende juridisk udtalelse, om hvordan du kan gå videre med din klage.

Benyt dig af en alternativ tvistbilæggelsesinstans/onlinetvistbilæggelse

Du kan også prøve at løse problemet ved at sende din tvist til et udenretslig tvistbilæggelsesorgan eller en alternativ tvistbilæggelsesinstans. Hvis du har købt din billet online, kan du indsende din klage via platformen for onlinetvistbilæggelse. Alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse kan kun anvendes af personer med fast bopæl i et EU-land.

Anlæggelse af retssag

Du kan også vælge at gå rettens vej og kræve erstatning via den europæiske småkravsprocedure. Ved flyvninger, som udføres af et EU-luftfartsselskab, kan du indsende dit krav enten på ankomst- eller afrejsestedet. Samme regel gælder for tilslutningsfly, som er en del af en enkelt booking, men som kan foretages af forskellige luftfartsselskaber. Du kan også indbringe sagen for en domstol i det land, hvor flyselskabet er registreret.

Hvis flyselskabet ikke er registreret i et EU-land, kan du indbringe din sag for en domstol i det EU-land, som dit fly er ankommet til eller er fløjet fra, eller hvor der var tilslutningsforbindelse. Tidsfristen for indbringelse af en sag mod et flyselskab ved en national domstol er fastsat i henhold til de nationale forældelsesregler i hvert enkelt EU-land.

Advarsel

Vigtig information til personer, som indsender en anmodning gennem en kompensationsvirksomhed: Meddelelse om relevant EU-lovgivning om forbrugerbeskyttelse, markedsføring og databeskyttelse, som finder anvendelse for kompensationsvirksomheders aktiviteter i forbindelse med forordning nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: