Senest tjekket: 24/01/2019

Flypassagerers rettigheder

EU's flypassagerrettigheder gælder:

Europæisk vil sige de 28 EU-lande, inklusive Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer samt Islanden, Norgeen og Schweiz. Det omfatter ikke Færøerne, Isle of Man og Kanaløerne.

Din udrejse og din hjemrejse betragtes altid som to selvstændige flyrejser, selvom du har booket dem i én bestilling. I nogle tilfælde er det flyselskab, som varetager flyvningen (også kaldet det transporterende luftfartsselskab), ikke det samme som det selskab, du har købt billetten hos. Hvis der opstår problemer, er det kun det selskab, der varetager flyvningen, der kan holdes ansvarligt.

 

Sådan gør du krav på dine rettigheder

 

Boardingafvisning

Du kan blive afvist ved boarding:

 • af hensyn til sikkerheden eller sundheden (f.eks. hvis du ikke har informeret flyselskabet på forhånd om alvorlige allergier), eller hvis du ikke har de rigtige rejsedokumenter (læs mere om, hvilke dokumenter du har brug for, når du rejser i Europa)
 • hvis du ikke har taget udrejsen ved en bestilling, der omfatter ud- og hjemrejse
 • hvis du ikke har taget de andre afgange i en bestilling, som omfatter flere på hinanden følgende flyvninger
 • hvis du ikke har de relevante dokumenter vedrørende de kæledyr, du medbringer.

Hvis du er mødt op i tide ved check-in-skranken med en gyldig billet og rejsedokumentation, og du bliver nægtet boarding på grund af overbooking eller af driftsmæssige årsager, og du ikke frivilligt giver afkald på din plads, har du ret til:

En trykt eller elektronisk meddelelse om dine rettigheder, som flypassager i EU skal vises tydeligt ved lufthavnens check-in-skranke, check-in-automater og online. Hvis du bliver afvist ved boarding, hvis din afgang bliver aflyst eller forsinket med mere end 2 timer, eller hvis du ankommer med en stor forsinkelse til dit bestemmelsessted, skal flyselskabet give dig en skriftlig meddelelse om reglerne for kompensation og assistance.

 

Aflyst fly

Der er tale om en aflysning, når:

 • din oprindelige afgang opgives, og du overføres til en anden planlagt afgang
 • flyet letter, men er nødt til at vende tilbage til afgangslufthavnen, og du overføres til et andet fly
 • dit fly lander i en lufthavn, som ikke er det bestemmelsessted, der er angivet på din billet, medmindre:
  • du har accepteret omlægning af rejsen (så hurtigt som muligt under sammenlignelige transportbetingelser) til det oprindelige bestemmelsessted eller et andet bestemmelsessted, som du har accepteret. I dette tilfælde anses det som en forsinkelse, ikke en aflysning
  • den lufthavn, du ankommer til, og den oprindelige bestemmelseslufthavn betjener samme by eller region. I dette tilfælde anses det som en forsinkelse, ikke en aflysning.

Hvis dit fly aflyses, har du ret til godtgørelse, omlægning af rejsen eller returrejse samt ret til assistance og kompensation. Du har krav på kompensation, hvis du blev informeret mindre end 14 dage før den planlagte afrejsedato. Flyselskabet skal kunne bevise, at og hvornår det har informeret dig personligt om at flyet var aflyst. Kan det ikke det, kan du kontakte den relevante nationale myndighedpdfen og få hjælp.

Du har dog ikke ret til kompensation, hvis flyselskabet kan bevise, aflysningen skyldes ekstraordinære omstændigheder. Flyselskabet skal bevise dette ved f.eks. at fremlægge uddrag af logbøger eller hændelsesrapporter. Selskabet skal give bevismaterialet både til det relevante nationale håndhævelsesorgan og til de berørte passagerer i overensstemmelse med de nationale bestemmelser om aktindsigt.

En trykt eller elektronisk meddelelse om dine rettigheder, som flypassager i EU skal vises tydeligt ved lufthavnens check-in-skranke og check-in-automater og på nettet. Hvis du bliver afvist ved boarding, hvis din afgang bliver aflyst eller forsinket med mere end 2 timer, eller hvis du ankommer med en stor forsinkelse til dit bestemmelsessted, skal flyselskabet give dig en skriftlig meddelelse om reglerne for kompensation og assistance.

 

Forsinkelse

Hvis dit fly er forsinket ved afrejse, har du ret til assistance, godtgørelse og en returrejse, alt efter forsinkelsens varighed og rejsens længde.

Hvis du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på mere end tre timer, har du ret til kompensation, medmindre forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder. Flyselskabet skal bevise dette ved f.eks. at fremlægge uddrag af logbøger eller hændelsesrapporter. Selskabet skal give bevismaterialet både til det relevante nationale håndhævelsesorgan og til de berørte passagerer i overensstemmelse med de nationale bestemmelser om aktindsigt.

En trykt eller elektronisk meddelelse om dine rettigheder, som flypassager i EU skal vises tydeligt ved lufthavnens check-in-skranke og check-in-automater og på nettet. Hvis du bliver afvist ved boarding, hvis din afgang bliver aflyst eller forsinket med mere end 2 timer, eller hvis du ankommer med en stor forsinkelse til dit bestemmelsessted, skal flyselskabet give dig en skriftlig meddelelse om reglerne for kompensation og assistance.

 

Mit fly var overbooket

Hvis du er mødt op i tide ved check-in-skranken med en gyldig billet og rejsedokumentation, og du bliver nægtet boarding på grund af overbooking eller af driftsmæssige årsager, og du ikke frivilligt giver afkald på din plads, har du ret til:

En trykt eller elektronisk meddelelse om dine rettigheder, som flypassager i EU skal vises tydeligt ved lufthavnens check-in-skranke, check-in-automater og online. Hvis du bliver afvist ved boarding, hvis din afgang bliver aflyst eller forsinket med mere end 2 timer, eller hvis du ankommer med en stor forsinkelse til dit bestemmelsessted, skal flyselskabet give dig en skriftlig meddelelse om reglerne for kompensation og assistance.

 

Opgradering eller nedgradering

Hvis du bliver opgraderet, må flyselskabet ikke kræve yderligere betaling.

Hvis du bliver nedgraderet, har du ret til at få refunderet en vis procentdel af købsprisen for din billet, afhængigt af rejsens længde:

a) 30 % ved rejser på op til 1 500 km

b) 50 % ved rejser inden for EU på over 1 500 km (bortset fra rejser mellem EU og de oversøiske franske territorier) og alle andre rejser på mellem 1 500 og 3 500 km

c) 75 % ved rejser, der ikke hører under a) eller b), herunder rejser mellem EU og de oversøiske franske territorier.

Hvis du har to eller flere tilsluttende fly i én billet, kan du kun få godtgørelse for den flyvning, hvor du blev nedgraderet, og ikke for hele flybilletten. Godtgørelsen skal udbetales inden for 7 dage.

 

Bortkommet, beskadiget eller forsinket bagage

Indskrevet bagage

Hvis din indskrevne bagage bortkommer, beskadiges eller bliver forsinket, er flyselskabet ansvarligt, og du har ret til en erstatning på op til ca. 1 300 euro. Men hvis en beskadigelse af bagagen skyldes en fejl ved selve bagagen, har du ikke ret til nogen form for erstatning.

Håndbagage

Hvis din håndbagage beskadiges, er flyselskabet ansvarligt, hvis det var skyld i skaden.

Rejseforsikring

Hvis du vil være sikker på at have tilstrækkelig dækning, er det dog en god idé at tegne en privat rejseforsikring. Hvis du ikke ønsker at gøre det, kan du mod betaling af et gebyr anmode det flyselskab, du rejser med, om et højere erstatningsloft (højere end 1 300 euro). Det skal du gøre på forhånd og senest, når du tjekker ind.

Sådan klager du

Hvis du ønsker at kræve erstatning for bortkommet eller beskadiget bagage, skal du gøre det skriftligt til flyselskabet inden 7 dage, eller inden 21 dage fra du har modtaget din bagage, hvis den var forsinket. Der findes ingen standardformular til dette i EU.

 

Kompensation – afvisning ved boarding

Beløb i euro

Afstand

250

1 500 km eller mindre

400

Over 1 500 km inden for EU og alle andre rejser på mellem 1 500 og 3 500 km

600

Over 3 500 km

Du har altid ret til kompensation, hvis du afvises ved boarding

Tilsluttende fly – én bestilling med ét check-in

Hvis du nægtes boarding, fordi det flyselskab, der varetager flyvningen af det tilsluttende fly, har vurderet, at du vil ankomme for sent til at nå forbindelsen (da dit første fly er forsinket), har du ret til kompensation.

Hvis flyselskabet har tilbudt dig omlægning af rejsen, og du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på 2, 3 eller 4 timer, kan kompensationen reduceres med 50 %.

 

Kompensation – aflysning

Beløb i euro

Afstand

250

1 500 km eller mindre

400

Over 1 500 km inden for EU og alle andre rejser på mellem 1 500 og 3 500 km

600

Over 3 500 km

Hvis dit fly aflyses, skal flyselskabet skal tilbyde dig valget mellem:

 1. tilbagebetaling af din billet og, hvis du har et tilsluttende fly, en returbillet til afgangslufthavnen hurtigst muligt
 2. omlægning af rejsen til dit bestemmelsessted hurtigst muligt eller
 3. omlægning af rejsen på en anden dato, der passer dig, under sammenlignelige transportbetingelser og på betingelse af, at der er plads på afgangen.

Så snart du har valgt én af disse muligheder, har du ikke længere nogen rettigheder, hvad angår de to andre muligheder. Flyselskabet kan dog stadig have pligt til at yde kompensation:

 • hvis du vælger at få din billet refunderet – kompensationen afhænger af flyvningens art
 • hvis du vælger omlægning af rejsen – kompensationen afhænger af flyvningens art, og hvor sent du når frem til dit bestemmelsessted i forhold til det oprindelige ankomsttidspunkt.

Du har ikke ret til kompensation:

 • hvis du har fået besked om det over 14 dage i forvejen
 • hvis du får besked om det mellem 2 uger og 7 dage inden den planlagte afgang, og du tilbydes en omlægning af rejsen, som gør det muligt for dig at:
  • tage af sted højst 2 timer inden den oprindelige afgang og
  • nå dit bestemmelsessted senest 4 timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt
 • hvis du får besked om det mindre end 7 dage inden den planlagte afgang, og du tilbydes en omlægning af rejsen, som gør det muligt for dig at:
  • tage af sted højst 1 time inden den oprindelige afgang og
  • nå dit bestemmelsessted senest 2 timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt.

Hvis flyselskabet har tilbudt dig omlægning af rejsen og du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på 2, 3 eller 4 timer, kan kompensationen reduceres med 50 %.

En trykt eller elektronisk meddelelse om dine rettigheder, som flypassager i EU skal vises tydeligt ved lufthavnens check-in-skranke, check-in-automater og online. Hvis du bliver afvist ved boarding, hvis din afgang bliver aflyst eller forsinket med mere end 2 timer, eller hvis du ankommer med en stor forsinkelse til dit bestemmelsessted, skal flyselskabet give dig en skriftlig meddelelse om reglerne for kompensation og bistand.

Du har ikke ret til kompensation i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv hvis alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

 

Kompensation – forsinkelse ved ankomst

Beløb i euro

Afstand

250

1 500 km eller mindre

400

Over 1 500 km inden for EU og alle andre rejser på mellem 1 500 og 3 500 km

600

Over 3 500 km

 • Hvis du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på mere end tre timer, har du ret til kompensation, medmindre forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder.
 • Hvis du kommer for sent til et tilsluttende fly i eller uden for EU med et fly, der er lettet fra et EU-land, har du ret til kompensation, hvis du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på mere end 3 timer. Det har ingen betydning, om det transporterende flyselskab er europæisk eller ikke-europæisk.
 • Hvis du letter fra et ikke-EU-land med bestemmelsessted i et EU-land og med tilsluttende fly, der flyves først af et ikke-europæisk selskab og derefter af et europæisk selskab eller kun af europæiske selskaber, er det kun de flyvninger, der varetages af europæiske selskaber, der kan komme i betragtning til retten til kompensation i tilfælde af en lang forsinkelse ved ankomst til bestemmelsesstedet.
 • Du har ikke ret til kompensation, hvis du ikke når dit tilsluttende fly på grund af forsinkelser i sikkerhedskontrollen, eller hvis du ikke har overholdt boardingtidspunktet for dit fly i transferlufthavnen.
 • Hvis du accepterer et fly til en anden lufthavn end den, du oprindeligt havde bestilt billet til, og du ankommer med forsinkelse, har du ret til kompensation. Det ankomsttidspunkt, der anvendes ved beregning af forsinkelsen, er ankomsttidspunktet angivet i den oprindelige bestilling eller ankomsttidspunktet på det bestemmelsessted, du har aftalt med flyselskabet. Transportomkostningerne mellem den alternative lufthavn og det oprindelige eller aftalte bestemmelsessted afholdes af flyselskabet.

Hvis flyselskabet har tilbudt dig omlægning af rejsen, og du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på 2, 3 eller 4 timer, kan din kompensation reduceres med 50 %.

 

Kompensation – afvisning ved boarding på grund af overbooking

Beløb i euro

Afstand

250

1 500 km eller mindre

400

Over 1 500 km inden for EU og alle andre rejser på mellem 1 500 og 3 500 km

600

Over 3 500 km

Du har altid ret til kompensation, hvis du afvises ved boarding

Tilsluttende fly – én bestilling med ét check-in

Hvis du nægtes boarding, fordi det flyselskab, der varetager flyvningen af det tilsluttende fly, har vurderet at du vil ankomme for sent til at nå forbindelsen (da dit første fly er forsinket), har du ret til kompensation.

Hvis flyselskabet har tilbudt dig omlægning af rejsen og du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på 2, 3 eller 4 timer, kan din kompensation reduceres med 50 %.

 

Bistand i forbindelse med afvisning ved boarding

Flyselskabet skal tilbyde dig og sørge for gratis bistand, mens du venter. Hvis rejsen afbrydes, skal du sørge for at give dig til kende over for flyselskabet for at undgå en situation, hvor du selv kommer til at stå for at arrangere den videre rejse. Flyselskaberne skal også så vidt muligt sørge for, at indkvarteringen er tilgængelig for personer med handicap og deres førerhunde. Den bistand, der skal ydes, omfatter:

 • Drikkevarer
 • Måltider
 • Indkvartering (hvis du først kan rejse videre den følgende dag)
 • Transport til indkvarteringsstedet og tilbage til lufthavnen
 • 2 telefonopkald, faxbeskeder eller e-mails

Hvis du ikke har fået tilbudt bistand, og du selv har betalt for dine måltider, drikkevarer osv., skal flyselskabet godtgøre dine udgifter, hvis de var nødvendige, rimelige og passende. Sørg for at gemme alle kvitteringer. Du har kun ret til bistand, hvis du skal vente på omlægning af din rejse under sammenlignelige transportbetingelser til dit bestemmelsessted så hurtigt som muligt eller på et returfly.

Under ekstraordinære omstændigheder kan flyselskabet beslutte at begrænse den assistance, du får, eller helt afvise at yde den, hvis det vil skabe yderligere forsinkelse for de passagerer, der venter på et alternativt eller forsinket fly.

 

Assistance i forbindelse med aflysning

Flyselskabet skal tilbyde dig og sørge for gratis assistance, mens du venter. Hvis rejsen afbrydes, skal du sørge for at give dig til kende over for flyselskabet for at undgå en situation, hvor du selv kommer til at stå for at arrangere den videre rejse. Flyselskaberne skal også så vidt muligt sørge for, at indkvarteringen er tilgængelig for personer med handicap og deres førerhunde. Den assistance, der skal ydes, omfatter:

 • Drikkevarer
 • Måltider
 • Indkvartering (hvis du først kan rejse videre den følgende dag)
 • Transport til indkvarteringsstedet og tilbage til lufthavnen
 • 2 telefonopkald, faxbeskeder eller e-mails

Hvis du ikke har fået tilbudt assistance, og du selv har betalt for dine måltider, drikkevarer osv., skal flyselskabet godtgøre dine udgifter, hvis de var nødvendige, rimelige og passende. Sørg for at gemme alle kvitteringer. Du har kun ret til assistance, hvis du skal vente på omlægning af din rejse under sammenlignelige transportbetingelser til dit bestemmelsessted så hurtigt som muligt eller på et returfly.

Under ekstraordinære omstændigheder kan flyselskabet beslutte at begrænse den assistance, du får, eller helt afvise at yde den, hvis det vil skabe yderligere forsinkelse for de passagerer, der venter på et alternativt eller forsinket fly.

 

Assistance i forbindelse med forsinkelse ved afrejse

Flyselskabet skal tilbyde dig og sørge for gratis assistance, mens du venter. Hvis rejsen afbrydes, skal du sørge for at give dig til kende over for flyselskabet for at undgå en situation, hvor du selv kommer til at stå for at arrangere den videre rejse. Flyselskaberne skal også så vidt muligt sørge for, at indkvarteringen er tilgængelig for personer med handicap og deres førerhunde. Den assistance, der skal ydes, omfatter:

 • Drikkevarer
 • Måltider
 • Indkvartering (hvis du først kan rejse videre den følgende dag)
 • Transport til indkvarteringsstedet og tilbage til lufthavnen
 • 2 telefonopkald, faxbeskeder eller e-mails

Hvis du ikke har fået tilbudt assistance, og du selv har betalt for dine måltider, drikkevarer osv., skal flyselskabet godtgøre dine udgifter, hvis de var nødvendige, rimelige og passende. Sørg for at gemme alle kvitteringer. Du har kun ret til bistand, hvis du skal vente på omlægning af din rejse under sammenlignelige transportbetingelser til dit bestemmelsessted så hurtigt som muligt eller på et returfly.

Under ekstraordinære omstændigheder kan flyselskabet beslutte at begrænse den assistance, du får, eller helt afvise at yde den, hvis det vil skabe yderligere forsinkelse for de passagerer, der venter på et alternativt eller forsinket fly.

 

Assistance i forbindelse med afvisning ved boarding på grund af overbooking

Flyselskabet skal tilbyde dig og sørge for gratis assistance, mens du venter. Hvis rejsen afbrydes, skal du sørge for at give dig til kende over for flyselskabet for at undgå en situation, hvor du selv kommer til at stå for at arrangere den videre rejse. Flyselskaberne skal også så vidt muligt sørge for, at indkvarteringen er tilgængelig for personer med handicap og deres førerhunde. Den assistance, der skal ydes, omfatter:

 • Drikkevarer
 • Måltider
 • Indkvartering (hvis du først kan rejse videre den følgende dag)
 • Transport til indkvarteringsstedet og tilbage til lufthavnen
 • 2 telefonopkald, faxbeskeder eller e-mails

Hvis du ikke har fået tilbudt assistance, og du selv har betalt for dine måltider, drikkevarer osv., skal flyselskabet godtgøre dine udgifter, hvis de var nødvendige, rimelige og passende. Sørg for at gemme alle kvitteringer. Du har kun ret til assistance, hvis du skal vente på omlægning af din rejse under sammenlignelige transportbetingelser til dit bestemmelsessted så hurtigt som muligt eller på et returfly.

Under ekstraordinære omstændigheder kan flyselskabet beslutte at begrænse den assistance, du får, eller helt afvise at yde den, hvis det vil skabe yderligere forsinkelse for de passagerer, der venter på et alternativt eller forsinket fly.

 

Godtgørelse, omlægning af rejsen eller ombooking i tilfælde af afvisning ved boarding

Flyselskabet skal tilbyde dig valget mellem:

 1. tilbagebetaling af din billet og, hvis du har et tilsluttende fly, en returbillet til afgangslufthavnen hurtigst muligt
 2. omlægning af rejsen til dit bestemmelsessted hurtigst muligt eller
 3. omlægning af rejsen på en anden dato, der passer dig, under sammenlignelige transportbetingelser og på betingelse af, at der er plads på afgangen.

Så snart du har valgt én af disse muligheder, har du ikke længere nogen rettigheder, hvad angår de to andre muligheder. Men flyselskabet kan stadig have pligt til at yde kompensation, afhængig af flyveturens længde og af, hvor lang forsinkelsen var i forhold til det oprindelige planlagte ankomsttidspunkt.

 • Hvis flyselskabet ikke overholder sine forpligtelser til at tilbyde dig omlægning af rejsen eller en returrejse under sammenlignelige transportbetingelser hurtigst muligt, skal det give dig pengene tilbage for billetten.
 • Hvis flyselskabet ikke giver dig valget mellem godtgørelse og omlægning af rejsen, men beslutter ensidigt at godtgøre prisen på den oprindelige billet, har du ret til en yderligere godtgørelse af prisforskellen mellem den oprindelige og den nye billet (under sammenligelige transportbetingelser).
 • Hvis du har bestilt udrejse og hjemrejse særskilt med forskellige flyselskaber, og udrejsen aflyses, har du kun ret til kompensation for det aflyste fly.

Men hvis udrejsen og hjemrejsen varetages af forskellige flyselskaber, men indgik i en samlet bestilling, har du, hvis udrejsen aflyses, ret til følgende:

 • Kompensation
 • Valget mellem godtgørelse af hele billetprisen (udrejse og hjemrejse) eller omlægning af rejsen med et andet fly på udrejsen

 

Godtgørelse, omlægning af rejsen eller ombooking i tilfælde af aflysning

Flyselskabet skal tilbyde dig valget mellem:

 1. tilbagebetaling af din billet og, hvis du har et tilsluttende fly, en returbillet til afgangslufthavnen hurtigst muligt
 2. omlægning af rejsen til dit bestemmelsessted hurtigst muligt eller
 3. omlægning af rejsen på en anden dato, der passer dig, under sammenlignelige transportbetingelser og på betingelse af, at der er plads på afgangen.

Så snart du har valgt én af disse muligheder, har du ikke længere nogen rettigheder, hvad angår de to andre muligheder. Men flyselskabet kan stadig have pligt til at yde kompensation, afhængig af flyveturens længde og af, hvor lang forsinkelsen var i forhold til det oprindelige planlagte ankomsttidspunkt.

 • Hvis flyselskabet ikke overholder sine forpligtelser til at tilbyde dig omlægning af rejsen eller en returrejse under sammenlignelige transportbetingelser hurtigst muligt, skal det give dig pengene tilbage for billetten.
 • Hvis flyselskabet ikke giver dig valget mellem godtgørelse og omlægning af rejsen, men beslutter ensidigt at godtgøre prisen på den oprindelige billet, har du ret til en yderligere godtgørelse af prisforskellen mellem den oprindelige og den nye billet (under sammenligelige transportbetingelser).
 • Hvis du har bestilt udrejse og hjemrejse særskilt med forskellige flyselskaber, og udrejsen aflyses, har du kun ret til kompensation for det aflyste fly.

Hvis udrejsen og hjemrejsen varetages af forskellige flyselskaber, men indgik i en samlet bestilling, har du, hvis udrejsen aflyses, ret til følgende:

 • Kompensation
 • Valget mellem godtgørelse af hele billetprisen (udrejse og hjemrejse) eller omlægning af rejsen med et andet fly på udrejsen.

 

Godtgørelse og returfly i tilfælde af en lang forsinkelse (5 timer eller derover) ved afgang.

Hvis dit fly er mindst 5 timer forsinket ved afgang, skal flyselskabet tilbagebetale din billet og, hvis du har et tilsluttende fly, tilbyde en returbillet til afgangslufthavnen hurtigst muligt.

 

Godtgørelse, omlægning af rejsen eller ombooking i tilfælde af afvisning ved boarding på grund af overbooking

Flyselskabet skal tilbyde dig valget mellem:

 1. tilbagebetaling af din billet og, hvis du har et tilsluttende fly, en returbillet til afgangslufthavnen hurtigst muligt
 2. omlægning af rejsen til dit bestemmelsessted hurtigst muligt eller
 3. omlægning af rejsen på en anden dato, der passer dig, under sammenlignelige transportbetingelser og på betingelse af, at der er plads på afgangen.

Så snart du har valgt én af disse muligheder, har du ikke længere nogen rettigheder, hvad angår de to andre muligheder. Men flyselskabet kan stadig have pligt til at yde kompensation, afhængig af flyveturens længde og af, hvor lang forsinkelse var i forhold til det oprindelige planlagte ankomsttidspunkt.

 • Hvis flyselskabet ikke overholder sine forpligtelser til at tilbyde dig omlægning af rejsen eller en returrejse under sammenlignelige transportbetingelser hurtigst muligt, skal det give dig pengene tilbage for billetten.
 • Hvis flyselskabet ikke giver dig valget mellem godtgørelse og omlægning af rejsen, men beslutter ensidigt at godtgøre prisen på den oprindelige billet, har du ret til en yderligere godtgørelse af prisforskellen mellem den oprindelige og den nye billet (under sammenligelige transportbetingelser).
 • Hvis du har bestilt udrejse og hjemrejse særskilt med forskellige flyselskaber og udrejsen aflyses, har du kun ret til kompensation for det aflyste fly.

Men hvis udrejsen og hjemrejsen varetages af forskellige flyselskaber, men indgik i en samlet bestilling, har du, hvis udrejsen aflyses, ret til følgende:

 • Kompensation
 • Valget mellem godtgørelse af hele billetprisen (udrejse og hjemrejse) eller omlægning af rejsen med et andet fly på udrejsen.

 

ekstraordinære omstændigheder – Aflysning

ekstraordinære omstændigheder kan føre til mere end én aflysning eller forsinkelse på bestemmelsesstedet. Eksempler på situationer, der defineres som ekstraordinære omstændigheder, er beslutninger om lufttrafikstyringen, politisk ustabilitet, ugunstige vejrforhold og sikkerhedsrisici.

Situationer, som ikke betragtes som ekstraordinære omstændigheder, omfatter:

 • de fleste tekniske problemer, som viser sig i forbindelse med vedligeholdelsen af flyet, eller som skyldes manglende vedligeholdelse af flyet
 • sammenstød mellem den mobile boardingtrappe og flyet

Ethvert sammenstød, der påvirker driften af flyet, kan betragtes som en ekstraordinær omstændighed. Men for at slippe for at betale erstatning, skal flyselskabet kunne bevise: 1) at der er en sammenhæng mellem de ekstraordinære omstændigheder og forsinkelsen eller aflysningen, og 2) at forsinkelsen eller aflysningen ikke kunne have været undgået, selv hvis alle rimelige forholdsregler var truffet.

Hvis flyselskabet ikke giver dig en tilfredsstillende forklaring, kan du kontakte myndighederne i dit landpdfen for at få hjælp.

 

Ekstraordinære omstændigheder – Forsinkelse

Ekstraordinære omstændigheder kan føre til mere end én aflysning eller forsinkelse på bestemmelsesstedet. Eksempler på situationer, der defineres som ekstraordinære omstændigheder, er beslutninger om lufttrafikstyringen, politisk ustabilitet, ugunstige vejrforhold og sikkerhedsrisici.

Situationer, der ikke betragtes som ekstraordinære omstændigheder, omfatter:

 • de fleste tekniske problemer, som viser sig i forbindelse med vedligeholdelsen af flyet eller som skyldes manglende vedligeholdelse af flyet
 • sammenstød mellem den mobile boardingtrappe og flyet

Ethvert sammenstød, der påvirker driften af flyet, kan betragtes som en ekstraordinær omstændighed. Men for at slippe for at betale erstatning, skal flyselskabet kunne bevise: 1) at der er en sammenhæng mellem de ekstraordinære omstændigheder og forsinkelsen eller aflysningen, og 2) at forsinkelsen eller aflysningen ikke kunne have været undgået, selv hvis alle rimelige forholdsregler var truffet.

Hvis flyselskabet ikke giver dig en tilfredsstillende forklaring, kan du kontakte myndighederne i dit landpdfen for at få hjælp.

 

Gør krav på dine rettigheder

Trin 1: Klag til flyselskabet

Du skal i første omgang sende din klage til flyselskabet ved hjælp af EU-klageformularen for flypassagerer[119 KB]

Trin 2: Klag til de nationale myndigheder

Hvis du ikke får svar fra flyselskabet inden for 2 måneder, eller hvis du ikke er tilfreds med svaret, og du mener, at dine EU-flypassagerrettigheder er blevet overtrådt, kan du klage til den relevante nationale myndighedpdfen i det land, hvor hændelsen fandt sted inden for en rimelig tidsfrist.

Den nationale myndighed skal give dig en ikkebindende juridisk udtalelse, om hvordan du kan gå videre med din klage.

Trin 3: Benyt dig af en alternativ tvistbilæggelsesinstans/onlinetvistbilæggelse

Hvis du er utilfreds med flyselskabets svar, kan du sende din tvist til et udenretslig tvistbilæggelsesorgan eller en alternativ tvistbilæggelsesinstans. Hvis du har købt din billet online, kan du indsende din klage via platformen for onlinetvistbilæggelseen.

Alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse kan kun anvendes af EU-borgere.

Trin 4: Indbring sagen for en domstol

Ved flyvninger mellem EU-lande (varetaget af ét flyselskab) kan du indsende en anmodning om kompensation i henhold til reglerne om den europæiske småkravsprocedure. Du kan indsende din anmodning i enten afrejselandet eller ankomstlandet. Du kan også indbringe sagen for en domstol i det land, hvor flyselskabet er registreret. Tidsfristen for indbringelse af en sag mod et flyselskab ved en national domstol er fastsat i henhold til de nationale forældelsesregler i hvert enkelt EU-land.

Du kan også kontakte dit lokale europæiske forbrugercenteren og bede om hjælp eller rådgivning om problemer forbundet med dine rettigheder som flypassager.

Vigtig information til personer, som indsender en anmodning gennem en kompensationsvirksomhed: Meddelelsepdfen om relevant EU-lovgivning om forbrugerbeskyttelse, markedsføring og databeskyttelse, som finder anvendelse for kompensationsvirksomheders aktiviteter i forbindelse med forordning 261/2004 om flypassagerers rettigheder.

 

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: