Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Senest tjekket : 05/03/2018

Flypassagerers rettigheder

Tjek om EU's flypassagerrettigheder gælder i din situation

 • Du flyver inden for EU, og flyselskabet er europæisk eller fra et land uden for EU
 • Dit fly lander i EU fra et land uden for EU, og flyselskabet er europæisk
 • Dit fly afgår fra EU og lander uden for EU, og flyselskabet er europæisk eller fra et land uden for EU

Europæisk vil sige de 28 EU-lande, inklusive Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (De Franske Antiller), Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer samt Island, Norge og Schweiz.

 • Dit fly lander i EU fra et land uden for EU, og flyselskabet er ikke europæisk
 • Du har allerede modtaget godtgørelse (kompensation, omlægning af rejsen, bistand) i forbindelse med en flyvning i henhold til lovgivningen i et land uden for EU

Europæisk omfatter ikke Færøerne, Isle of Man og Kanaløerne.

JA, se dine rettigheder
Se dine rettigheder
Nej, du har ingen rettigheder
Du har ingen rettigheder

Din udrejse og din hjemrejse betragtes som to selvstændige flyrejser, selvom du har booket dem i én bestilling.

I nogle tilfælde er det flyselskab, som varetager flyvningen, ikke det samme som det selskab, du har købt billetten af. Hvis der opstår problemer, er det kun det selskab, der varetager flyvningen, der kan holdes ansvarligt.

En trykt eller elektronisk meddelelse om dine rettigheder, som flypassager i EU skal vises tydeligt ved lufthavnens check-in-skranke. Oplysningerne skal også vises ved check-in-automater og online. Hvis du bliver afvist ved boarding, hvis din afgang bliver aflyst eller forsinket med mere end 2 timer eller hvis du ankommer med en stor forsinkelse til dit bestemmelsessted, skal det flyselskab, der varetager flyvningen, give dig en skriftlig meddelelse om reglerne for kompensation og bistand.

Boardingafvisning

Du kan blive afvist ved boarding:

 • Af hensyn til sikkerheden eller sundheden, eller hvis du ikke har de rigtige rejsedokumenter
 • Hvis du ikke har taget udrejsen ved en bestilling der omfatter ud- og hjemrejse
 • Hvis du ikke har taget de andre afgange i en bestilling, som omfatter flere på hinanden følgende flyvninger
 • Hvis du ikke har de relevante dokumenter vedrørende de kæledyr, du medbringer

Hvis du er mødt op i tide ved check-in-skranken med en gyldig billet og rejsedokumentation, og du bliver nægtet boarding på grund af overbooking eller af driftsmæssige årsager, og du ikke frivilligt giver afkald på din plads, har du ret til:

Aflysning

Der er tale om en aflysning, når:

 • din oprindelige afgang opgives, og du overføres til en anden planlagt afgang
 • flyet letter, men er nødt til at vende tilbage til afgangslufthavnen, og du overføres til et andet fly
 • dit fly lander i en lufthavn, som ikke er det bestemmelsessted, der er angivet på din billet, medmindre:
  • du har accepteret omlægning af rejsen (så hurtigt som muligt under sammenlignelige transportbetingelser) til det oprindelige bestemmelsessted eller et andet bestemmelsessted, som du har accepteret. I dette tilfælde anses det som en forsinkelse, ikke en aflysning.
  • den lufthavn, du ankommer til, og den oprindelige bestemmelseslufthavn betjener samme by eller region. I dette tilfælde anses det som en forsinkelse, ikke en aflysning.

Hvis dit fly aflyses, har du ret til godtgørelse, omlægning af rejsen eller returrejse samt ret bistand og kompensation. Du har krav på kompensation, hvis du blev informeret mindre end 14 dage før den planlagte afrejsedato. Flyselskabet skal kunne bevise, at og hvornår det har informeret dig personligt om at flyet var aflyst. Kan det ikke det, kan du kontakte den relevante nationale myndighedpdfEnglish og få hjælp.

Du har dog ikke ret til kompensation, hvis flyselskabet kan bevise, aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv hvis alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

Forsinkelse

Hvis dit fly er forsinket ved afrejse, har du ret til bistand, godtgørelse og en returrejse, alt efter forsinkelsens varighed og rejsens længde.

Hvis du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på mere end tre timer, har du ret til kompensation, medmindre forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder.

Opgradering eller nedgradering

Hvis du bliver opgraderet, må flyselskabet ikke kræver yderligere betaling.

Hvis du bliver nedgraderet, har du ret til at få refunderet en vis procentdel af købsprisen for din billet, afhængigt af rejsens længde:

a) 30 % ved rejser på op til 1 500 km

b) 50 % ved rejser inden for EU på over 1 500 km (bortset fra rejser mellem EU og de oversøiske franske territorier) og alle andre rejser på mellem 1 500 og 3 500 km

c) 75 % ved rejser, der ikke hører under a) eller b), herunder rejser mellem EU og de oversøiske franske territorier.

Hvis du har to eller flere tilsluttende fly i én billet, kan du kun få godtgørelse for den flyvning, hvor du blev nedgraderet, og ikke for hele flybilletten. Godtgørelsen skal udbetales inden for 7 dage.

Bortkommet, beskadiget eller forsinket bagage

Indskrevet bagage

Hvis din indskrevne bagage bortkommer, beskadiges eller bliver forsinket, er flyselskabet ansvarligt, og du har ret til en erstatning på op til ca. 1 220 euro. Men hvis en beskadigelse af bagagen skyldes en fejl ved selve bagagen, har du ikke ret til nogen form for erstatning.

Håndbagage

Hvis din håndbagage beskadiges, er flyselskabet ansvarligt, hvis det var årsag til skaden.

Rejseforsikring

Hvis du rejser med værdifulde genstande, kan du mod betaling anmode om et højere erstatningsloft (over 1 220 euro). Det gør du ved at indgive en erklæring til flyselskabet, senest ved check-in. Hvis du vil være sikker på at have tilstrækkelig dækning, er det dog en god idé at tegne en privat rejseforsikring.

Sådan klager du

Hvis du ønsker at kræve erstatning for bortkommet eller beskadiget bagage, skal du gøre det skriftligt til flyselskabet inden 7 dage, eller inden 21 dage fra du har modtaget din bagage, hvis den var forsinket. Der findes ingen standardformular til dette i EU.

Kompensation – afvisning ved boarding, aflysning og forsinkelse ved ankomst

Beløb i euro

Afstand

250

1 500 km eller mindre

400

Over 1 500 km inden for EU og alle andre rejser på mellem 1 500 og 3 500 km

600

Over 3 500 km

Hvis flyselskabet har tilbudt dig omlægning af rejsen og du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på 2, 3 eller 4 timer, kan kompensationen reduceres med 50 %.

Kompensation – afvisning ved boarding

Du har altid ret til kompensation, hvis du afvises ved boarding

Tilsluttende fly – én bestilling med ét check-in

Hvis du nægtes boarding af dit fly, fordi det flyselskab, der varetager flyvningen af det tilsluttende fly, har vurderet at du vil ankomme for sent til at nå forbindelsen (da dit første fly er forsinket), har du ret til kompensation.

Tilsluttende fly – forskellige bestillinger

Hvis du har to særskilte billetter til to på hinanden følgende fly, og det første fly er forsinket, og du dermed ikke kan nå at checke ind til dit næste fly, har flyselskaberne ikke pligt til at yde kompensation. Men hvis dit første fly er forsinket med mere end tre timer, kan du have ret til kompensation fra det flyselskab, der varetog den første flyvning.

Kompensation – aflysning

Hvis dit fly er aflyst, har du ikke ret til kompensation:

 • hvis du har fået besked om det over 14 dage i forvejen
 • hvis du får besked om det mellem 2 uger og 7 dage inden den planlagte afgang, og du tilbydes en omlægning af rejsen, som gør det muligt for dig at:
  • tage af sted højst 2 timer inden den oprindelige afgang og
  • nå dit bestemmelsessted senest 4 timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt
 • hvis du får besked om det mindre end 7 dage inden den planlagte afgang, og du tilbydes en omlægning af rejsen, som gør det muligt for dig at:
  • tage af sted højst 1 time inden den oprindelige afgang og
  • nå dit bestemmelsessted senest 2 timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt.

Du har ikke ret til kompensation i tilfælde af usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv hvis alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

Kompensation – forsinkelse

 • Hvis du når frem til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på 3 timer eller derover, har du ret til kompensation, hvis forsinkelsen ikke skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv hvis alle rimelige forholdsregler var blevet truffet .
 • Hvis du kommer for sent til et tilsluttende fly i eller uden for EU, med et fly der er lettet fra et EU-land, har du ret til kompensation, hvis du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på mere end 3 timer. Det betyder ikke noget om det tilsluttende fly er med et europæisk eller ikke-europæisk flyselskab.
 • Hvis du letter fra et ikke-EU-land med bestemmelsessted i et EU-land og med tilsluttende fly, der flyves først af et ikke-europæisk selskab og derefter af et europæisk selskab eller kun af europæiske selskaber, er det kun de flyvninger, der varetages af europæiske selskaber, der kan komme i betragtning til retten til kompensation i tilfælde af en lang forsinkelse ved ankomst til bestemmelsesstedet.
 • Du har ikke ret til kompensation, hvis du ikke når dit tilsluttende fly på grund af forsinkelser i sikkerhedskontrollen, eller hvis du ikke har overholdt boardingtidspunktet for dit fly i transferlufthavnen.
 • Hvis du accepterer et fly til en anden lufthavn end den, du oprindeligt havde bestilt billet til, og du ankommer med forsinkelse, har du ret til kompensation. Det ankomsttidspunkt, der anvendes ved beregning af forsinkelsen, er ankomsttidspunktet angivet i den oprindelige bestilling eller ankomsttidspunktet på det bestemmelsessted, du har aftalt med flyselskabet. Transportomkostningerne mellem den alternative lufthavn og det oprindelige eller aftalte bestemmelsessted afholdes af flyselskabet.
 • Hvis flyselskabet har tilbudt dig omlægning af rejsen, og du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på 2, 3 eller 4 timer, kan din kompensation reduceres med 50 %.

Bistand i forbindelse med afvisning ved boarding, aflysning eller forsinkelse ved ankomst

Flyselskabet skal tilbyde dig og sørge for gratis bistand, mens du venter. Hvis rejsen afbrydes, skal du sørge for at give dig til kende over for flyselskabet for at undgå en situation, hvor du selv kommer til at stå for at arrangere den videre rejse. Flyselskaberne skal også så vidt muligt sørge for, at indkvarteringen er tilgængelig for personer med handicap og deres førerhunde. Den bistand, der skal ydes, omfatter:

 • Drikkevarer
 • Måltider
 • Indkvartering (hvis du først kan rejse videre den følgende dag)
 • Transport til indkvarteringsstedet og tilbage til lufthavnen
 • 2 telefonopkald, faxbeskeder eller e-mails

Hvis du ikke har fået tilbudt bistand, og du selv har betalt for dine måltider, drikkevarer osv., skal flyselskabet godtgøre dine udgifter, hvis de var nødvendige, rimelige og passende. Sørg for at gemme alle kvitteringer. Du har kun ret til bistand, hvis du skal vente på omlægning af din rejse under sammenlignelige transportbetingelser til dit bestemmelsessted så hurtigt som muligt eller på et returfly.

Under usædvanlige omstændigheder kan flyselskabet beslutte at begrænse eller afvise bistand, hvis det vil skabe yderligere forsinkelse for de passagerer, der venter på et alternativt eller forsinket fly.

Godtgørelse, omlægning af rejsen eller ombooking i tilfælde af afvisning ved boarding eller aflysning

Flyselskabet skal tilbyde dig valget mellem:

 • tilbagebetaling af din billet og, hvis du har et tilsluttende fly, en returbillet til afgangslufthavnen hurtigst muligt
 • omlægning af rejsen til dit bestemmelsessted hurtigst muligt eller
 • omlægning af rejsen på en anden dato, der passer dig, under sammenlignelige transportbetingelser og på betingelse af, at der er plads på afgangen.

Så snart du har valgt én af disse muligheder, har du ikke længere nogen rettigheder, hvad angår de to andre muligheder. Flyselskabet kan dog stadig have pligt til at yde kompensation.

 • Hvis flyselskabet ikke overholder sine forpligtelser til at tilbyde dig omlægning af rejsen eller en returrejse under sammenlignelige transportbetingelser hurtigst muligt, skal det give dig pengene tilbage for billetten.
 • Hvis flyselskabet ikke giver dig valget mellem godtgørelse og omlægning af rejsen, men beslutter ensidigt at godtgøre prisen på den oprindelige billet, har du ret til en yderligere godtgørelse af prisforskellen mellem den oprindelige og den nye billet (under sammenligelige transportbetingelser).
 • Hvis du har bestilt udrejse og hjemrejse særskilt med forskellige flyselskaber og udrejsen aflyses, har du kun ret til kompensation for det aflyste fly.

Men hvis udrejsen og hjemrejsen varetages af forskellige flyselskaber, men indgik i en samlet bestilling, har du, hvis udrejsen aflyses, ret til følgende:

 • Kompensation
 • Valget mellem i) godtgørelse af hele billetprisen (udrejse og hjemrejse) eller ii) omlægning af rejsen med et andet fly på udrejsen

Usædvanlige omstændigheder – Aflysning

Usædvanlige omstændigheder kan føre til mere end én aflysning eller forsinkelse på bestemmelsesstedet. Eksempler på situationer, der defineres som usædvanlige omstændigheder, er beslutninger om lufttrafikstyringen, politisk ustabilitet, ugunstige vejrforhold og sikkerhedsrisici.

Situationer, som ikke betragtes som usædvanlige omstændigheder, omfatter:

 • de fleste tekniske problemer, som viser sig i forbindelse med vedligeholdelsen af flyet eller som skyldes manglende vedligeholdelse af flyet
 • sammenstød mellem den mobile boardingtrappe og flyet

Hvis et flyselskab påberåber sig usædvanlige omstændigheder, skal der gives en klar begrundelse. Får du ikke en tilfredsstillende begrundelse, kan du kontakte den relevante nationale myndighedpdfEnglish og få hjælp.

Usædvanlige omstændigheder – Forsinkelse

Usædvanlige omstændigheder kan føre til mere end én aflysning eller forsinkelse på bestemmelsesstedet. Eksempler på situationer, der defineres som usædvanlige omstændigheder, er beslutninger om lufttrafikstyringen, politisk ustabilitet, ugunstige vejrforhold og sikkerhedsrisici.

Situationer, som ikke betragtes som usædvanlige omstændigheder, omfatter:

 • de fleste tekniske problemer, som viser sig i forbindelse med vedligeholdelsen af flyet eller som skyldes manglende vedligeholdelse af flyet
 • sammenstød mellem den mobile boardingtrappe og flyet

Hvis et flyselskab påberåber sig usædvanlige omstændigheder, skal der gives en klar begrundelse. Et flyselskab har ikke pligt til at udbetale kompensation i tilfælde af aflysning eller forsinkelse ved ankomst, hvis det kan bevise, at aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv hvis alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

Gør krav på dine rettigheder

Trin 1: Klag til flyselskabet

Du skal i første omgang sende din klage til flyselskabet ved hjælp af EU-klageformularen for flypassagerer[119 KB]

Trin 2: Klag til de nationale myndigheder

Hvis du ikke får svar fra flyselskabet, og du mener, at dine EU-flypassagerrettigheder er blevet overtrådt, kan du klage til den relevante nationale myndighedpdfEnglish i det land, hvor hændelsen fandt sted inden for en rimelig tidsfrist.

Trin 3: Benyt dig af et alternativt tvistbilæggelsesorgan

Hvis du ikke er tilfreds med det svar, du får fra flyselskabet, og selskabet er etableret i EU, kan du indsende din klage til et alternativt tvistbilæggelsesorgan. Hvis du har købt din billet online, kan du indsende din klage via platformen for onlinetvistbilæggelseEnglish.

Alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse kan kun anvendes af EU-borgere.

Trin 4: Indbring sagen for en domstol

Ved flyvninger mellem EU-lande (som varetages af ét enkelt flyselskab) kan du indsende en anmodning om kompensation i henhold til EU-reglerne til den nationale domstol i enten afrejselandet eller ankomstlandet. Du kan også indbringe sagen for en domstol i det land, hvor flyselskabet er etableret.

Tidsfristen for indbringelse af en sag mod et flyselskab ved en national domstol er fastsat af de nationale forældelsesregler i hvert EU-land.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning

  Få hjælp og rådgivning

  Få hjælp og råd fra det europæiske forbrugercenter i dit hjemlandEnglish