Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Senest tjekket : 19/03/2018

Spørgsmål og svar - Flypassagerers rettigheder

 • Et europæisk luftfartselskab mistede for nyligt min bagage. Jeg klagede til selskabet, men jeg er ikke helt tilfreds med deres respons. Er der andre steder, jeg kan klage?

  JA – Ved internationale flyvninger kan du kontakte dit lands europæiske forbrugercenter. Ved indenrigsflyvninger kan du kontakte det nationale forbrugercenter i dit land.

 • Da jeg for nyligt bestilte en flybillet, fik jeg et chok over den endelige pris med skatter og afgifter, da jeg skulle betale.  Skal flyselskaberne ikke oplyse den samlede pris inklusive skatter og afgifter fra starten?

  JO – og prisen på hver enkelt del (billetten, skatter, afgifter, tillæg og gebyrer) skal fremgå tydeligt.

 • Hvis jeg rejser fra et land uden for EU, f.eks. fra USA til Paris, har jeg så nogen rettigheder, hvis mit fly bliver aflyst?

  JA – Så længe flyselskabet er driftsgodkendt i et europæisk land.

 • Jeg havde bestilt en flybillet fra Barcelona til London.  På grund af voldsom trafik kom jeg sent ud i lufthavnen. Jeg var der, inden gaten til flyet lukkede,  men jeg fik ikke lov til at gå om bord.  Har jeg nogen rettigheder?

  NEJ – fordi du ikke har overholdt kravet om at møde op i lufthavnen inden det angivne tidspunkt.

 • Er der en tidsfrist for, hvor længe jeg kan søge erstatning for en aflyst flyafgang?

  Det afhænger af nationale regler i de enkelte lande og varierer derfor rundt om i EU.

 • Har jeg nogen rettigheder, hvis jeg ikke får lov at gå om bord på mit forbindelsesfly, fordi jeg er kommet for sent til gaten på grund af en forsinkelse af det første fly?

  JA – Hvis begge fly er omfattet af den samme reservation, skal flyselskabet tilbyde dig valget mellem at få refunderet din billet og blive fløjet tilbage til afgangslufthavnen så hurtigt som muligt eller at blive ombooket til et andet fly på et senere tidspunkt, der passer dig, og under tilsvarende rejsevilkår, forudsat at der er ledige pladser. Hvis du bliver ombooket og ankommer til din slutdestination med en forsinkelse på tre timer eller mere, har du ret til erstatning.

 • Jeg skal med et fly fra London her til morgen, men jeg har netop modtaget en sms fra flyselskabet om, at flyafgangen er blevet aflyst.  Har jeg nogen rettigheder?

  JA – Du har rettigheder i henhold til EU-reglerne.  Du er berettiget til at få refunderet den fulde købspris for billetten for den del af rejsen, der ikke har fundet sted, eller at blive ombooket hurtigst muligt.  Hvis du allerede er i lufthavnen, og du vælger ombooking, har du også ret til mad og drikke, der står i rimeligt forhold til ventetiden, og til to telefonsamtaler, sms'er eller e-mails.  Du har desuden ret til overnatning, hvis du skal ombookes til dagen efter din planlagte flyvning og, afhængigt af omstændighederne, til økonomisk erstatning.
 • Mit fly er blevet forsinket i fire timer.  Har jeg ret til økonomisk erstatning?

  Hvis din flyafgang er forsinket i mere end tre timer, kan du have ret til økonomisk kompensation, hvis flyselskabet ikke kan bevise, at forsinkelsen skyldtes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået med rimelige forholdsregler.

   
 • Da jeg mødte op i lufthavnen, fik jeg at vide, at mit fly fra Bruxelles til London var blevet aflyst.  Jeg valgte ikke at rejse og fik at vide, at udgifterne til min billet ville blive tilbagebetalt, og at jeg ville modtage økonomisk erstatning.  Her flere uger efter har jeg stadig ikke modtaget noget.  Er der en frist for udbetaling af refusion og erstatning?

  JA – Du skulle have fået refunderet udgifterne til din billet inden for syv dage efter den aflyste rejse. Det er årsagen til aflysningen, der bestemmer, om du har ret til at få erstatning, men EU's regler foreskriver ingen frist for udbetalingen.
 • Har jeg kun ret til erstatning for afgange, der er blevet annulleret, eller kan jeg også få erstatning for forsinkede afgange?

  Begge dele. Ved aflyste eller forsinkede afgange kan du ikke få erstatning, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder som f.eks. dårlige vejrforhold. Men i så fald skal selskabet stadig tilbyde dig refusion af billetudgiften eller ombooking af rejsen samt forplejning og/eller hotelophold, mens du venter på alternativ transport.

   
Se de vigtigste oplysninger om dette emne
Flypassagerers rettigheder
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning