Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

L-aħħar verifika : 19/03/2018

Mistoqsijiet frekwenti - Id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru

  • Linja tal-ajru Ewropea reċentement tilfitli l-bagalja. Ressaqt ilment lill-kumpanija tal-ajru, iżda m'iniex kompletament sodisfatt bir-reazzjoni tagħhom. Nista' nressaq ilment quddiem xi ħaddieħor?

    IVA - Għal titjira bejn il-fruntieri, tista' tikkuntattja ċ- Ċentru Ewropew tal-Konsumatur ta' pajjiżek. Għal titjira domestika, ikkuntattja liċ-ċentru nazzjonali tal-konsumatur f'pajjiżek.

  • Meta bbukkjajt titjira reċentement, meta wasalt biex inħallas, kont ixxokkjat bl-ispiża finali ladarba t-taxxi u l-imposti kienu ġew miżjuda. Ċertament, il-linji tal-ajru huma mistennija li juru l-prezz totali tal-biljett, inklużi t-taxxi u l-imposti, viżibbli mill-bidu?

    IVA - u l-ispiża għal kull oġġett (in-noll, it-taxxi, l-imposti, l-imposti miżjuda u t-tariffi) għandha tintwera b'mod ċar.

  • Jekk jien nivvjaġġa minn barra l-UE, pereżempju mill-Istati Uniti għal Pariġi, għandi xi drittijiet jekk it-titjira tiegħi hija kkanċellata?

    IVA - sakemm it-trasportatur tal-ajru tiegħek hu liċenzjat f'pajjiż Ewropew.

  • Ibbukkjajt titjira għal Barċellona minn Londra. Minħabba traffiku kbir, wasalt fl-ajruport tard iżda eżatt qabel ma għalqu l-bibien għat-titjira. Ma tħallejtx nitla' fuq it-titjira. Għandi xi drittijiet?

    LE - peress li inti ma kkonformajtx mar-rekwiżit biex tippreżenta ruħek għaċ-check-in fil-ħin stipulat.

  • Hemm limitu ta' żmien li fih nista' niftaħ kawża għal kumpens għal titjira kkanċellata?

    Dan jiddependi fuq il-liġi nazzjonali f'kull pajjiż Ewropew u għalhekk ivarja madwar l-UE.

  • Għandi xi drittijiet jekk ma nitħalliex nitla' abbord it-titjira konnessa tiegħi għax wasalt tard fil-bibien minħabba dewmien tal-ewwel titjira?

    IVA - jekk it-titjiriet ikunu parti minn reservazzjoni waħda, il-linja tal-ajru trid toffrilek għażla bejn rimborż tal-biljett tiegħek u titjira lura lejn l-ajruport tat-tluq mal-ewwel opportunità jew issiblek rotta ġdida lejn id-destinazzjoni aħħarija tiegħek taħt kundizzjonijiet simili, suġġett għall-postijiet disponibbli. Fil-każ li jagħtuk rotta ġdida u tasal fid-destinazzjoni aħħarija tiegħek b' dewmien ta' 3 sigħat jew aktar tkun intitolat għal kumpens.

  • It-titjira tiegħi se titlaq minn Londra dalgħodu iżda għadni kif irċevejt sms mil-linja tal-ajru li t-titjira tiegħi ġiet ikkanċellata. Għandi xi drittijiet?

    IVA - għandek drittijiet skont ir-regoli tal-UE. Int intitolat għal rimborż tal-ispejjeż sħaħ tal-biljett għall-parti tal-vjaġġ ikkanċellat jew bdil tar-rotta mal-ewwel opportunità. Jekk diġà tinsab fl-ajruport u tagħżel rotta differenti, inti intitolat ukoll għal ikel u xorb skont il-ħin ta' stennija tiegħek, u żewġ telefonati, sms jew emails. Int intitolat ukoll għal akkomodazzjoni għal lejl jekk tingħata rotta ġdida l-għada tat-titjira ppjanata tiegħek u, skont iċ-ċirkostanzi, għal kumpens monetarju.
  • It-titjira tiegħi ttardjat b'erba' sigħat. Jien intitolat għal kumpens monetarju?

    Ladarba t-titjira tiegħek ġiet ittardjata għal aktar minn tliet sigħat, int tista' tkun intitolat għal kumpens monetarju jekk il-linja tal-ajru ma tipprovax li d-dewmien kien ikkawżat minn ċirkostanzi straordinarji li ma setgħux jiġu evitati b'miżuri raġonevoli.
     
  • Meta wasalt fiċ-check-in, infurmawni li t-titjira tiegħi Brussell-Londra kienet ġiet ikkanċellata. Għażilt li ma nivvjaġġax u ġejt infurmat li l-prezz tal-biljett tiegħi se jkun rimborżat u li se nirċievi kumpens finanzjarju. Għaddew ħafna ġimgħat u għadni ma rċevejt xejn. Hemm limitu ta' żmien għall-ħlas ta' rifużjonijiet u kumpens?

    IVA - kellek tirċievi r-rifużjoni tal-ispiża tal-biljett tiegħek fi żmien sebat ijiem tal-kanċellazzjoni. Il-ħlas ta' kumpens jiddependi fuq ir-raġuni għall-kanċellazzjoni tat-titjira iżda r-regoli tal-UE ma jipprevedux limitu ta' żmien għall-ħlas ta' kumpens.
  • Jien intitolat għal kumpens għat-titjiriet li ġew ikkanċellati biss jew nista' ningħata kumpens ukoll għal titjiriet imdewma?

    It-tnejn li huma. B'titjiriet ikkanċellati/imdewma, ma tingħatax kumpens jekk il-kanċellazzjoni/id-dewmien kien dovut għal ċirkostanzi straordinarji pereżempju minħabba temp ħażin. Meta l-kanċellazzjoni/id-dewmien kien dovut għal ċirkustanzi straordinarji, jista' ma jkollox dritt għal kumpens, iżda l-kumpanija tal-ajru xorta waħda għandha toffrilek għajnuna (rimborż jew rotta ġdida) u kura (ikel u/jew akkomodazzjoni) waqt li tkun qed tistenna trasport alternattiv.
     
Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett
Id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru
Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri