Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 31/08/2017

Najčastejšie otázky - Práva cestujúcich v leteckej doprave

 • Moja batožina sa stratila počas nedávnej cesty s európskou leteckou spoločnosťou. Sťažoval som sa u leteckej spoločnosti, ale nie som úplne spokojný s ich reakciou. Môžem podať sťažnosť niekde inde?

  ÁNO – pri cezhraničných letoch môžete kontaktovať európske spotrebiteľské centrumEnglish vo vašej krajine. V prípade domáceho letu sa obráťte na vnútroštátne spotrebiteľské centrum vo vašej krajine.

 • Nedávno som si rezervoval letenku a pri platbe som bol šokovaný, aká je konečná cena po pripočítaní daní a poplatkov. Nemali by letecké spoločnosti uvádzať celkovú cenu letenky vrátane daní a poplatkov hneď na začiatku?

  ÁNO – cena za každú položku (cestovné, dane, poplatky a príplatky) musí byť jasne uvedená.

 • Mám nejaké práva, ak cestujem z krajiny mimo EÚ, napr. z USA do Paríža, v prípade, že sa môj let zruší?

  ÁNO – ak letecká spoločnosť, s ktorou cestujete, získala licenciu v európskej krajine.

 • Rezervoval som si let z Londýna do Barcelony. V dôsledku hustej premávky som prišiel na letisko neskoro, ale tesne pred tým, ako sa uzavrel odletový východ. Nebolo mi umožnené nastúpiť do lietadla. Mám nejaké práva?

  NIE – keďže ste nesplnili podmienku a nedostavili ste sa na odbavenie v rámci stanovenej lehoty.

 • Existuje nejaká lehota, v rámci ktorej môžem podať súdnu žalobu o náhradu za zrušenie letu?

  To závisí od vnútroštátnych právnych predpisov v jednotlivých európskych krajinách, a táto lehota teda môže byť v rámci EÚ rôzna.

 • Mám nejaké práva, ak nemôžem nastúpiť na nadväzný let, pretože som prišiel neskoro z dôvodu meškania prvého letu?

  ÁNOak sú lety súčasťou jednej rezervácie, dopravca vám musí ponúknuť výber medzi vrátenie ceny letenky a čo najskorší let naspäť na letisko odletu alebo vás presmerovať do konečnej destinácie, a to buď čo najskôr, alebo neskôr podľa vášho výberu. Prepravné podmienky musia byť porovnateľné, ale podliehajú dostupnosti voľných miest. Ak vás presmerovali a do konečnej destinácie sa dostanete až o tri hodiny alebo neskôr, máte nárok na náhradu.

 • Dnes ráno mám odletieť z Londýna, ale práve som dostal od leteckej spoločnosti správu s upozornením, že môj let bol zrušený. Mám nejaké práva?

  ÁNO – máte práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ. Máte nárok na náhradu všetkých nákladov na letenku za tú časť cesty, ktorá sa neuskutočnila, alebo na presmerovanie pri najbližšej príležitosti. Ak ste už na letisku a rozhodnete sa pre presmerovanie, máte tiež nárok na jedlo a občerstvenie v množstve primeranom dĺžke čakania, na dva telefónne hovory, textové správy alebo e-maily. Ak bol váš let preložený na deň po naplánovanom odlete, máte nárok na ubytovanie v hoteli a v závislosti od okolností na peňažnú náhradu.
 • Môj let mal meškanie štyri hodiny. Mám nárok na peňažnú náhradu?

  Ak váš let mešká viac ako tri hodiny a letecká spoločnosť nemôže dokázať, že omeškanie bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť primeranými opatreniami, mali by ste mať nárok na peňažnú náhradu.
   
 • Pri odbavení na letisku mi bolo oznámené, že môj let z Bruselu do Londýna bol zrušený. Rozhodol som sa necestovať. Zástupcovia leteckej spoločnosti ma informovali, že mi vrátia peniaze za letenku a dostanem finančnú náhradu. Odvtedy uplynuli týždne a stále som nič nedostal. Existuje nejaká lehota na vyplatenie ceny letenky a náhrady?

  ÁNO – peniaze za letenku vám mali byť vrátené do siedmich dní od zrušenia letu. Platba náhrady závisí od dôvodu, pre ktorý bol let zrušený, ale pravidlá EÚ nestanovujú lehotu na zaplatenie náhrady.
 • Mám nárok na náhradu len v prípade letov, ktoré boli zrušené, alebo aj v prípade dlhého meškania letov?

  Oboje. V prípade zrušenia alebo meškania letu spôsobeného mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť (napr. veľmi nepriaznivé počasie), si nemôžete uplatniť právo na náhradu. V prípade zrušenia alebo meškania letu z dôvodu mimoriadnych okolností strácate nárok na náhradu, avšak dopravca vám musí ponúknuť pomoc (vrátenie ceny letenky alebo presmerovanie) a starostlivosť (jedlá a/alebo ubytovanie) počas čakania na alternatívnu dopravu.
   
Získať hlavné informácie o tejto téme
Práva cestujúcich v leteckej doprave
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo