Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 31/08/2017

Časté otázky - Práva cestujících v letecké dopravě

 • Jedna evropská letecká společnost mi nedávno ztratila zavazadlo. Podal jsem na ni stížnost. Nejsem ale úplně spokojený, jak na ni reagovala. Mohu podat stížnost někam jinam?

  ANO – Pokud jde o přeshraniční let, můžete se obrátit na evropské spotřebitelské centrumEnglish ve vaší zemi . V případě, že jde o vnitrostátní let, kontaktujte vnitrostátní spotřebitelské centrum vaší země.

 • Při rezervaci letu mě nedávno velmi nepříjemně překvapilo, jak se zvýšila cena, když byly započteny taxy a poplatky.  Letecké společnosti přece mají povinnost uvádět celkovou cenu letenky, včetně daní a poplatků, už od začátku?

  ANO – Navíc musí být jasně uvedeno, jaká je výše každé položky (vlastní cena letenky, taxy a poplatky a příplatky).

 • Pokud je můj let zrušen a já jsem měla cestovat ze země mimo EU, například z USA do Paříže, vztahují se na mě také práva cestujících v letecké dopravě?

  ANO – Pokud má váš letecký dopravce licenci v jedné z evropských zemí.

 • Rezervoval jsem si let do Barcelony z Londýna.  Kvůli dopravním zácpám jsem sice přijel na letiště pozdě, ale těsně předtím, než byl východ do letadla uzavřen.  Nástup do letadla mi přesto nebyl umožněn.  Vztahují se na mě v této situaci práva cestujících v letecké dopravě?

  NE – Nesplnil jste totiž požadavek dostavit se v předepsaném časovém limitu k odbavení.

 • Existuje lhůta, v níž mohu podat žalobu na náhradu škody za zrušený let?

  To záleží na vnitrostátním právu v každé evropské zemi, takže situace se bude v rámci EU lišit.

 • Vztahují se na mě práva cestujících v letecké dopravě, když mi není povoleno nastoupit na navazující let, protože jsem k východu přišla pozdě v důsledku zpoždění předchozího letu?

  ANO – V případě, že jsou lety součástí jedné rezervace, má dopravce povinnost vám nabídnout buď náhradu za letenku a nejbližší možný zpáteční let na výchozí letiště NEBO časově nejbližší možné přesměrování do cílové destinace NEBO přesměrování v pozdějším čase, podle vašeho přání a za srovnatelných dopravních podmínek, s výhradou dostupnosti míst. Zvolíte-li přesměrování a do cíle dorazíte se zpožděním 3 hodiny nebo více, máte nárok na náhradu škody .

 • Z Londýna jsem měl dnes ráno letět na služební cestu, ale letecká společnost mi zaslala textovou zprávu, že let byl zrušen.  Vztahují se na mě v této situaci práva cestujících v letecké dopravě?

  ANO – Na tuto situaci se vztahují evropské předpisy o právech cestujících.  Máte nárok na náhradu plné ceny letenky za tu část cesty, která se neuskutečnila, nebo na přesměrování na nejbližší možný spoj.  Pokud jste již na letišti a zvolíte přesměrování, máte rovněž nárok na jídlo a občerstvení přiměřené čekací době a dále na dva telefonní hovory, textové zprávy nebo e-maily.  Pokud se má náhradní let uskutečnit následující den, máte rovněž právo na nocleh, a v závislosti na okolnostech na peněžní náhradu.
 • Můj let byl zpožděn o 4 hodiny.  Mám nárok na finanční odškodnění?

  Pokud se let zpozdí o více než tři hodiny, máte nárok na finanční odškodnění, pokud letecká společnost nemůže prokázat, že zpoždění bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým nebylo možné přiměřenými opatřeními zabránit.

   
 • Když jsem se dostavila k odbavení, sdělili mi, že můj let z Bruselu do Londýna byl zrušen.  Cestu jsem tedy zrušila. Bylo mi sděleno, že mi vrátí peníze za letenku a že dostanu finanční odškodnění.  Je to už několik týdnů, a já jsem stále nic nedostala.  Existuje u výplaty náhrad a odškodnění nějaká lhůta?

  ANO – Vrácení ceny letenky má proběhnout do sedmi dnů po zrušení cesty. Podmínky odškodnění závisí na důvodu zrušení letu. Pro výplatu náhrady škody právní předpisy EU lhůtu nestanoví.
 • Mám nárok na odškodnění pouze za lety, které byly zrušeny, nebo o ni mohu žádat i za zpožděné lety?

  Oboje. Na náhradu však nárok nevzniká tehdy, došlo-li ke zrušení nebo zpoždění z důvodu mimořádných okolností, například kvůli špatnému počasí. Pokud ke zrušení nebo zpoždění došlo z důvodu mimořádných okolností, nevzniká sice nárok na náhradu, ale přepravce vám vždy musí během čekání nabídnout pomoc (vrácení peněz za letenku nebo přesměrování, stravu a/nebo ubytování).

   
Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Práva cestujících v letecké dopravě
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství