Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 12/04/2017

Zájezdy (dovolená s komplexními službami)

Většina typů zájezdů se v terminologii daného odvětví přesněji označuje jako souborné služby v oblasti cestovního ruchu – jde o ty typy, při nichž pořizujete kombinaci turistických služeb k cestě, výletu nebo dovolené, a to pokud

 • trvá více než 24 hodin
 • a zahrnuje přenocování.

Tento balíček služeb navíc musí být připraven předem a musí zahrnovat alespoň 2 z těchto služeb:

 • doprava
 • ubytování
 • ostatní služby, které představují významnou součást kombinace (například lyžařský průkaz na dobu trvání vašeho dovolené, prohlídka památek).

Musí se také prodávat za celkovou cenu (tzn. cenu, která zahrnuje všechny složky kombinace služeb).

Pravidla, jimiž se řídí poskytování těchto souborných služeb, platí i pro případy, kdy jsou jednotlivé služby účtovány zvlášť.

Ověřte u provozovatele zájezdu nebo cestovní kanceláře, zda ve vaší zemi existují také pravidla pro zájezdy, které trvají méně než 24 hodin nebo nezahrnují přenocování.

Pravidla EUEnglish se vztahují jak na rezervaci, tak na samotný průběh zájezdu. K těm nejdůležitějším patří:

 • Musí vám být poskytnuty jasné a přesné informace o všech aspektech zájezdu, a to ještě před podpisem smlouvy (včetně informací o dodatečném cestovním pojištění, pasových a vízových náležitostech a zdravotních dokladech).
 • Alespoň jeden subjekt musí nést zodpovědnost za zájezd jako celek – i přesto, že jednotlivé služby mohou poskytovat různé společnosti. Může to být pořadatel zájezdu (provozovatel zájezdu neboli tour operátor), maloobchodník (cestovní kancelář) nebo oba. Daný subjekt vám musí na sebe poskytnout kontakt (pro případ, že by bylo během vaší dovolené nutné podat stížnost nebo po návratu domů požadovat náhradu škody).
 • V případě, že nastanou problémy, máte právo na asistenci. Provozovatel zájezdu nebo cestovní kancelář vám proto musí poskytnout telefonní číslo pro případ nouze.
 • Pokud pořadatel nebo prodejce zájezdu zkrachuje, existují záruky, na jejichž základě dostanete peníze zpět, a v případě, že jste se už vydali na cestu, vám bude zajištěn návrat domů. Praktické provedení těchto pravidel se odvíjí od vnitrostátních pravidel a od toho, u kterého subjektu má pořadatel nebo prodejce pro tyto případy zajištěnu ochranu.
 • Účast na již zarezervovaném zájezdu můžete v případě, že se jej nemůžete zúčastnit, převést na jinou osobu. Je však možné, že budete muset uhradit dodatečné náklady, které z tohoto převodu vyplynou.
 • Cenu, kterou uvádí smlouva, lze zvýšit pouze za jasných, konkrétních okolností (např. vyšší náklady na dopravu, daně nebo poplatky vyžádané třetími stranami nebo změna směnných kurzů), avšak nejpozději do 20 dnů před začátkem zájezdu.
 • Pokud pořadatel nebo prodejce výrazně změní program zájezdu (včetně ceny) a vy se rozhodnete se jej nezúčastnit, dostanete peníze zpět nebo se můžete rozhodnout pro jinou kombinaci poskytovaných služeb. Totéž platí v případě, kdy zájezd zruší jeho pořadatel. V některých případech můžete mít rovněž nárok na náhradu škody.

Tato pravidla se NEVZTAHUJÍ na případy, kdy si zájezd sami sestavíte tak, že nakoupíte od maloobchodníků nebo na internetu různé složky, které nejsou nijak spojeny.

Pokud během vaší dovolené nastanou problémy, které jste nezavinili (například je zrušena prohlídka památky nebo hotel neodpovídá původnímu popisu), měli byste co nejrychleji kontaktovat jeden z těchto subjektů:

 • pořadatele
 • nebo případně místního delegáta

Ti by měli okamžitě vyvinout veškeré úsilí v zájmu vyřešení daného problému.

Pokud problém přetrvává, shromážděte co nejvíce důkazů (např. fotografie) a podejte po návratu domů stížnost.

V některých zemích je třeba se nejdříve obrátit na cestovní kancelář, která vám zájezd prodala. Jinde je třeba stížnost na zájezd podat v určité lhůtě.

Pokud se stížností neuspějete, zkuste se obrátit na evropské spotřebitelské centrum (síť ESC ). To je užitečné zejména v případech, kdy pořadatel zájezdu sídlí v jiné zemi EU.

Příklad

Výrazná změna zásadního prvku zájezdu

Belgičan Michel si zarezervoval 3týdenní zájezd do Řecka u řeckého pořadatele. Skládal se z 14denního poznávacího zájezdu s průvodcem, po němž měl následovat týdenní pobyt u moře. Jen několik dní před plánovaným odjezdem však Michelovi bylo oznámeno, že 14denní poznávací část nemůže proběhnout. Místo toho mu byl nabídnut zájezd skládající z týdenního pobytu u moře, po kterém by naopak teprve následovala 10denní poznávací část. To mu nevyhovovalo, protože kratší poznávací část neobsahovala prohlídku památek, o které měl největší zájem, a navíc nechtěl, aby pobyt u moře poznávacímu zájezdu předcházel. Na doporučení Michel kontaktoval evropské spotřebitelské centrum, kde ho informovali o tom, že má 3 možnosti:

 • může akceptovat nabídku pořadatele s tím, že ten mu musí rovněž nabídnout odpovídající slevu
 • může po pořadateli požadovat náhradní kombinaci služeb nebo
 • může celý zájezd zrušit a v tom případě musí dostat všechny peníze zpět a případně může požadovat další odškodnění

S těmito informacemi se Michel obrátil na pořadatele zájezdu znovu. Nakonec si vybral první možnost a byla mu poskytnuta sleva ve výši 50 % původní ceny.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství