Podnikání
Poslední kontrola: 09/11/2022

Placení DPH při nákupu či prodeji auta

Pokud kupujete či prodáváte auto v EU nebo kupujete vozidlo mimo EU a chcete ho do Unie dovézt, zjistěte si, jaké DPH musíte zaplatit.

Informace na těchto stránkách se týkají pravidel placení DPH při nákupu nebo prodeji automobilu soukromou osobou. Hledáte-li informace o pravidlech placení DPH podniky, najdete je na stránkách týkajících se transakcí mezi podniky.

Kupujete vůz nebo podáváte ojetý?

Kde auto kupujete?

Kupujete-li auto v některé z dalších zemí EU, nemusíte při jeho převozu do země bydliště platit clo.

Kdo auto prodává?

Kupujete-li auto od soukromého prodejce, nemusíte v zemi prodejce platit DPH. Tuto daň musíte zaplatit až v zemi, kde vozidlo zaregistrujete. DPH by mělo být účtováno z celkové ceny automobilu, která zahrnuje i příslušenství a související náklady, jako jsou poplatky za jeho dopravu při dodání.

Soukromý prodejce bude moci v zemi, kde auto původně zakoupil, požádat o vrácení části DPH. Výše vratné DPH, kterou obvykle vypočítá daňový úřad, bude úměrná době, po kterou prodejce vozidlo používal. Pokud máte jako prodávající dotaz ohledně předpisů týkajících se vašich povinností a toho, jak si nechat část DPH zpětně proplatit, obraťte se na příslušný vnitrostátní daňový orgánOtevřít jako externí odkaz.

Za auto žádné DPH platit nemusíte.

Tuto daň musíte zaplatit až v zemi, kde vozidlo zaregistrujete. DPH by mělo být účtováno z celkové ceny automobilu, která zahrnuje i příslušenství a související náklady, jako jsou poplatky za jeho dopravu při dodání.

Kupujete-li auto v jedné zemi EU a hodláte ho zaregistrovat v jiné zemi EU, musíte o tom informovat prodejce, abyste tam nemuseli platit DPH.

Pokud jste DPH zaplatili dvakrát (tzn. jak v zemi, kde bylo zakoupeno, tak v zemi, kde bylo registrováno), máte nárok na vrácení peněz. Tuto otázku musíte vyřešit s prodejcem nebo s daňovým úřademOtevřít jako externí odkaz v zemi, kde auto kupujete.

Typická situace

Mario žije v Itálii a rozhodne se koupit nové auto v Německu. Jelikož je vůz nový, musí Mario zaplatit DPH v Itálii, kde chce auto zaregistrovat. Prodejce je však odpovědný za zaplacení DPH německým finančním orgánům, a musí tak prokázat, že automobil bude přepraven do jiné země EU a tam zaregistrován. Požádá proto Maria, aby zaplatil DPH v Německu jako záruku.

Poté, co Mario zaregistruje auto v Itálii a zaplatí tam DPH, může poslat doklad prodejci v Německu a požádat ho o vrácení DPH, kterou tam zaplatil.

Pozor!

Stanovení data dodání vozidla se v jednotlivých zemích liší. Může se buď jednat o datum, kdy jste podepsali objednávku, nebo datum vystavení faktury.

Kupujete-li si ojeté vozidlo z autobazaru, může nebo také nemusí být DPH účtováno a uvedeno samostatně na faktuře.

To závisí na tom, jak se obchodník rozhodne DPH z tohoto vozidla vypočítat. Další informace o pravidlech týkajících se placení DPH se dozvíte od příslušného daňového orgánu v zemi, kde vozidlo kupujete.

Při koupi ojetého vozu v jiné zemi EU žádné DPH platit nemusíte. Vůz však musíte zaregistrovat v zemi trvalého bydliště a zaplatit tam registrační poplatky a silniční daň.

Stejně jako u jiného dováženého zboží, musíte zaplatit clo a dovozní DPH.

Informace o tom, jak vyplnit celní prohlášení, zaplatit daň, nebo o případných daňových úlevách vám sdělí na celnímOtevřít jako externí odkazdaňovém úřaděOtevřít jako externí odkaz.

Je vozidlo nové nebo ojeté?

Pokud auto prodáváte, nemusíte jako soukromá osoba žádné DPH účtovat.

Jestliže prodáváte auto, které je klasifikováno jako nové, zákazníkovi v jiné zemi EU, bude muset za něj kupující uhradit DPH v zemi, kde se ho rozhodne zaregistrovat. V takovém případě budete moci v zemi, kde jste auto původně zakoupili, požádat o vrácení části DPH.

Výši vratné DPH vypočítá daňový úřad v zemi, kde jste auto původně zakoupili. Měla by být přiměřená době, po kterou jste vůz používali.

Typická situace

Proplacení části DPH při prodeji nového auta

Sofie koupila v Dánsku nové auto za 30 000 eur. Navíc zaplatila DPH ve výši 7 500 eur (sazba DPH činí v Dánsku 25 %). Během 4 měsíců s ním najezdila 7 000 km. Poté se rozhodla ho prodat Jonasovi za 16 000 eur. Pro daňové účely je auto stále považováno za nové.

Jonas žije v Rakousku a auto si tam doveze. Rakouskému daňovému úřadu zaplatí DPH ve výši 3 200 eur (sazba DPH činí v Rakousku 20 %).

Sofie by si jako prodávající měla být vědoma toho, že může část DPH vyžádat zpět. Pokud by DPH za druhý prodej byla účtována v Dánsku, činila by její výše 4 000 eur (tzn. 25 % z 16 000 eur). Jelikož je toto auto stále považováno za nové, má Sofie nárok na to, aby ji dánské úřady zaplatily 4 000 eur ze 7 500, které na dani zaplatila při koupi vozidla.

Pozor!

Stanovení data dodání vozidla se v jednotlivých zemích liší. Může se buď jednat o datum, kdy jste podepsali objednávku, nebo datum vystavení faktury.

Pokud auto prodáváte, nemusíte jako soukromá osoba žádné DPH účtovat.

Viz také

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: