Podnikání
Poslední kontrola: 03/11/2020

Placení DPH při nákupu či prodeji auta

Týká se vás brexit?

Pokud kupujete či prodáváte auto v EU nebo kupujete vozidlo mimo EU a chcete ho do Unie dovézt, zjistěte si, jaké DPH musíte zaplatit.

Informace na této stránce se vztahují na pravidla DPH při nákupu nebo prodeji automobilu soukromou osobou, netýkají se transakcí mezi podniky.

Kupujete nebo podáváte vůz?

Kde auto kupujete?

Kupujete-li auto v některé ze zemí EU, nemusíte při jeho převozu do země bydliště platit clo.

Kdo auto prodává?

Kupujete-li auto od soukromého prodejce, nemusíte v zemi prodejce platit DPH. Tuto daň musíte zaplatit až v zemi, kde vozidlo zaregistrujete. DPH by se mělo platit z celkové ceny automobilu, která zahrnuje i příslušenství a související náklady, jako jsou poplatky za dopravu.

Soukromý prodejce bude moci v zemi, kde auto původně zakoupil, požádat o vrácení části DPH. Vratné DPH vypočítává obvykle daňový úřad a jeho výše je úměrná době, během které prodávající auto v dané zemi EU využíval. Podrobné informace o povinnostech prodejce a o vrácení DPH vám podají na příslušném daňovém úřaděfrdeen .

Za auto žádné DPH platit nemusíte.

Tuto daň musíte zaplatit až v zemi, kde vozidlo zaregistrujete. DPH by se mělo platit z celkové ceny automobilu, která zahrnuje i příslušenství a související náklady, jako jsou poplatky za dopravu.

Kupujete-li si auto v jedné zemi EU a chcete jej převést a zaregistrovat v jiné zemi Unie, musíte o tom prodejce informovat, abyste zbytečně neplatili DPH i tam.

Pokud jste DPH zaplatili dvakrát (tzn. jak v zemi, kde bylo auto zakoupeno, tak v zemi, kde bylo zaregistrováno), máte nárok na vrácení peněz. Tuto otázku musíte nejdříve řešit s prodejcem nebo jako druhý krok s daňovým úřademfrdeen v zemi, kde jste auto zakoupili.

Typická situace

Mario žije v Itálii a rozhodne se koupit nové auto v Německu. Jelikož je vůz nový, musí Mario zaplatit DPH v Itálii, kde chce auto zaregistrovat. Prodejce je však odpovědný za zaplacení DPH německým finančním orgánům, a musí tak prokázat, že automobil bude přepraven a zaregistrován v jiné zemi EU. Požádá proto Maria, aby zaplatil DPH v Německu jako zástavu.

Poté, co Mario zaregistruje auto v Itálii a zaplatí tam DPH, může poslat doklad prodejci v Německu a požádat ho o vrácení DPH, kterou tam zaplatil.

Pozor!

Datum dodání vozidel se v jednotlivých zemích liší. Může se buď jednat o datum, kdy jste podepsali objednávku, nebo datum vystavení faktury.

Kupujete-li ojeté vozidlo od obchodníka, může, ale také nemusí vám být DPH účtována a uvedena samostatně na faktuře.

Závisí to na tom, jak se obchodník rozhodne pro výpočet DPH u tohoto vozidla. Další informace o platných pravidlech pro placení DPHen vám podá také daňový úřadfrdeen v zemi, kde auto kupujete.

Při koupi ojetého vozu v jiné zemi EU žádné DPH platit nemusíte. Vůz však musíte zaregistrovaten v zemi svého trvalého bydliště a zaplatit tam registrační poplatky a silniční daň.

Stejně jako u jiného dováženého zboží, musíte zaplatit clo a dovozní DPH.

Informace o tom, jak vyplnit celní prohlášení, zaplatit daň, nebo o případných daňových úlevách vám sdělí na celnímen a daňovém úřaděfrdeen .

Je vozidlo nové nebo ojeté?

Pokud auto prodáváte, nemusíte jako soukromá osoba žádné DPH účtovat.

Jestliže prodáváte auto, které je klasifikováno jako nové, zákazníkovi v jiné zemi EU, bude muset za něj kupující uhradit DPH v zemi, kde se ho rozhodne zaregistrovat. V takovém případě budete moci v zemi, kde jste auto původně zakoupili, požádat o vrácení části DPH.

Výši vratné DPH vypočítá daňový úřad v zemi, kde jste auto původně zakoupili. Měla by být přiměřená době, po kterou jste vůz používali.

Typická situace

Proplacení části DPH při prodeji nového auta

Sofie koupila v Dánsku nové auto za 30 000 eur. Navíc zaplatila DPH ve výši 7 500 eur (25 %). Během 4 měsíců s ním najezdila 7 000 km. Poté se rozhodla ho prodat Jonasovi za 16 000 eur. Pro daňové účely je auto stále považováno za nové.

Jonas žije v Rakousku a auto si tam doveze. Rakouskému daňovému úřadu zaplatí DPH ve výši 3 200 eur (sazba DPH činí v Rakousku 20 %).

Sofie by si jako prodávající měla být vědoma toho, že může část DPH vyžádat zpět. Pokud by DPH za druhý prodej byla účtována v Dánsku, činila by její výše 4 000 eur (tzn. 25 % z 16 000 eur). Jelikož je toto auto stále považováno za nové, má Sofie nárok na to, aby ji dánské úřady zaplatily 4 000 eur ze 7 500, které na dani zaplatila při koupi vozidla.

Pozor!

Datum dodání vozidel se v jednotlivých zemích liší. Může se buď jednat o datum, kdy jste podepsali objednávku, nebo datum vystavení faktury.

Pokud auto prodáváte, nemusíte jako soukromá osoba žádné DPH účtovat.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: