Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 01/06/2022

Vytvoření firemních internetových stránek

Doménová jména

Doménové jméno je přesměrování z adresy internetového protokolu (IP), což je řada číslic, jako např. 136.173.60.59 nebo 91.194.202.11. Dobře vybrané doménové jméno funguje jako digitální vstup do vašeho obchodu, a proto by mělo být snadno zapamatovatelné, např. europarl.europa.eu. Snažte se tedy vymyslet jméno, které je jednoduché a uživatelsky vstřícné.

Jakmile se pro některé rozhodnete, můžete přistoupit k registraci doménového jména, což zajistí, že bude odkazovat pouze na vaše stránky.

Povinnost uvést na internetových stránkách kontakty a další důležité informace

Jako podnik máte ze zákona povinnost poskytnout zákazníkům na svých internetových stránkách tyto informace:

Vykonáváte-li činnost, na kterou se vztahují požadavky na odbornou kvalifikaci, musíte rovněž v tomto ohledu splňovat požadavky těch zemí, v nichž poskytujete své služby. Více informací vám poskytne každé vnitrostátní kontaktní místo en . V daném případě byste měli rovněž uvést údaje o vašem pojištění nebo příslušných finančních zárukách, jakož i odkaz na předpisy, jimiž se vaše povolání řídí, a informace o tom, kde tyto předpisy najít. Pokud již nabízíte nebo chcete poskytovat své odborné služby v zahraničí, najdete více informací na naší stránce věnované této otázce.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a další právní upozornění

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti je právní upozornění, které na své internetové stránky umisťujete s cílem omezit vaši odpovědnost za použití vašich stránek a jejich obsahu. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti je určeno pro obecnou informaci, a ačkoli nemůže vaše internetové stránky plně chránit před případnými spory, pomáhá:

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti se může vztahovat téměř na vše, co na své internetové stránky umístíte. Obvykle se zobrazuje na každé ze stránek (například v zápatí jako hypertextový odkaz). Uživatele můžete přimět, aby si před používáním vašich služeb přečetl úplné prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Co v tomto prohlášení uvedete, sice závisí na vašem uvážení (ideálně po poradě s právníkem), jsou ale určité prvky, které obsahovat musí:

Používání souborů cookie na vašich internetových stránkách

Cookies jsou informace vyměňované s uživatelem vašich internetových stránek. V okamžiku, kdy vaše stránky otevře, se tyto informace uloží v textovém souboru na jeho pevném disku. Existují různé druhy cookies:

Typy cookies, které používáte, buď vyžadují souhlas uživatele, nebo nikoli, a to v závislosti na jejich zamýšleném použití. Tyto informace nezapomeňte pravidelně aktualizovat a v případě potřeby o nich uživatele informujte.

Vyhněte se bezdůvodnému zeměpisnému blokování (tzv. geo-blockingu)

Pokud prodáváte zboží a služby prostřednictvím svých internetových stránek, nesmíte nabízet méně výhodné podmínky nebo odepřít zákazníkům přístup ke konkrétním položkám pouze z důvodu jejich státní příslušnosti nebo místa jejich aktuálního pobytu. Výjimku tvoří mimořádné případy, kdy to vyžaduje zvláštní vnitrostátní právo. Tyto praktiky jsou známy jako zeměpisné blokování.

Nařízení o zeměpisném blokování se vztahuje na online i offline prodej hmotného zboží, jako jsou oděvy, obuv nebo doplňky, jakož i na některé online digitální služby (cloudové služby, uchovávání dat, webhosting). Při vytváření internetových stránek musíte dodržovat určité povinnosti a dát si pozor, aby na vašich stránkách nebylo používání zeměpisného blokování nastaveno:

+ +

Povinnost V čem spočívá?
Umožnit uživateli přístup Nesmíte omezovat přístup ke svému internetovému obchodu nebo jiným online službám pouze na základě IP adresy, státní příslušnosti nebo zeměpisné polohy vašich zákazníků. Pokud to však vyžadují zvláštní právní předpisy dané země, můžete přístup odepřít za předpokladu, že to řádně zdůvodníte.
Formuláře pro všechna příslušná území Pokud máte na svých stránkách formuláře, do nichž zákazníci vyplňují fakturační adresu nebo kontaktní údaje, měli byste jim umožnit, aby své osobní údaje vyplnili ve formátu, který není omezen na konkrétní zemi nebo region. Na druhé straně lze omezit formáty dodacích adres pouze na země, kam dodání poskytujete.
Zákaz přesměrování uživatele Zákazníka nemůžete přesměrovat do regionální verze vašeho internetového obchodu, pokud vám k tomu nedá výslovný souhlas. V takovém případě byste mu rovněž měli dát možnost vrátit se na stránky, které si původně otevřel. Tento souhlas můžete uložit do jeho preferencí. Zákazník by měl mít zároveň možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.
Zákaz měnit ceny Nabídku výrobků, obchodní podmínky nebo ceny v internetovém obchodě byste neměli automaticky měnit na základě zeměpisných údajů o zákazníkovi, jako je jeho IP adresa, bydliště nebo způsob platby.
Zákaz rozlišování mezi podobnými způsoby platby Pokud váš internetový obchod akceptuje konkrétní platební prostředek, jako jsou debetní nebo kreditní karty od stejného sdružení vydavatelů platebních karet, měli byste použití tohoto prostředku umožnit všem zákazníkům za předpokladu, že byly karty vydány v EU/EHP. Nemůžete automaticky odmítnout platební prostředek pouze z důvodu, že byl vydán na určitém území.

Zajistěte použitelnost a přístupnost vašich stránek

Elektronická přístupnost pomáhá osobám se zdravotním postižením, starším osobám a osobám z méně technicky rozvinutých oblastí se na vašich stránkách lépe orientovat. Konsorcium W3C vydalo příručku, v níž se uvádí, jakými základními prvky lze přístupnost internetových stránek zajistit en . To vám pomůže vytvořit web, který odpovídá předpisům o elektronické přístupnosti. Pokud jste své internetové stránky již vytvořili, můžete na základě této příručky otestovat, jak dalece je váš web přístupný.

Poté, co jste vytvořili nebo aktualizovali své internetové stránky podle příručky W3C a vyhodnotili stupeň jejich přístupnosti, můžete na svůj web umístit zvláštní ikonu en , která známkou přístupnosti webu.

V příručce Europa Web Guide en se můžete dočíst, jak požadavky na přístupnost internetových stránek zajišťuje Evropská unie.

Použitelnost vyjadřuje, jak snadné je váš web prohlížet, jakým způsobem se na stránkách řadí a zobrazují informace a jak je pro uživatele snadné se stránkami komunikovat. Lepší použitelnost zlepšuje pozici stránek ve výsledcích vyhledavačů, zvyšuje počet a kvalitu návštěv a může vést k lepšímu přepočítacímu koeficientu, jenž může zahrnovat počet osob, které si po návštěvě vašeho webu něco koupí.

Hlavními prvky použitelnosti internetových stránek jsou:

Existuje mnoho nástrojů, které vám pomohou opravit chyby v použitelnosti vašich internetových stránek - včetně doby načítání, používání obrázků a chyb v programování. Evropská komise za tímto účelem vytvořila soubor testů použitelnosti en , díky nimž můžete svůj web zdokonalit.

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: