Poslední kontrola: 02/04/2022

Nekalé cenové praktiky

V celé Evropské unii musí prodejci uvádět ceny výrobků dostatečně jasně, aby mohli zákazníci snadno porovnávat podobné produkty a činit informovaná rozhodnutí – a to bez ohledu na to, jak je výrobek balen nebo po kolika kusech se prodává.

Společnosti mají ze zákona povinnost zajistit, aby cenu ve svých nabídkách uváděli naprosto jednoznačně.

Úplnost informací o ceně

Ceny uvedené v nabídce musí být konečné, tzn. musí zahrnovat všechny daně a poplatky. Pokud by se přece jen mohly v konečné ceně odrazit dodatečné náklady, které nelze předem vypočítat, je třeba to zákazníkům sdělit předem.

Typická situace

Do celkové ceny letenky musí být zahrnuty daně a poplatky

Karolína si na stránkách jednoho leteckého dopravce našla velmi levné letenky do Španělska. Když však provedla všechny kroky rezervace, konečná cena se kvůli různým poplatkům, které během transakce nebyly uvedeny, zdvojnásobila.

Obrátila se proto na oddělení služeb zákazníkům, kde jí bylo sděleno, že původní cena byla pouze orientační. Když zavolala na české spotřebitelské centrum, potvrdili jí, že letecké společnosti jsou sice oprávněny účtovat další poplatky za zavazadla nebo občerstvení, ale musí jejich výši uvádět od samého počátku (společně se všemi ostatními dodatečnými poplatky, daněmi apod.). Náklady, které nevznikají odběrem dodatečných volitelných služeb (např. administrativní poplatky nebo poplatky za platbu), musí být vždy zahrnuty v základní ceně.

Letecká společnost poté začala uvádět všechny příplatky jasným a jednoznačným způsobem hned od začátku rezervačního procesu.

Pokud je v inzerci produkt nabízen „zdarma", nesmí být po zákazníkovi vyžadovány další poplatky kromě částky za:

Možnost porovnání – jednotková cena

Zákazník by měl mít vždy možnost porovnat ceny zboží různých značek a balení různých velikostí – aby si mohl například spočítat, kolik ušetří nákupem rodinného balení pomerančového džusu.

Za tímto účelem musí být všechny výrobky opatřeny nejen prodejní cenou, ale také cenou za jednotku – musí být uvedena například cena za kilogram nebo za litr. Tato informace musí být podaná srozumitelně, čitelně a musí být snadno vyhledatelná.

Toto pravidlo platí také pro reklamní materiál, ve kterém se prodejní cena uvádí.

Typická situace

Zkontrolujte si jednotkovou cenu výrobku

Katka žije poblíž rakouských hranic. Je na mateřské s 5měsíční dcerkou. Už dávno ví, že v Čechách jsou dětské pleny strašně drahé, a začala si proto zjišťovat ceny v Rakousku.

Objevila, že jeden rakouský prodejce nabízí balení plen, které obvykle kupuje doma, za stejnou cenu, až na to, že v jednom balení prodává 140 kusů, na rozdíl od toho českého, kde jich je jenom 90. Pleny se jí tak vyplatí jezdit kupovat za hranice.

Výjimky

Níže uvádíme příklady zboží, na které se pravidlo o uvádění jednotkové ceny nevztahuje, protože její uvedení by mohlo být zavádějící nebo protože jde jednoduše o zboží zvláštní povahy:

Cenová diskriminace je nepřípustná

Občanům EU nemůže být při nákupu zboží nebo služby účtována vyšší cena jen z toho důvodu, že žijete v jiné zemi nebo máte jinou státní příslušnost. Určité cenové rozdíly mohou být sice oprávněné na základě objektivních kritérií, ne však na základě státní příslušnosti. Může se jednat například o rozdíly ve výši poštovného při zasílání do různých zemí. Nicméně obchodníci však mají možnost stanovit různé čisté prodejní ceny v různých prodejních místech – v kamenném obchodě a na internetu. Případně mohou své zvláštní cenové nabídky zacílit pouze na určitý region v rámci členského státu. Podle pravidel EU však musí být takové nabídky dostupné i spotřebitelům z ostatních zemí EU.

K omezení přístupu ke zboží či službám pro zákazníky z různých zemí EU však nelze ospravedlnit v těchto třech situacích:

Pokud obchodník provozuje několik verzí stejných internetových stránek v několika zemích, např. prodává zboží v online obchodě v několika státech EU, měli byste mít možnost se rozhodnout, kterou verzi stránek použijete. Pokud vás obchodník bude chtít přesměrovat na konkrétní mutaci stránek vaší země, musí od vás nejprve získat souhlas. I tak pak máte právo si kdykoli rozmyslet, z které stránky nakonec nákup provedete.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: