Poslední kontrola : 26/09/2018

Nekalé cenové praktiky

V celé Evropské unii musí prodejci uvádět ceny výrobků dostatečně jasně, aby mohli zákazníci snadno porovnávat podobné produkty a činit informovaná rozhodnutí – a to bez ohledu na to, jak je výrobek balen nebo po kolika kusech se prodává.

Společnosti mají ze zákona povinnost zajistit, aby cenu ve svých nabídkách uváděli naprosto jednoznačně.

Úplnost informací o ceně

Ceny uvedené v nabídce musí být konečné, tzn. musí zahrnovat všechny daně a poplatky. Pokud by se přeci jen mohly v konečné ceně odrazit dodatečné náklady, které nelze předem vypočítat, musí to být zákazníkům sděleno předem.

Typická situace

Karolína si na stránkách jednoho leteckého dopravce našla velmi levné letenky do Španělska. Když však provedla všechny kroky rezervace, konečná cena se kvůli různým poplatkům, které během transakce nebyly uvedeny, zdvojnásobila.

Karolína se proto obrátila na oddělení služeb zákazníkům, kde jí bylo sděleno, že původní cena byla pouze orientační. Když zavolala na české spotřebitelské centrum, potvrdili jí, že letecké společnosti jsou sice oprávněny účtovat další poplatky za zavazadla nebo občerstvení, ale musí jejich výši uvádět od samého počátku (společně se všemi ostatními dodatečnými poplatky, daněmi apod.). Náklady, které nevznikají odběrem dodatečných volitelných služeb (např. administrativní poplatky nebo poplatky za platbu), musí být vždy zahrnuty v základní ceně.

Po zásahu spotřebitelského centra letecká společnost začala uvádět všechny příplatky jasným a jednoznačným způsobem hned od počátku transakce.

Pokud je v inzerci produkt nabízen „zdarma", nesmí být po zákazníkovi vyžadovány další poplatky kromě částky za:

Možnost porovnání – jednotková cena

Zákazník by měl mít vždy možnost porovnat ceny zboží různých značek a balení různých velikostí – aby si mohl například spočítat, kolik ušetří nákupem rodinného balení pomerančového džusu.

Za tímto účelem musí být všechny výrobky opatřeny nejen prodejní cenou, ale také cenou za jednotku – musí být uvedena například cena za kilogram nebo za litr. Tato informace musí být jednoznačná, snadno čitelná a snadno vyhledatelná.

Toto pravidlo platí také pro reklamní materiál, ve kterém se prodejní cena uvádí.

Typická situace

Katka žije poblíž rakouských hranic. Je na mateřské s 5měsíční dcerkou. Už dávno ví, že v Čechách jsou dětské pleny strašně drahé, a začala si proto zjišťovat ceny v Rakousku.

Objevila, že jeden rakouský prodejce nabízí balení plen, které obvykle kupuje doma, za stejnou cenu, až na to, že v jednom balení prodává 140 kusů, na rozdíl od toho českého, kde jich je jenom 90. Pleny se jí tak vyplatí jezdit kupovat za hranice.

Nezapomeňte si při nákupu vždy zkontrolovat jednotkovou cenu!

Výjimky

Níže uvádíme příklady zboží, na které se pravidlo o uvádění jednotkové ceny nevztahuje, protože její uvedení by mohlo být zavádějící nebo protože jde jednoduše o zboží zvláštní povahy:

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Obraťte se na evropské spotřebitelské centrum ve vaší zemien

Obraťte se na některé spotřebitelské sdružení ve vaší zemien

Sdílet tuto stránku: