Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 28/02/2017

Partnerské soužití

Partnerstvím dvou osob můžeme rozumět manželství, registrované partnerstí či jednoduše soužití ve společné domácnosti.

Pokud se stěhujete v rámci Unie, například za prací, je třeba si uvědomit, že se v různých zemích na váš vztah uplatňují různá práva a povinnosti.

Užitečné informace najdete zde:

Veřejné konzultace