Podnikání
Poslední kontrola : 30/04/2018

Partnerské soužití

Partnerstvím dvou osob můžeme rozumět manželství, registrované partnerstí či jednoduše soužití ve společné domácnosti.

Pokud se stěhujete v rámci Unie, například za prací, je třeba si uvědomit, že se v různých zemích na váš vztah uplatňují různá práva a povinnosti.

Užitečné informace najdete zde:

Sdílet tuto stránku: