Poslední kontrola: 22/04/2022

Prošlý nebo ztracený cestovní pas

Koronavirus: Bezpečné obnovení cestování

Podle předpisů EU smějí občané (včetně kojenců) cestovat pouze s platným průkazem totožnosti nebo platným cestovním pasem.

Pokud však:

existuje v zemích EU systém, jak tyto situace řešit.

Každý stát EU si však může určit, zda umožní vstup na svoje území občanům EU bez platného cestovního dokladu, příp. jejich odjezd ze svého území.

Seznamte se s pravidly, která platí v zemích, do nichž cestujete.

Zvolit zemi

Jelikož neexistují žádné celoevropské předpisy upravující cestování bez cestovního dokladu, jsou podmínky a postupy v těchto případech v každém státě jiné (a může dojít k jejich změně bez předchozího upozornění). Pokud jste již svou cestu zahájili a:

Nezapomeňte, že i když vám jedna země povolí přicestovat nebo vycestovat bez platného cestovního dokladu, můžete být vyzváni k předložení cestovního dokladu v zemích, kterými projíždíte.

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: