Poslední kontrola: 24/01/2019

Prošlý nebo ztracený cestovní pas

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

Podle předpisů EU smějí občané (včetně kojenců) cestovat pouze s platným průkazem totožnosti nebo platným cestovním pasem.

Pokud však:

existuje v zemích EU systém, jak tyto situace řešit.

Každý stát EU si však může určit, zda umožní vstup na svoje území občanům EU bez platného cestovního dokladu, příp. jejich odjezd ze svého území.

Doporučujeme vám seznámit se s platnými předpisy a přečíst si informace (jsou-li k dispozici) na internetových stránkách orgánů státu, do něhož nebo z něhož cestujete :

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Jelikož neexistují žádné celoevropské předpisy upravující cestování bez cestovního dokladu, jsou podmínky a postupy v těchto případech v každém státě jiné (a může dojít k jejich změně bez předchozího upozornění). Pokud jste již svou cestu zahájili a:

Nezapomeňte, že i když vám jedna země povolí přicestovat nebo vycestovat bez platného cestovního dokladu, můžete být vyzváni k předložení cestovního dokladu v zemích, kterými projíždíte.

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: