Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 10/07/2017

Prošlý nebo ztracený cestovní pas

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
 • Publikace EU týkající se brexituEnglish
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Podle předpisů EU smějí občané (včetně kojenců) cestovat pouze s platným průkazem totožnosti nebo platným cestovním pasem.

Pokud však:

 • svůj pas ztratíte nebo je vám odcizen,
 • zjistíte, že je váš pas prošlý,

existuje v zemích EU systém, jak tyto situace řešit.

Každý stát EU si však může určit, zda umožní vstup na svoje území občanům EU bez platného cestovního dokladu, příp. jejich odjezd ze svého území.

Doporučujeme vám seznámit se s platnými předpisy a přečíst si informace (jsou-li k dispozici) na internetových stránkách orgánů státu, do něhož nebo z něhož cestujete :

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Jelikož neexistují žádné celoevropské předpisy upravující cestování bez cestovního dokladu, jsou podmínky a postupy v těchto případech v každém státě jiné (a může dojít k jejich změně bez předchozího upozornění). Pokud jste již svou cestu zahájili a:

 • nacházíte se v EU, měli byste se nejdříve obrátit na konzulát nebo velvyslanectví vaší země.
 • nacházíte se na území státu, který není členem EU, přičemž vaše země nemá v daném státě konzulát nebo velvyslanectví, máte právo požádat o konzulární ochranu English kteroukoli jinou zemi EU.

Nezapomeňte, že i když vám jedna země povolí přicestovat nebo vycestovat bez platného cestovního dokladu, můžete být vyzváni k předložení cestovního dokladu v zemích, kterými projíždíte.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství