Poslední kontrola: 11/02/2022

Investiční produkty

Pokud nechcete své peníze nechat ležet na běžném spořícím účtu a spíše je chcete investovat, nejspíše vám banka či pojišťovna nabídne některý z investičních produktů, fondů nebo některý typ investičního pojištění, tedy produktů, kterým se také říká „strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou" (PRIIPS). Na rozdíl od běžného spořícího účtu může hodnota této investice a příjem z investičního produktu klesat i stoupat.

Jelikož způsob fungování investičního produktu může být poměrně složitý, není vždy snadné pochopit, jakého výnosu můžete dosáhnout a jaká případná rizika podstupujete. Podle předpisů EU vám musí být před nákupem poskytnuty podrobné informace, abyste znali stupeň i povahu možného rizika.

Pozor!

Tyto předpisy EU se nevztahují na zaměstnanecké penzijní systémy, přímé investice (např. akcie), investiční produkty určené pro profesionální investory a produkty životního pojištění bez investiční složky pro retailové investory, u nichž se pojistné plnění vyplácí pouze v případě smrti nebo pracovní neschopnosti.

Důležité informace o investici

Před tím, než se rozhodnete pro určitý investiční produkt, musí vám osoba nebo organizace, která tento produkt prodává, předat dokument s názvem „Sdělení klíčových informací". Jedná se o standardizovaný dokument, který podává přesné odpovědi na otázky ohledně vlastností, rizik a nákladů spojených s investičním produktem, o nějž se zajímáte.

Sdělení klíčových informací nesmí mít více než tři strany velikosti A4 a musí obsahovat:

Čas na porovnání a výběr

Díky sdělení klíčových informací můžete jednotlivé investiční produkty od různých poskytovatelů snadno porovnat a vybrat si ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Tyto klíčové informace proto musíte obdržet s určitým předstihem, abyste měli dostatek času zvážit možnosti, které máte, před tím, než podepíšete smlouvu nebo přijmete nabídku. I když po podpisu smlouvy máte ještě lhůtu na rozmyšlenou, musí vám osoba, která produkt prodává, předat sdělení klíčových informací před jejím podpisem.

Příklad

Sdělení klíčových informací vám pomůže zvolit si ten správný investiční produkt

Libor se rozhodl, že si začne spořit na důchod. Navštívil proto svou banku, aby zjistil, jaké možnosti se mu nabízí. Banka mu doporučila ukládat každý měsíc 1 500 Kč do zvláštního životního pojištění kombinovaného se spořením. Vysvětlila mu, že s tímto typem investičního produktu může dosáhnout vyšších výnosů než v případě běžného spořícího účtu. Libor chtěl o tomto pojištění vědět více a bankéř mu předal dokument s názvem „Sdělení klíčových informací". Když si Libor tyto informace přečetl, pochopil, že v závislosti na různých scénářích zde existuje riziko, že o určitou část úspor na důchod přijde, pokud nebudou investice spojené s daným pojištěním vykazovat dobré výsledky. Po dohodě s bankou se nakonec rozhodl založit si běžný spořící účet.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: