Podnikání
Poslední kontrola: 23/05/2022

Rovné zacházení v zaměstnání

Jakožto občan EU máte právo na  rovné zacházení, pokud jde o nábor zaměstnanců, pracovní podmínky, povýšení, odměnu za práci, přístup k odbornému vzdělávání, zaměstnanecké penzijní pojištění a propouštění. Diskriminace na pracovišti na základě věku, pohlaví, zdravotního postižení, etnického nebo rasového původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení či sexuální orientace je v celé EU zakázána jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.

Pokud jde o pracovní práva, sociální dávky a přístup k veřejným službám zaměstnanosti, máte jako státní příslušník země EU právo na stejné zacházení jakého se dostává vašim kolegům, kteří jsou občany země, v níž pracujete. Hostitelská země však může rozhodnout, že první 3 měsíce vašeho pobytu vám nárok na podporu příjmu či jiné dávky pozdrží (pokud jste například přijeli jako sezónní pracovník, pracovali jen jeden měsíc a pak požádali o podporu příjmu). Jestliže jste do příslušné země přijeli hledat práci, může vám být nárok pozdržen ještě déle.

Proti kterým druhům diskriminace jste chráněni?

Jednotlivé druhy diskriminace

Přiměřené opatření

Pokud jste osoba se zdravotním postižením, budete možná potřebovat, aby bylo vaše pracovní místo nebo pracoviště vhodným způsobem upraveno, abyste mohli vykonávat svou práci, dále se rozvíjet nebo absolvovat odbornou přípravu. V takovém případě můžete požádat zaměstnavatele, aby podnikl přiměřené kroky k přizpůsobení podmínek vašemu zdravotnímu stavu. Tyto kroky se mohou vztahovat na všechny činnosti související s prací, od podání žádosti o zaměstnání až po ukončení pracovního poměru, pracovní podmínky a zaměstnanecké výhody. můžete požádat zaměstnavatele, aby podnikl přiměřené kroky k přizpůsobení podmínek vašemu zdravotnímu stavu. Tyto kroky se mohou vztahovat na všechny činnosti související s prací, od podání žádosti o zaměstnání až po ukončení pracovního poměru, pracovní podmínky a zaměstnanecké výhody.

Jak se domoci svých práv

Pokud se domníváte, že jste byli diskriminováni, můžete svůj případ předložit vnitrostátnímu orgánu pro rovné zacházení en . Některé vám pouze poskytnou užitečné informace týkající se vaší situace, zatímco jiné vám mohou pomoci podat stížnost. S vaším souhlasem se mohou dokonce obrátit na příslušné soudy.

V závislosti na vnitrostátních právních předpisech můžete mít nárok na náhradu či opětovné zařazení do zaměstnání, nebo může být vydán příkaz, aby zaměstnavatel odstranil diskriminaci a poskytl přiměřenou úpravu.

S žádostí o pomoc a poradenství se můžete rovněž obrátit na různé organizace, např. na odbory, nevládní organizace a právníky.

K informacím o vnitrostátní situaci vás dovedou odkazy níže.

Zvolit zemi

Více informací:

Jak uvést do praxe přiměřené úpravy – příručka slibných postupůOtevřít jako externí odkaz

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: