Nazadnje pregledano: 13/07/2020

Enaka obravnava

Ali ima brexit posledice za vas?

Pravila in pogoji, predstavljeni na tej strani, se bodo uporabljali najmanj do 31. decembra 2020:

  • državljani EU imajo še vedno poln dostop do britanskega trga dela in ohranijo vse pravice delavcev na podlagi prava EU
  • britanski državljaniimajo še vedno poln dostop do trga dela v EU in ohranijo vse pravice delavcev na podlagi prava EU

Če pri uveljavljanju svojih pravic naletite na težave, se obrnite na naše službe za pomoč.

Kot državljan EU, ki dela v drugi državi EU, imate skupaj s svojimi družinskimi člani pravico do enakega obravnavanja kot državljani te države.

Vaše pravice in ugodnosti v državi gostiteljici se lahko razlikujejo od tistih v matični državi.

Pri iskanju zaposlitve: javne službe za zaposlovanje

Kot državljan EU ste pri iskanju zaposlitve v drugi državi EU upravičeni do enake pomoči javnih služb za zaposlovanje kot državljani te države.

Kontakt: javne službe za zaposlovanje

Na delovnem mestu

Kot državljan EU morate biti obravnavani popolnoma enako kot vaši sodelavci, ki so državljani države gostiteljice.

To vključuje:

Ugodnosti

Kot državljan EU ste upravičeni do enakih ugodnosti kot domači delavci, in sicer od prvega dne dela v novi državi (kot zaposleni ali samozaposleni).

To lahko zajema tudi ugodnosti, ki niso neposredno povezane z zaposlitvijo, denimo pravico do subvencioniranih železniških vozovnic, dodatne pokojnine, štipendije, nadomestila za brezposelnost za vaše otroke ob prvem iskanju zaposlitve.

Upravičeni ste tudi do nefinančnih ugodnosti, kot so pravica do tolmača v sodnem postopku.

Kot državljan EU imate tudi pravico do ugodnosti, ki jih uživajo delavci in njihovi družinski člani, ker prebivajo v državi gostiteljici.

Preberite več o pravicah iz socialnega varstva – vključno z nadomestili za brezposelnost, družinskimi prejemki in pokojninami.

Obmejni delavci

Če ne prebivate v državi dela, imate pravico do prebivanja v tej državi, tudi če niste njen državljan.

Če delate čez mejo, se domneva, da imate zadostna sredstva za preživljanje.

Če imate v državi prebivališča težave pri uveljavljanju ugodnosti, povezanih s krajem bivanja, se obrnite na naše svetovalne službe .

Praktični primer

Ugodnosti, do katerih ste upravičeni v novi državi

Italijanka Rosita živi z možem in tremi otroki v Franciji, kjer je tudi zaposlena. Zaprosila je za cenejšo železniško vozovnico za velike družine, vendar so njeno prošnjo zavrnili z obrazložitvijo, da ne ona ne otroci niso francoski državljani.

Rosita bi morala vztrajati in po potrebi poiskati pomoč pri različnih svetovalnih službah EU. Vsi delavci iz držav EU, ki imajo velike družine (običajno 3 ali več otrok), so od prvega dne dela upravičeni do cenejših voženj z vlakom v državi, v kateri delajo, pod pogojem, da takšna možnost obstaja in da jo lahko izkoristijo tudi državljani te države.

Kadar v tujini izgubite delo

Če med prebivanjem v tujini izgubite delo, ste še naprej upravičeni do prebivanja v tej državi. Preverite pogoje in formalnosti.

Za dodatne informacije in pomoč se obrnite na organe, pristojne za spodbujanje enake obravnaveen v državah članicah EU.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: