Nazadnje pregledano: 23/05/2022

Enaka obravnava pri delu

Kot državljan EU ste upravičeni do enakega obravnavanja v zvezi z zaposlovanjem, delovnimi pogoji, napredovanjem, plačilom, dostopom do poklicnega usposabljanja, poklicno pokojnino in odpuščanjem. Diskriminacija na delovnem mestu na podlagi starosti, spola, invalidnosti, narodnosti ali rase, vere ali prepričanja ali spolne usmerjenosti je v EU prepovedana, in sicer tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Glede delovnih pravic, socialnih prejemkov in dostopa do javnih zavodov za zaposlovanje morate biti kot državljan EU deležni enake obravnave kot vaši sodelavci iz države gostiteljice. Vendar vam lahko v državi gostiteljici odrečejo pravico do dohodkovne podpore (in drugih nadomestil) v prvih treh mesecih bivanja (če ste na primer prišli v državo kot sezonski delavec, delali tam en mesec in nato zaprosili za dohodkovno podporo) ali celo dlje, če ste v državo prišli kot iskalec zaposlitve.

Pred katerimi vrstami diskriminacije ste zaščiteni?

Vrste diskriminacije

Razumne prilagoditve

Če ste invalid, boste morda potrebovali prilagoditev vašega delovnega mesta ali delovnega okolja, da bi lahko opravljali svoje delo in napredovali na delovnem mestu ter se udeležili usposabljanja. V tem primeru lahko od delodajalca zahtevate, da sprejme razumne ukrepe za prilagoditev pogojev glede na vaše omejitve. Taki ukrepi se lahko uporabljajo za vse dejavnosti, povezane z delom, od postopka prijave za zaposlitev do prenehanja delovnega razmerja, delovnih pogojev in dodatnih ugodnosti.lahko od delodajalca zahtevate, da sprejme razumne ukrepe za prilagoditev pogojev glede na vaše omejitve. Taki ukrepi se lahko uporabljajo za vse dejavnosti, povezane z delom, od postopka prijave za zaposlitev do prenehanja delovnega razmerja, delovnih pogojev in dodatnih ugodnosti.

Uveljavljanje pravic

Če menite, da ste bili diskriminirani, lahko zadevo predložite nacionalnemu organu za enakost en . Nekateri organi vam lahko zagotovijo koristne informacije o vašem položaju, drugi pa vam lahko pomagajo vložiti pritožbo. Z vašim soglasjem lahko zadevo celo predložijo pristojnim sodiščem.

Glede na nacionalno zakonodajo ste morda upravičeni do odškodnine, vrnitve na delovno mesto ali do odločbe, ki od delodajalca zahteva, da odpravi diskriminacijo in zagotovi razumne prilagoditve.

Za pomoč in svetovanje se lahko obrnete tudi na organizacije, kot so sindikati, nevladne organizacije in odvetniki.

Informacije za posamezne države so na voljo spodaj.

Izberite državo

Glej tudi:

Kako razumne prilagoditve prenesti v prakso – vodnik po obetavnih praksahOdpri na zunanji povezavi

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: