Nazadnje pregledano: 26/04/2019

Varnost pri delu

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Pravila EU določajo minimalne zahteve v zvezi z varnim in zdravim delovnim okoljem ter splošna načela glede:

Delodajalci morajo na primer z ustreznimi preventivnimi ukrepi preprečiti tveganja za varnost in poskrbeti za prvo pomoč ter določiti 1 ali več strokovnih delavcev, ki bodo opravljali strokovne naloge varnosti pri delu.

Natančneje o zahtevanih ukrepih v posameznih državah EU: nacionalni predpisi o zdravju in varnosti pri delu.

Glej tudi:

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Lokalna pomoč za podjetja - Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: