Nazadnje pregledano: 23/06/2022

Zdravje in varnost pri delu

Kot delodajalec morate poskrbeti za zdravje in varnost svojih zaposlenih pri delu. To pomeni, da morate oceniti vsa tveganja, ki so jim lahko izpostavljeni vaši zaposleni, ter sprejeti preventivne in varstvene ukrepe. Med drugim morate zagotoviti, da so vsi delavci in delavke deležni potrebnih informacij in usposabljanj o zdravju in varnosti.

V nekaterih primerih so lahko potrebni tudi dodatni ukrepi, na primer za preprečevanje nezgod in usposabljanje zaposlenih za izvajanje prve pomoči, gašenje požarov in evakuacije.Določiti morate vsaj enega usposobljenega uslužbenca ali uslužbenko, ki bo skrbel za upoštevanje navedenih ukrepov.

Ocena tveganja

Na ravni EU ni pravil, ki bi natančno določala način izvedbe ocen tveganja, vendar lahko v nekaterih državah nacionalna pravila vključujejo podrobnejše zahteve v zvezi z njihovo vsebino in obliko.

Ocenjevanje tveganja obsega naslednje korake:

Pri oceni tveganja morate upoštevati delavce in delavke, ki bi lahko bili posebej ranljivi, pa tudi druge osebe, ki bi se lahko nahajale v vaših prostorih, kot so izvajalci ali obiskovalci.

Po opredelitvi nevarnosti in njihovih možnih učinkov morate oceniti tveganja in določiti, katera od njih je treba prednostno obravnavati. Preveriti morate tudi, ali obstajajo kakršne koli pravne obveznosti. Te so lahko določene v specifikacijah za oceno tveganja ali povezane z bolj specializiranim usposabljanjem delavcev in delavk glede določenega tveganja ali dejavnosti.

Strokovnjak za zdravje in varnost

Če sami nimate potrebnega znanja za izvedbo ocene tveganja ali organizacijo preventivnih in varstvenih ukrepov v zvezi z zdravjem in varnostjo v svojem podjetju, se obrnite na strokovnjaka za zdravje in varnost, ki lahko to stori namesto vas.

Glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravljate, lahko za izvedbo ocene tveganja uporabite tudi brezplačno spletno orodje en .

Dokumentacija tveganj

Po izvedbi ocene tveganja je treba dokumentirati rezultate.

V zvezi s tem ni posebnih zahtev EU, vendar je priporočljivo, da se v pisno dokumentacijo vključijo vsaj:

Natančneje o zahtevanih ukrepih v posameznih državah EU: nacionalna pravila o zdravju in varnosti pri delu.

Imate vprašanja o posamezni državi?

Glej tudi

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Lokalna pomoč za podjetja

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network  svetuje brezplačno.

Več služb za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: