Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 14/03/2022

Uporaba in dostop do energetskih storitev

Električni priključek

V EU imate pravico, da je vaš dom priključen na lokalno električno omrežje in oskrbovan z električno energijo (kar pa ne velja za plinsko napeljavo). Povezavo zagotovi omrežni operater, ki je zadolžen za upravljanje energetske infrastrukture v krajevnem območju (vsako lokalno omrežje ima zgolj enega določenega operaterja).

Natančneje se lahko o pogojih in tarifah za take povezave pozanimate pri nacionalnem regulativnem organu.

Ta organ mora tudi spremljati, ali lokalni omrežni operaterji zagotavljajo pravilno delovanje lokalne infrastrukture.

Praktični primer

Imate pravico do povezave z električnim omrežjem

Marian se je preselil v odročni predel romunskega podeželja, kjer je za svojo novo hišo potreboval povezavo z električnim omrežjem. Več dobaviteljev mu je dejalo, da njihovo omrežje ne pokriva tega območja. Šele pri nacionalnem regulativnem organu je izvedel, kdo ponuja te storitve v Romuniji. Obrnil se je na to podjetje in priključili so ga na električno omrežje.

Ranljivi potrošniki

Če ste v ranljivem položaju (npr. ni ustrezne infrastrukture ali pa ne morete plačevati računov za energijo), vas ne morejo odklopiti iz električnega omrežja, morebiti ste celo upravičeni do dodatka, ki vam bo zagotovil potrebno oskrbo z električno energijo. Na enotni kontaktni točki v državi, v kateri prebivate, vam bodo povedali, kdaj in/ali ste upravičeni do take podpore in kako vam lahko pomagajo.

Izbira dobavitelja energije

V EU lahko prosto izberete svojega dobavitelja energije izmed številnih dobaviteljev električne energije in plina, ki na vašem območju ponujajo svoje storitve.

Izberete lahko tudi dobavitelja električne energije ali plina, registriranega v drugi državi EU, pod pogojem, da dobavitelj ponuja storitve tudi na vašem območju in sklene pogodbo z vami.

Opozorilo

Med dobaviteljem energije in omrežnim operaterjem je razlika. V vašem območju lahko zberete dobavitelja, vendar ne omrežnega operaterja. Omrežni operater ne more sam zagotavljati oskrbe z energijo. Včasih je omrežni operater del večjega podjetja, ki ponuja oskrbo z energijo. Vendar mora imeti v takem primeru omrežni operater ločeno vizualno podobo, da ne pride do zamenjave s podjetjem, ki dobavlja energijo.

Zamenjava dobavitelja energije

Če želite zamenjati svojega dobavitelja električne energije ali plina, vam te zamenjave ne bodo zaračunali. Omrežni operater na vašem območju mora zamenjavo izvesti v roku 3 tednov, če ste spoštovali pogoje iz prvotne pogodbe (npr. odpovedni rok, dogovorjeno minimalno trajanje pogodbe). Dobavitelji ne smejo uvesti nesorazmernih obveznosti, ki bi potrošnikom preprečile zamenjavo.

Najpozneje šest tednov po zamenjavi boste od prejšnjega dobavitelja prejeli zaključni račun.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: