Nazadnje pregledano: 03/11/2022

Pogodbe in poraba energije

Jasni pogodbeni pogoji

Preden podpišete pogodbo o dobavi energije, vam mora dobavitelj zagotoviti jasne, točne in razumljive osnovne informacije . Če pride do kakršnih koli sprememb pogodbe, vas mora dobavitelj o tem predhodno obvestiti, pri čemer lahko pogodbo prekinete, če ne sprejmete novih pogojev.

Pravica do odstopa od pogodbe

Imate tudi pravico, da od nove pogodbe odstopite v štirinajstih dneh, če je bila sklenjena zunaj dobaviteljevih poslovnih prostorov, prek interneta ali po telefonu.

Natančni podatki o porabi energije

Upravičeni ste do brezplačnega dostopa do podatkov o porabi energije. Upravljavcu podatkov (dobavitelju energije ali omrežnemu operaterju) lahko naročite, da drugim dobaviteljem električne energije ali plina omogoči dostop do teh podatkov, in tega vam ne sme zaračunati.

Imate tudi pravico, da po konkurenčni ceni dobite natančni individualni števec za električno energijo in plin (ter za daljinsko ogrevanje/hlajenje in toplo vodo), ko v stavbi namestijo nov priključek (npr. pri večji prenovi stavbe). Tudi v drugih primerih ste upravičeni do natančnega individualnega števca po konkurenčni ceni, razen če se pojavijo tehnične ali finančne ovire na nacionalni ravni.

Če uporabljate pametni števec, vam morajo v okviru vaše trenutne pogodbe o dobavi zagotoviti enostavne in brezplačne informacije o vaši porabi energije za obdobje najmanj zadnjih dveh let. Prav tako imate pravico dostopa do podatkov o vaši porabi za obdobje najmanj zadnjih treh let ali od začetka vaše trenutne pogodbe o dobavi, če je to obdobje krajše.

Opozorilo

Račune za plin in elektriko en , ki temeljijo na dejanski porabi energije, vam morajo pošiljati dovolj pogosto, da lahko uravnavate količino porabljene energije.

Računi morajo biti jasni in vsebovati koristne informacije, tako da lahko:

  • zlahka razumete, koliko dejansko plačujete za porabljeno energijo in
  • primerjate ponudbe bg različnih dobaviteljev

ter po potrebi zamenjate dobavitelja.

Učinkovita raba energije

Imate pravico, da ste ustrezno obveščeni o tem, koliko energije porabite in kako lahko energijo uporabljate bolj učinkovito.

Na računih za energijo, pogodbah, transakcijah in potrdilih je treba (razen če nacionalni organi presodijo, da to ni ustrezno) jasno navesti:

Energijska nalepka EU

Ko kupujete nov hladilnik, zamrzovalnik, pralni, sušilni, ali pomivalni stroj, električno pečico, televizor, svetilko ali klimatsko napravo, morate imeti informacije o tem, koliko energije porabijo te naprave. V prodajalni morajo biti vsi izdelki opremljeni z energijsko nalepko EU sk in podrobnimi podatki o učinkovitosti izdelka.

Energetska izkaznica

Ko se odločate za nakup ali najem nepremičnine, ste upravičeni do informacij o njeni energijski učinkovitosti. Preden podpišete pogodbo, morate prejeti energetsko izkaznico o energijski učinkovitost nepremičnine. Izkaznica mora vsebovati tudi priporočila za izboljšanje energijske učinkovitosti nepremičnine.

Obnovljivi viri energije

Dobavitelj opreme ali nacionalni organ vas mora obvestiti o koristih, stroških in energijski učinkovitosti naprav in sistemov za uporabo ogrevanja, hlajenja in električne energije iz obnovljivih virov energije.

Dobavitelj električne energije mora zagotoviti informacije o naboru uporabljenih virov energije (obnovljivi viri, jedrska energija itd.) in njihovem vplivu na okolje. Te informacije morajo biti enostavne in primerljive.

Kadar nameravate namestiti nov ali zamenjati obstoječi sistem za proizvodnjo električne energije ali ogrevanje/hlajenje iz obnovljivih virov energije, vam mora dobavitelj sistema ali pristojni nacionalni organ zagotoviti informacije o koristih, stroških in energijski učinkovitosti tega sistema.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: