Nazadnje pregledano: 26/03/2021

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Namen

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti lahko uporabite za terjatve do:

Postopek zajema terjatve do 5 000 evrov (brez stroškov) v vseh državah EU razen Danske.

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je alternativa nacionalnim postopkom. Sodna odločba v tem postopku se prizna in je izvršljiva v drugi državi EU ter ji ni mogoče nasprotovati (razen v primeru razhajanj med obstoječo odločbo v drugi državi EU med istima stankama).

Prednosti:

Stroški

Običajno je treba plačati sodno taksoOdpri na zunanji povezavi , ki vam jo v primeru uspešno rešene zadeve povrnejo.

V čezmejnih primerih boste mogoče morali plačati za prevod obrazcev. Ti stroški bodo povrnjeni, če bo vaš zahtevek uspešno rešen.

Potek

Za zahtevek lahko uporabite obrazec za spor majhne vrednostiOdpri na zunanji povezavi .

  1. Izpolnite obrazec Aen in ga pošljite pristojnemu sodiščuOdpri na zunanji povezavi. Sodišče je lahko v državi sedeža podjetja ali v drugi zadevni državi EU.
  2. Sodišče po prejemu vloge izpolni svoj del obrazca za odgovoren.
  3. Sodišče lahko zahteva, da izpolnite obrazec Ben, če meni, da potrebuje več informacij.
  4. Sodišče mora dvojnik vaše vloge v 14 dneh po prejemu skupaj z obrazcem za odgovore vročiti tožencu.
  5. Tožena stranka mora v 30 dneh izpolniti svoj del obrazca za odgovoren.
  6. Sodišče vam mora dvojnik odgovora toženca poslati v 14 dneh.
  7. Sodišče mora v 30 dneh po prejemu toženčevega odgovora (če ga prejme):

Sodna odločba in izvrševanje

Izvršilni organi bodo sodno odločbo uveljavili v skladu z nacionalnimi predpisi.

Sodišče lahko zavrne izvršitev sodbe samo v primeru, ko je sodba v nasprotju s prejšnjo sodbo v sporu med vašim podjetjem in toženo stranko v isti zadevi.

Sodba velja za vse države EU razen Danske.

Več o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti

Več informacij o vložitvi zahtevka v praktičnem vodnikuen.

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Ali ima brexit posledice za vas?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Reševanje sporov z dobavitelji in strankami iz druge države EU v zvezi s terjatvami v vrednosti do 2 000 evrov.

Lokalna pomoč za podjetja

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Več služb za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: