Pēdējā pārbaude: 08/09/2022

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Kam tā domāta?

Varat izmantot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, lai iesniegtu prasību pret:

Šo procedūru var izmantot prasībām, kuru summa nepārsniedz 5000 eiro (neskaitot izdevumus), visās ES dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir alternatīva valstu procedūrām. Šajā procedūrā pieņemts spriedums tiek atzīts un izpildīts citās ES valstīs, un to nevar apstrīdēt (ja vien tas nav pretrunā citam spēkā esošam spriedumam, kas pieņemts citā ES valstī lietā ar tiem pašiem dalībniekiem).

Priekšrocības:

Cik tas maksā?

Principā jums būs jāsamaksā tiesas nodevaAtidaryti kaip išorės nuorodą , kuru jums atlīdzinās, ja lietā gūsit virsroku.

Pārrobežu gadījumos var gadīties, ka jums būs pašam jāmaksā par veidlapu tulkojumu. Šī maksa tiks atlīdzināta, ja lietā gūsit virsroku.

Kā noris procedūra?

Jūs varat iesniegt prasību, izmantojot maza apjoma prasību procedūrām domātās veidlapasAtidaryti kaip išorės nuorodą .

  1. Aizpildiet A veidlapu un nosūtiet to tiesai, kuras jurisdikcijā ir jūsu prasība. Tā varētu atrasties valstī, kur ir reģistrēts jūsu uzņēmums, vai citā iesaistītā ES valstī.
  2. Kad tiesa ir saņēmusi pieteikuma veidlapu, tai jāaizpilda sava daļa atbildes veidlapā.
  3. Tiesa var jūs aicināt aizpildīt B veidlapu, ja tai vajadzīga plašāka informācija.
  4. Pēc pieteikuma veidlapas saņemšanas tiesai 14 dienu laikā ir jāpiegādā atbildētājam šīs veidlapas un atbildes veidlapas kopija.
  5. Atbildētājam ir jāaizpilda sava atbildes veidlapas daļa 30 dienu laikā.
  6. Tiesai jums jānosūta atbildes kopija 14 dienu laikā.
  7. Turklāt tiesai 30 dienu laikā pēc atbildētāja atbildes saņemšanas (ja tāda ir):

Prasības rezultāts un izpilde

Par lēmuma izpildi atbildīgās iestādes to izpildīs saskaņā ar valsts noteikumiem.

Tiesa var atteikt lēmuma izpildi tikai tad, ja tas nav saderīgs ar citu spriedumu, kas jau agrāk pieņemts lietā starp jūsu uzņēmumu un atbildētāju par to pašu jautājumu.

Tiesas spriedums būs spēkā visās ES valstīs, izņemot Dāniju.

Vairāk par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

Par maza apmēra prasības celšanu vairāk varat izlasīt lietotāja rokasgrāmatā en .

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Atrisiniet domstarpības ar piegādātājiem vai klientiem no citas ES valsts, ja prasības summa nepārsniedz 2000 eiro.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: